intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý vận hành

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài giảng Quản lý vận hành
 • Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Quản lý – Vận hành hệ thống điện sau đây để nắm bắt những kiến thức về đặc điểm hệ thống điện; cấu trúc của hệ thống điện, các chế độ làm việc của hệ thống điện; các yêu cầu trong quản lý, vận hành và điều độ hệ thống điện và một số kiến thức khác.

  doc180p hanguyenkien 26-07-2016 251 67   Download

 • Chương 1 trình bày về vận hành và năng suất. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Quản lý vận hành là gì? Tổ chức sản xuất hàng hoá và dịch vụ, tại sao cần nghiên cứu OM? Các nhà quản lý vận hành làm gì? Các công việc trong OM ở đâu? Di sản của quản lý vận hành, vận hành trong lĩnh vực dịch vụ, những xu hướng mới lý thú trong quản lý vận hành, thách thức của năng suất, thách thức của trách nhiệm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt72p tangtuy18 12-07-2016 63 8   Download

 • Bài giảng Quản trị vận hành cung cấp đến người học một số nội dung tổng quan về quản trị sản xuất như: Các khái niệm, quản trị sản xuất và tác nghiệp (P/OM – Production and Operation Management), lịch sử phát triển của lý thuyết quản trị sản xuất dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt38p nganga_04 27-09-2015 166 15   Download

 • Bài giảng này trang bị cho người học những hiểu biết về quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì nhà chung cư. Các nội dung chính trong chương này gồm: Những cơ sở pháp lý của công việc bảo trì, trình tự thực hiện công việc bảo trì, kinh phí bảo trì chung cư, bảo hành nhà chung cư, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf71p tangtuy08 19-04-2016 294 72   Download

 • Quyết định công suất tác động đến công tác quản lý vận hành cũng như các chức năng khác của doanh nghiệp; Quyết định công suất phải tích hợp vào nhiệm vụ và chiến lược của doanh nghiệp. Nội dung chương 4a giúp các bạn hiểu thêm hơn về hoạch định công suất là như thế nào?

  pdf32p depthat 13-03-2014 276 66   Download

 • Chương 12 - Quản lý tồn kho. Khi học xong chương này bạn sẽ có thể nhận biết được hoặc định nghĩa như: Phân tích ABC; độ chính xác của sổ sách ghi chép; hạch toán theo chu kỳ; nhu cầu độc lập và phụ thuộc; chi phí tồn trữ, đặt hàng, và thiết lập. Chương này cũng giúp bạn giải thích các chức năng của tồn kho và các mô hình tồn kho cơ bản. Mời tham khảo.

  ppt57p tangtuy18 12-07-2016 111 19   Download

 • Chương 2 trình bày về chiến lược vận hành trong môi trường toàn cầu. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Mô tả sơ lược công ty tầm cỡ thế giới - Boeing, phát triển các sứ mệnh và chiến lược, đạt được lợi thế cạnh tranh nhờ vận hành, mười quyết định chiến lược về OM, những vấn đề trong chiến lược vận hành, phát triển và thực hiện chiến lược,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt90p tangtuy18 12-07-2016 119 15   Download

 • Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về quản lý dự án . Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mô tả sơ lược công ty tầm cỡ thế giới - Bechtel Group, tầm quan trọng của quản lý dự án, hoạch định dự án, lập tiến độ dự án, kiểm soát dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt61p tangtuy18 12-07-2016 52 9   Download

 • Bài giảng này gồm có những điểm chính sau: lập mô hình vận tải, tìm lời giải ban đầu, phương pháp duyệt tuần tự, các vấn đề đặc biệt trong việc lập mô hình. Khi học xong chương này bạn sẽ có thể nhận biết được hoặc định nghĩa về: lập mô hình vận tải, phân tích vị trí phương tiện vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt23p tangtuy18 12-07-2016 68 8   Download

 • Sau khi học xong chương này bạn sẽ có thể: Nhận biết được hoặc định nghĩa về quản lý dây chuyền cung ứng, mua hàng, được cung cấp từ bên ngoài doanh nghiệp (outsourcing), thu mua điện tử (E procurement), quản lý vật liệu, keiretsu, các công ty ảo; mô tả và giải thích được các chiến lược dây chuyền cung ứng, các chiến lược mua hàng, các phương pháp thương lượng.

  ppt50p tangtuy18 12-07-2016 56 7   Download

 • Module A trình bày về công cụ ra quyết định. Những điểm chính trong chương này gồm có: Tiến trình làm quyết định trong vận hành, những nguyên tắc cơ bản của ra quyết định, bảng quyết định, cây quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt29p tangtuy18 12-07-2016 42 6   Download

 • Bài giảng Quản trị vận hành có kết cấu nội dung trình bày tổng quan về quản trị vận hành với các khái niệm, mô hình hóa quá trình sản xuất/dịch vụ, sản xuất và dịch vụ, nội dung của quản trị vận hành,... Cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung bài giảng một cách cụ thể nhất.

  ppt163p but_xanh 18-07-2014 298 58   Download

 • Chương này gồm có những nội dung chính: Mô tả sơ lược công ty tầm cỡ thế giới - Mcdonald’s, tầm quan trọng chiến lược của các quyết định bố trí, các loại hình bố trí, bố trí cố định vị trí, bố trí định hướng theo quá trình, bố trí văn phòng, bố trí cửa hàng bán lẻ, bố trí kho hàng và bố trí tồn kho, bố trí lặp lại và định hướng sản phẩm. Mời các bạn tham khảo.

  ppt70p tangtuy18 12-07-2016 112 13   Download

 • Chương này giúp người học có thêm những hiểu biết cơ bản về nguồn nhân lực và thiết kế công việc. Nội dung chính trong bài này gồm có: Mô tả sơ lược công ty tầm cỡ thế giới, chiến lược nguồn nhân lực cho lợi thế cạnh tranh, hoạch định lao động, thiết kế công việc, nơi làm việc dễ nhìn bằng mắt thường, tiêu chuẩn lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt58p tangtuy18 12-07-2016 95 13   Download

 • Chương này gồm có những nội dung chính sau: Mô tả sơ lược công ty tầm cỡ thế giới - Nasa, tầm quan trọng chiến lược của bảo trì máy và độ tin cậy, độ tin cậy, bảo trì máy, bảo dưỡng năng suất toàn diện, các kỹ thuật thiết lập chính sách bảo dưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt36p tangtuy18 12-07-2016 49 12   Download

 • Chương 6 gồm có những nội dung chính: Mô tả sơ lược công ty tầm cỡ thế giới - Motorola, chất lượng và chiến lược, định nghĩa chất lượng, các bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, quản trị chất lượng toàn diện, tools of TQM, vai trò của kiểm tra, TQM trong dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt82p tangtuy18 12-07-2016 76 12   Download

 • Chương 8 giúp người học có thể nắm bắt được các nội dung như: Mục tiêu của chiến lược vị trí, các đặc điểm vị trí tòan cầu, tương đồng về thị trường, hệ thống thông tin địa lý (GIS). Chương này cũng giải thích 3 phương pháp giải quyết vấn đề về vị trí và trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vị trí. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt45p tangtuy18 12-07-2016 77 10   Download

 • Khi học xong chương này bạn sẽ có thể nhận biết được: Dự báo, các loại dự báo, tầm xa dự báo, các phương pháp dự báo; mô tả được bình quân di động, san bằng mũ, dự báo theo xu hướng, hồi quy và phân tích tương quan, thước đo độ chính xác của dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt126p tangtuy18 12-07-2016 81 9   Download

 • Chương 15 trang bị cho người học những hiểu biết về lập lịch trình ngắn hạn. Nội dung chính trong chương này gồm có: Mô tả sơ lược công ty tầm cỡ thế giới - Delta Airlines, tầm quan trọng chiến lược của lập lịch trình ngắn hạn, các vấn đề trong lập lịch trình, lập lịch trình các trung tâm công việc tập trung vào quá trình, phân giao công việc tại các trung tâm làm việc,... Mời các bạn tham khảo.

  ppt69p tangtuy18 12-07-2016 50 7   Download

 • Chương 5 - Thiết kế hàng hoá và dịch vụ. Chương này gồm có những nội dung chính như sau: Mô tả sơ lược công ty tầm cỡ thế giới - Regal Marine, lựa chọn hàng hoá và dịch vụ, tạo sản phẩm mới, phát triển sản phẩm, các vấn đề trong thiết kế sản phẩm, cạnh tranh dựa vào thời gian, định nghĩa sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt78p tangtuy18 12-07-2016 129 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Quản lý vận hành
p_strCode=baigiangquanlyvanhanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2