intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 8: Chiến lược vị trí

Chia sẻ: Tằng Túy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:45

0
71
lượt xem
10
download

Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 8: Chiến lược vị trí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 giúp người học có thể nắm bắt được các nội dung như: Mục tiêu của chiến lược vị trí, các đặc điểm vị trí tòan cầu, tương đồng về thị trường, hệ thống thông tin địa lý (GIS). Chương này cũng giải thích 3 phương pháp giải quyết vấn đề về vị trí và trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vị trí. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 8: Chiến lược vị trí

 1. Quản Trị Vận Hành Chiến lược vị trí Chương 8 PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 8-1 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 2. Tóm lược Giới thiệu công ty Tòan cầu : FEDERAL EXPRESS TẦM QUAN TRỌNG CHIẾN LƯỢC CỦA VỊ TRÍ CÁC YẾU TỐ Ảnh hưởng ĐẾN CÁC QUYẾT ĐỊNH VỊ TRÍ: Năng suất lao động Tỷ giá và rủi ro của đồng tiền Chi phí Thái độ Tương đồng về thị trường, nhà cung cấp và đối thủ cạnh tranh 8-2 PowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 3. Tóm lược – tiếp tục PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN VỊ TRÍ Phương pháp sắp hạng yếu tố Phân tích điểm hòa vốn vị trí Phương pháp hướng tâm Phương pháp vận tải CHIẾN LƯỢC VỊ TRÍ CHO DỊCH VỤ Lưa chọn Vị trí theo chuỗi khách sạn Công nghiệp Marketing từ xa Các hệ thống thông tin địa lý PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 8-3 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 4. Mục tiêu của việc học chương này Khi học xong chương này người học có thể: Hiểu được : Mục tiêu của chiến lược vị trí: Các đặc điểm vị trí tòan cầu Tương đồng về thị trường Hệ thống thông tin địa lý (GIS) Mô tả và Giải thích được : 3 phương pháp giải quyết vấn đề về vị trí Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vị trí PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 8-4 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 5. Federal Express Nhấn mạnh vào vị trí trung tâm Ưu điểm: Dịch đến được nhiều vị trí với số chuyến bay ít hơn Đưa hàng lên các chuyến bay kịp thời hơn Giảm được các chậm trễ và thất lạc do phải trung chuyển các chuyển bay vì công ty chịu trách nhiệm tòan bộ từ khâu nhận – chuyển – phát cho khách hàng PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 8-5 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 6. Mục tiêu của chiến lược vị trí Cực đại lợi ích về vị trí đối với công ty PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 8-6 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 7. Các quyết định về địa điểm trong công nghiệp Tập trung vào Chi phí Doanh thu thay đổi ít giữa hai địa điểm Địa điểm là yếu tố chi phí chính: Ảnh hưởng đến chi phí vẩn chuyển và sản xuất (VD lao động) Chi phí thay đổi đáng kể © 1995 Corel Corp. Giữa các địa điểm PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 8-7 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 8. Các quyết định về vị trí trong dịch vụ Tập trung vào doanh thu Chi phí thay đổi ít giữa các thị trường Vị trí chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi doanh thu Ảnh hưởng bởi số lượng khách hàng tiếp xúc Ảnh hưởng bởi số lượng Doanh nghiệp PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 8-8 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 9. Căn bản – Các quyết định vị trí Là các quyết định dài hạn Rất khó thay đổi Ảnh hưởng tới chi phí cố định và biến đổi Chi phí vận chuyển Có khi tới 25% của giá bán Các chi phí khác : Thuế, Lương, ... Mục tiêu: Cực đại lợi ích của vị trí đối với doanh nghiệp PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 8-9 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 10. Chuỗi các quyết định về vị trí Country Region/Community Site © 1995 Corel © 1995 Corel Corp. Corp. © 1995 Corel Corp. PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 8-10 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 11. Các tiêu chí lựa chọn PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 8-11 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 12. Các tiêu chí quốc gia Government rules, attitudes, political risk, incentives Culture & economy Market location Labor availability, attitudes, productivity, and cost Availability of supplies, © 1995 Corel Corp. communications, energy Exchange rates and PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, 8-12 currency risks Heizer/Render - Principles of Operations N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 13. Region Location Decisions Corporate desires Attractiveness of region (culture, taxes, climate, etc.) Labor, availability, costs, attitudes towards unions Costs and availability of utilities Environmental regulations of state and town Government incentives Proximity to raw materials & customers © 1995 Corel Corp. Land/construction PowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations costs 8-13 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 14. Factors Affecting Site Site size and cost Air, rail, highway, and waterway systems Zoning restrictions Nearness of services/supplie s needed PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc.,©Upper 1995Saddle Corel Corp. River, Heizer/Render - Principles of Operations 8-14 Environmental N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 15. Location Decision Example BMW decided to build its first major manufacturing plant outside Germany in Spartanburg, South Carolina. © 1995 Corel Corp. PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 8-15 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 16. Country Decision Factors Market location Other U.S. is world’s largest luxury car market Lower shipping Growing (baby cost ($2,500/car boomers) less) Labor New plant & Lower manufacturing equipment would labor costs increase $17/hr. (U.S.) vs. $27 productivity (Germany) (lower cost/car Higher labor productivity $2,000-3000) 11 holidays (U.S.) vs. 31 (Germany) PowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations 8-16 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 17. Region/Community Decision Factors Labor Lower wages in South Carolina (SC) Government incentives $135 million in state & local tax breaks Free-trade zone from airport to plant No duties on imported components or on exported cars PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 8-17 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 18. CSF in Location Analysis Critical Success Factors Country Country Country Country 1 2 3 4 Technology Rate of technology change 3 5 2 1 Innovations in process design 5 3 1 5 Level of education Number of skilled workers 5 4 3 4 National education rate 4 1 1 2 Political and Legal Aspects Stability of government 5 5 2 5 Product liability laws 4 3 3 5 Export restrictions 4 3 3 1 PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 8-18 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 19. CSF in Location Analysis - Continued Critical Success Factors Country Country Country Country Social and Cultural Aspects 1 2 3 4 Similarity in language 5 1 5 4 Work ethic 4 2 3 1 Economic factors Tax rates 3 3 2 5 Inflation 3 5 5 5 Availability of rawmaterials 2 4 3 5 Interest rates 3 4 2 5 Total Rating Points 50 43 35 48 PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 8-19 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 20. Global Competitiveness of Countries 2001 Ranking Finland…..………………………. 1 United States ……………….. 2 …. 3 Netherlands……………………. 4 .. 11 Germany….………………….…. Canada …………………………. 15 … Japan ……..………………….…. … 35 Brazil ………….. ……………….. … 58 Russia ……………………….…. … 72 Ecuador ……………………..... 73 … 74 Bangladesh 75 ……………………... Honduras ……………………….. Bolivia……………………….. PowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations 8-20 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Management, 5e, and Operations …... Management, 7e N.J. 07458
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2