Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 1: Vận hành và năng suất

Chia sẻ: Tằng Túy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:72

93
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 trình bày về vận hành và năng suất. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Quản lý vận hành là gì? Tổ chức sản xuất hàng hoá và dịch vụ, tại sao cần nghiên cứu OM? Các nhà quản lý vận hành làm gì? Các công việc trong OM ở đâu? Di sản của quản lý vận hành, vận hành trong lĩnh vực dịch vụ, những xu hướng mới lý thú trong quản lý vận hành, thách thức của năng suất, thách thức của trách nhiệm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 1: Vận hành và năng suất

 1. Quản lý Vận hành Vận hành và năng suất  Chương 1 Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-1 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 2. Những điểm chính QUẢN LÝ VẬN HÀNH LÀ GÌ? TỔ CHỨC SẢN XUẤT HÀNG HOÁ VÀ  DỊCH VỤ  TẠI SAO CẦN NGHIÊN CỨU OM? CÁC NHÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH LÀM GÌ Cách tổ chức cuốn sách này CÁC CÔNG VIỆC TRONG OM Ở ĐÂU? Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-2 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 3. Những điểm chính – Tiếp  theo DI SẢN CỦA QUẢN LÝ VẬN HÀNH VẬN HÀNH TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ Những khác nhau giữa hàng hoá và dịch vụ Sự tăng trưởng của dịch vụ Tiền lương trong dịch vụ (Service Pay) NHỮNG XU HƯỚNG MỚI LÝ THÚ  TRONG QUẢN LÝ VẬN HÀNH Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-3 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 4. Những điểm chính – Tiếp  theo THÁCH THỨC CỦA NĂNG SUẤT Đo lường năng suất Các biến năng suất Năng suất và lĩnh vực dịch vụ  THÁCH THỨC CỦA TRÁCH NHIỆM Xà HỘI Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-4 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 5. Các mục tiêu học tập Khi học xong chương này bạn sẽ có thể: Nhận biết được hoặc định nghĩa: Sản xuất và năng suất Quản lý vận hành (OM) Các nhà quản lý vận hành làm gì Dịch vụ Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-5 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 6. Các mục tiêu học tập ­ Tiếp theo Khi học xong chương này bạn sẽ có thể: Mô tả hoặc giải thích: Lịch sử vắn tắt về quản lý vận hành Những cơ hội nghề nghiệp trong quản lý  vận hành Tương lai của môn học Đo lường năng suất Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-6 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 7. Quản lý vận hành là gì? Sản xuất là tạo ra hàng hoá và dịch vụ Quản lý vận hành là tập hợp các hoạt  động tạo ra giá trị được biểu hiện dưới  dạng hàng hoá và dịch vụ bằng cách  chuyển hoá các đầu vào thành các đầu ra Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-7 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 8. Tổ chức sản xuất hàng hoá và dịch  vụ Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-8 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 9. Tổ chức sản xuất hàng hoá và dịch vụ Các chức năng chủ yếu: Tiếp thị – tạo ra nhu cầu Vận hành – tạo ra sản phẩm Tài chính/kế toán – theo dõi việc thực hiện của  tổ chức, thanh toán các hoá đơn, thu tiền Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-9 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 10. Các chức năng của tổ chức Tiếp thị Kiếm khách hàng Vận hành Tạo ra sản phẩm hoặc  dịch vụ Tài chính/Kế toán Kiếm vốn Theo dõi tiền © 1995 Corel Corp. Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-10 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 11. Các biểu đồ tổ chức mẫu Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-11 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 12. Các chức năng – Ngân hàng Ngân hàng thương mại © 1984­1994  T/Maker Co. Tiếp thị Tài chính/ Vận hành Kế toán Điều độ Thanh toán Xử lý An ninh người thủ quỹ séc các giao dịch Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-12 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 13. Các chức năng – Hãng hàng  không Hãng hàng không © 1984­1994 T/Maker Co. Tiếp thị Vận hành Tài chính/ Kế toán Vận hành các Bộ phận hỗ Bảo dưỡng Cung cấp chuyến bay trợ ở mặt đất phương tiện thực phẩm Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-13 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 14. Các chức năng – Hãng sản xuất Hãng sản xuất Tiếp thị Vận hành Tài chính/ Kế toán Kiểm soát Kiểm tra Sản xuất Mua hàng sản xuất chất lượng Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-14 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 15. Biểu đồ tổ chức Ngân hàng thương mại Vận hành Tài chính Tiếp thị Điều độ thủ quỹ Đầu tư Các khoản cho vay Thanh toán séc Chứng khoán    Thương mại Xử lý các giao dịch Bất động     Công nghiệp Thiết kế/bố trí  sản    Tài chính phương tiện Kế toán    Cá nhân Vận hành hầm két    Có thế chấp Bảo dưỡng An ninh Kiểm toán Bộ phận tín thác Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-15 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 16. Biểu đồ tổ chức Hãng hàng không Vận hành Tài chính & Tiếp thị Thiết bị hỗ trợ ở mặt đất Kế toán Quản lý việc chuyên  Bảo dưỡng Kế toán chở Vận hành ở mặt đất Các khoản phải trả Đặt chỗ trước Các khoản phải thu Kế hoạïch làm việc tiệnảo dưỡng phương     B    Cung cấp thực phẩm Sổ cái chung Bảng giá (định giá) Tài chính Doanh số  Vận hành các chuyến  bay Kiểm soát tiền mặt Quảng cáo    Điều độ phi hành đoàn Tỷ giá hối đoái quốc tế    Sử dụng máy bay lạc ững phương tiện liên     Nh    Gửi hàng Khoa học quản lý Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-16 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 17. Biểu đồ tổ chức Chế tạo Vận hành Tài chính & Kế  Tiếp thị Phương tiện vật chất: Xúc tiến     Xây dựng:bảo dưỡng toán bán hàng Kiểm soát sản xuất & tồn kho Giải ngân/tín dụng Quảng cáo    Điều độ: kiểm soát vật liệu    Các khoản phải thu Doanh số    Các khoản phải trả Nghiên cứu  Quản trị dây chuyền cung ứng    Sổ cái chung thị trường Chế tạo Quản lý vốn    Gia công bằng máy, sản xuất, lắp ráp Thiết kế    Thị trường tiền tệ    Phát triển và thiết kế sản phẩm    Ngoại hối    Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm chi tiết Nhu cầu vốn Kỹ thuật công nghiệp    Phát hành cổ phiếu    Sử dụng có hiệu quả máy móc, mặt bằng, và     Phát hành và thu  nhân sự hồi trái phiếu Phân tích quá trình    Phát triển và lắp đặt công cụ và thiết bị sản  xuất Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-17 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 18. Tại sao cần nghiên cứu OM? Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-18 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 19. Tại sao cần nghiên cứu OM? OM là một trong ba chức năng chủ yếu  (tiếp thị, tài chính, và vận hành) của bất  kỳ tổ chức nào. Chúng ta muốn (và cần) biết hàng hoá  và dịch vụ được làm ra như thế nào. Chúng ta muốn biết được các nhà quản  lý vận hành làm gì. OM là một bộ phận rất quan trọng của  một tổ chức. Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-19 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 20. Những tuỳ chọn làm tăng  phần đóng góp Tuỳ chọn Tuỳ chọn Tuỳ ch  ọn   ị tiếp th tài chính & OM   kế toán  Chi phí Chi phí Hiện nay Doanh thu: tài chính:   sản xuất: +50% ­50% ­20% Doanh thu 100.000$ 150.000$ 100.000$ 100.000$ Giá vốn hàng bán 80.000 - 120.000 - 80.000 - 64.000 - Lãi gộp 20.000 30.000 20.000 36.000   Chi phí tài chính -6.000 6 - .000 3 - .000 6 - .000   Lãi ròng 14.000 24.000 17.000 30.000 Thuế @ 25% -3.500 6 - .000 4 - .250 7 - .500   Phần đóng góp   10.500 18.000 12.750 22.500     Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 1-20 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2