intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 3 - TS. Phan Thế Công (2013)

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

69
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 3: Phân tích và ước lượng cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường, cầu, luật cầu, đồ thị đường cầu, cầu cá nhân và cầu thị trường, các yếu tố tác động kế cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 3 - TS. Phan Thế Công (2013)

12/13/2012<br /> <br /> Chương 3<br /> PHÂN TÍCH VÀ<br /> ƯỚC LƯỢNG CẦU<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> 1<br /> <br /> GIẢNG VIÊN CHÍNH: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> Thị trường<br /> <br /> <br /> Khái niệm:<br /> <br /> <br /> Thị trường là một khu vực (địa điểm) trong đó nhiều<br /> người mua và người bán tương tác với nhau để xác<br /> định giá cả và sản lượng của hàng hóa hay dịch vụ<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Thị trường<br /> <br /> <br /> Phân loại thị trường:<br /> <br /> <br /> Theo đối tượng hàng hóa được trao đổi mua bán:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Theo phạm vi địa lý:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thị trường gạo, thị trường ô tô, thị trường dịch vụ bảo hiểm...<br /> Thị trường Hà Nội, thị trường Việt Nam, thị trường Đông<br /> Nam Á...<br /> <br /> Theo mức độ cạnh tranh trên thị trường:<br /> Cạnh tranh<br /> hoàn hảo<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Cạnh tranh<br /> độc quyền<br /> <br /> Độc quyền<br /> nhóm<br /> <br /> Độc quyền<br /> thuần túy<br /> <br /> GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 3<br /> <br /> Cầu (Demand)<br /> <br /> <br /> Khái niệm cầu<br /> <br /> <br /> Cầu (D) là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người<br /> mua mong muốn và có khả năng mua tại các mức giá<br /> khác nhau trong một giai đoạn nhất định và giả định<br /> rằng tất cả các yếu tố khác là không đổi<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Cầu (Demand)<br /> <br /> <br /> Lưu ý:<br /> <br /> <br /> Cầu chỉ hình thành khi hội tụ đủ hai điều kiện<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mong muốn<br /> Có khả năng (thanh toán)<br /> <br /> Phân biệt Cầu và Lượng cầu<br /> <br /> <br /> Lượng cầu (QD) là lượng cụ thể của hàng hóa hay dịch vụ mà<br /> người mua mong muốn và có khả năng mua tại một mức giá<br /> xác định trong một giai đoạn nhất định và giả định rằng tất cả<br /> các yếu tố khác không đổi.<br /> <br /> <br /> <br /> Cầu được thể hiện thông qua tập hợp các lượng cầu ở các mức<br /> giá khác nhau.<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 5<br /> <br /> Luật cầu<br /> <br /> <br /> Nội dung quy luật:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Giả định tất cả các yếu tố khác không đổi, nếu giá của<br /> hàng hóa hay dịch vụ tăng lên sẽ làm cho lượng cầu về<br /> hàng hóa hay dịch vụ đó giảm đi và ngược lại<br /> Giữa giá và lượng cầu: mối quan hệ nghịch<br /> P   QD <br /> P   QD <br /> <br /> <br /> <br /> Giải thích:<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Luật cầu<br /> <br /> <br /> Ví dụ:<br /> <br /> <br /> Có biểu số liệu phản ánh cầu về nước đóng chai trên thị trường X<br /> trong 1 tháng như bảng dưới đây:<br /> <br /> Giá P<br /> (nghìn đ/chai)<br /> <br /> Lượng cầu QD<br /> (chai)<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> 8<br /> <br /> 10<br /> <br /> 12<br /> <br /> 14<br /> <br /> 16<br /> <br /> 600<br /> <br /> 500<br /> <br /> 400<br /> <br /> 300<br /> <br /> 200<br /> <br /> GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 7<br /> <br /> Đồ thị đường cầu<br /> <br /> ∆P<br /> Độ dốc đường cầu = ∆Q<br /> 12/13/2012<br /> <br /> GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Cầu cá nhân và cầu thị trường<br /> <br /> <br /> <br /> Đường cầu thị trường là sự<br /> cộng theo chiều ngang<br /> đường cầu của các cá nhân<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> QB<br /> <br /> 2<br /> <br /> 7<br /> <br /> 3<br /> <br /> QTT<br /> 10<br /> <br /> 4<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> 8<br /> <br /> 6<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1<br /> <br /> 6<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 0<br /> <br /> 10<br /> <br /> 3<br /> <br /> 0<br /> <br /> 4<br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 16<br /> <br /> <br /> <br /> QA<br /> <br /> 14<br /> <br /> <br /> <br /> Cầu thị trường là tổng cầu<br /> của các cá nhân<br /> Ví dụ:<br /> Thể hiện trên đồ thị:<br /> <br /> P<br /> <br /> 12<br /> <br /> <br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 9<br /> <br /> Cầu cá nhân và cầu thị trường<br /> <br /> +<br /> <br /> =<br /> D<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2