intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kinh tế học quản lý

Xem 1-20 trên 14551 kết quả Kinh tế học quản lý
 • Trên cơ sở nghiên cứu và làm rõ những nội dung cơ bản trong học thuyết chính danh của Nho giáo, từ đó luận văn "Vận dụng quan điểm chính danh của nho giáo vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở tỉnh Quảng Trị" khai thác những giá trị hợp lý và tìm kiếm các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở Quảng Trị hiện nay.

  pdf115p starandsky10 22-03-2023 0 0   Download

 • Bài viết Nghiên cứu xác định hợp chất xử lý sau thu hoạch nhằm giảm tỉ lệ thối hỏng quả xoài Yên Châu trong quá trình bảo quản nghiên cứu xác định biện pháp hạn chế thối hỏng sau thu hoạch bằng cách loại bỏ vi sinh vật trên quả xoài tròn Yên Châu, từ đó góp phần kéo dài thời gian bảo quản, tăng khả năng lưu thông phân phối trên thị trường, nâng cao giá trị thương mại và giá trị kinh tế cho người dân tại vùng sản xuất xoài Yên Châu là vấn đề mang tính thực tiễn cao.

  pdf6p vipettigrew 21-03-2023 1 1   Download

 • Mục đích của bài viết "Ảnh hưởng của sự sẵn sàng đến sự hài lòng của sinh viên khi học trực tuyến" nhằm xem xét tác động của sự sẵn sàng của người học đến sự hài lòng của họ khi học trực tuyến. Mô hình cấu trúc bình phương bé nhất bán phần được sử dụng để phân tích dữ liệu từ 442 sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p kimtuyen05 27-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Áp dụng học tập kết hợp trong giáo dục đại học tại Việt Nam" đã làm rõ một số triển vọng, thách thức và kỳ vọng trong việc áp dụng mô hình học tập kết hợp cho hệ đào tạo đại học tại Việt Nam. Bài viết có giá trị thực tiễn cho các nhà nghiên cứu và các nhà xây dựng chương trình học tập kết hợp ở Việt Nam.

  pdf12p kimtuyen05 27-03-2023 1 1   Download

 • Xây dựng mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn sáng tạo, mang tính đột phá về lý luận, có tính thời sự sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

  pdf11p kimtuyen05 27-03-2023 2 1   Download

 • Phân tích hiệu quả của mô hình khoán quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam được thực hiện nhằm đánh giá tổng quan tính hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi trường của mô hình khoán quản lý, bảo vệ rừng cho cộng đồng và mô hình LLCTBVR ở huyện Đông Giang, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng loại mô hình nhằm tăng hiệu quả QLBVR ở huyện Đông Giang nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.

  pdf7p vipettigrew 21-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Định lượng dòng vật liệu có thể tái chế thu hồi trong chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Cần Thơ được nghiên cứu nhằm làm cơ sở cho các nghiên cứu sâu có liên quan về lượng chất thải thu hồi và tái chế ở khu vực phi chính thức, cũng như giúp hỗ trợ ra quyết định về các chính sách quản lý có liên quan đến lợi ích trực tiếp của các đối tượng có liên quan này.

  pdf8p vipettigrew 21-03-2023 3 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2020: Phần 2 gồm các nội dung chính như: hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở địa phương; đóng góp của khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội; nhận thức của công chúng về khoa học và công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf115p bapluoc06 16-03-2023 2 1   Download

 • Tài liệu "Phân tích kinh doanh" được biên soạn nhằm giúp độc giả trau dồi kỹ năng đọc hiểu của mình về quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, kế toán, ngân hàng. Phần 1 của tài liệu trình bày các nội dung chính sau: Phạm vi và phương pháp của kinh tế học; Từ lý thuyết kinh tế đến chính sách kinh tế; Kỹ năng lãnh đạo; Kiểm soát quản lý; Làm sao đối phó với người ham muốn kiểm soát;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf99p vitomriddle 08-03-2023 4 1   Download

 • Ebook Từ An toàn khu (ATK) Thái Nguyên đến chiến thắng Điện Biên Phủ được biên soạn nhằm khẳng định rõ thêm vị trí và những đóng góp to lớn của An toàn khu Thái Nguyên, của Việt Bắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, đồng thời cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm quý giá trong công tác phục hồi, tôn tạo, quản lý, phát huy những giá trị vô giá của khu di tích và thu hút sự quan tâm, đầu tư của các cấp, các ngành, đặc biệt là các ngành, các cơ quan được khai sinh hoặc từng đặt trụ sở ở An toàn khu thái Nguyên thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp trong lĩnh vực phục hồi, tôn tạo các d...

  pdf154p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Nghinh Tường (1947-2015) là tài liệu quan trọng để giáo dục, nhắc nhở các thế hệ người dân Nghinh Tường hôm nay và mai sau phát huy tinh thần, ý chí cách mạng, ra sức học tập, lao động và cống hiến cho quê hương, đất nước xứng đáng với công lao to lớn của ông cha đi trước. Đồng thời, việc xuất bản cuốn sách cũng nhằm giới thiệu tới bạn đọc trong và ngoài xã hiểu hơn về mảnh đất, con người và truyền thống yêu nước, cách mạng trên quê hương Nghinh Tường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf74p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019: Phần 1 Giới thiệu bối cảnh kinh tế - xã hội cũng như tổng hợp chung về các hoạt động quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2019; Giới thiệu hiện trạng và quá trình phát triển qua các năm của nguồn lực cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf103p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam trình bày nội dung chương 5 - Các vùng kinh tế - xã hội Việt Nam. Giáo trình phù hợp với ngành học Địa lí, Lịch sử đồng thời, đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành học khác có liên quan.

  pdf68p starandsky09 17-03-2023 4 3   Download

 • Bài viết Kỹ năng thích ứng với môi trường học tập của sinh viên năm thứ nhất ngành Kinh tế - khoa Kinh tế và quản lý trường Đại học Thủy Lợi được nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng kỹ năng thích ứng (KNTƯ) với MTHT của SV năm thứ nhất ngành Kinh tế, khoa KT&QL trường ĐHTL, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc hình thành KNTƯ với MTHT của SV năm thứ nhất ngành Kinh tế, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao KNTƯ với MTHT cho SV năm thứ nhất ngành Kinh tế, khoa KT&QL trường ĐHTL.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Tác động của sự hài lòng công việc, sự cam kết tổ chức đến ý định ở lại tổ chức của giảng viên ngành kinh tế được nghiên cứu nhằm kiểm định mối quan hệ giữa sự hài lòng công việc, sự cam kết tổ chức và ý định ở lại tổ chức của giảng viên ngành kinh tế tại các trường ĐH tại TPHCM.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu, đề xuất danh mục các loài hải sản nguy cấp ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu so sánh, đối chiếu và cập nhật, đề xuất danh mục các đối tượng hải sản nguy cấp ở vùng biển ven bờ và vùng lộng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy lợi thế của các nguồn lực để phát triển kinh tế thủy sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hướng bền vững, thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.

  pdf9p viargus 03-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại thành phố Bắc Giang nhằm mục tiêu thu thập dữ liệu để đánh giá kiến thức, thái độ và hành vi trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình hướng tới kinh tế tuần hoàn đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình hướng tới kinh tế tuần hoàn bằng kỹ thuật phân tích mô hình cấu trúc.

  pdf8p viargus 03-03-2023 2 2   Download

 • Giáo trình Kế toán tài chính 2 bao gồm 7 chương, trình bày các vấn đề từ lý thuyết đến việc đưa ra phương pháp kế toán cho các giao dịch kinh tế chủ yếu phát sinh, liên quan đến phạm vi môn học Kế toán tài chính 2, đồng thời kèm theo đó là những ví dụ minh họa. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf259p starandsky09 09-03-2023 4 4   Download

 • Đề tài nghiên cứu thiết kế tuyến đường mới qua 2 điểm P-N nhằm nâng cao mức sống của nhân dân trong vùng, và góp phần vào sự phát triển kinh tế – văn hóa của khu vực; tạo thuận tiện cho việc đi lại, học hành, làm ăn của người dân và thuận tiện cho việc quản lý đất đai và phát triển lâm nghiệp; tạo điều kiện khai thác, phát triển du lịch và các loại hình vận tải khác … Với những lợi ích nêu trên, thì việc quyết định xây dựng tuyến đường dự án là hết sức cần thiết và đúng đắn.

  pdf279p starandsky08 05-03-2023 3 3   Download

 • Đề tài "Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình Trường tiểu học Đa thiện hạng mục phần thô (Móng - Đà kiềng - Sàn tầng hầm & tầng trệt)" nghiên cứu tìm hiểu về trình tự quản lý chất lượng công trình xây dựng nói chung và quy trình quản lý chất lượng của đơn vị thi công Trường Tiểu học Đa Thiện nói riêng; tiến hành xem xét, đánh giá các nội dung và yêu cầu cần có trong hồ sơ chất lượng của nhà thầu đối với các bên liên quan; tiến hành lập hồ sơ chất lượng đối với hạng mục công trình tòa nhà văn phòng Greenlife.

  pdf163p starandsky08 05-03-2023 3 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế học quản lý
p_strCode=kinhtehocquanly

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2