intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế học quản lý

Xem 1-20 trên 1581 kết quả Bài giảng Kinh tế học quản lý
 • Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 7: Lý thuyết trò chơi và tư duy chiến lược" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản về lý thuyết trò chơi, các giả định để nghiên cứu, trò chơi đồng thời, cân bằng Nash, giải quyết trò chơi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p bautroibinhyen11 03-01-2017 47 19   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 6: Cạnh tranh và độc quyền" cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh độc quyền, thị trường độc quyền thuần túy, độc quyền nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf58p bautroibinhyen11 03-01-2017 53 18   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 8: Các chiến lược định giá đặc biệt" cung cấp cho người học các kiến thức: Chiếm đoạt thặng dư người tiêu dùng, phân biệt giá, phân biệt giá theo thời điểm và định giá lúc cao điểm; đặt giá cả hai phần. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p bautroibinhyen11 03-01-2017 38 17   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 2.2: Dự báo trong kinh doanh" trình bày các quy trình dự báo, khảo sát dữ liệu và lựa chọn mô hình bao gồm: Quy trình dự báo, khảo sát dữ liệu chuỗi thời gian, khảo sát dữ liệu bằng phân tích tự tương quan, lựa chọn mô hình dự báo, ôn tập thống kê cơ bản.

  pdf25p bautroibinhyen11 03-01-2017 85 9   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 9: Lựa chọn trong điều kiện rủi ro bất định" cung cấp cho người học các kiến thức: Các đặc trưng của rủi ro và bất định, xác suất và giá trị kỳ vọng, thái độ đối với rủi ro, lựa chọn trong điều kiện rủi ro, các biện pháp nhằm giảm rủi ro.

  pdf11p bautroibinhyen11 03-01-2017 36 8   Download

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 1 trình bày các nội dung sau: Lý thuyết cung cầu, độ co giãn của cung - cầu, thặng dư và thuế, cầu cá nhân và cầu thị trường, sự lựa chọn của người tiêu dùng. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo

  pdf24p thuyanlac321 22-06-2018 50 9   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 5: Lý thuyết chi phí sản xuất và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Chi phí sản xuất trong ngắn hạn, chi phí sản xuất trong dài hạn, ước lượng chi phí sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p bautroibinhyen11 03-01-2017 36 7   Download

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 1 Tổng quan về kinh tế học quản lý gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu Kinh tế học quản lý, các vấn đề cơ bản của Kinh tế học quản lý, phân tích cận biên cho các quyết định tối ưu, tổng quan về ước lượng và dự báo,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 45 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần trong nền kinh tế, chính sách giá, chính sách thuế, ảnh hưởng ngoại tác, hàng hóa công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p thuyanlac321 22-06-2018 23 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 7 giúp người học hiểu về "Giới thiệu lý thuyết trò chơi". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giới thiệu, một số khái niệm, phân loại trò chơi, các giả định quan trọng, cân bằng Nash (Nash equilibrium), một số qui luật trong lý thuyết trò chơi.

  pdf12p thuyanlac321 22-06-2018 22 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 1 trình bày các nội dung sau:Kinh tế quản lý là gì, bản chất của kinh tế học quản lý, các vấn đề ra quyết định quản lý, lý thuyết doanh nghiệp, mục tiêu của doanh nghiệp,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

  pdf15p phongphong321 05-07-2018 75 9   Download

 • Kinh tế học là một môn khoa học nghiên cứu cách thức con người sử dụng nguồn tài nguyên có hạn để thỏa mãn nhu cầu vô hạn của mình. Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 0 giới thiệu đến các bạn nội dung chương trình, tài liệu tham khảo, yêu cầu môn học.

  pdf13p thuyanlac321 22-06-2018 20 5   Download

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 2 "hi phí sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Sản xuất, các loại chi phí, quyết định của doanh nghiệp trong sản xuất, một số hàm sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p thuyanlac321 22-06-2018 26 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 3 do Nguyễn Văn Dư biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền,một số thị trường đặc biệt.

  pdf28p thuyanlac321 22-06-2018 17 5   Download

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu, sự co dãn của cầu, co dãn điểm và co dãn khoảng, phương pháp đánh giá độ co dãn cầu, các trường hợp cụ thể về co dãn,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p phongphong321 05-07-2018 30 6   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 2.1: Dự báo trong kinh doanh" cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về dự báo trong kinh doanh và kinh tế bao gồm: Lịch sử phát triển của dự báo, nhu cầu dự báo, dự báo trong kinh doanh ngày nay, phân loại dự báo, lựa chọn phương pháp dự báo,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf13p bautroibinhyen11 03-01-2017 41 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 3 do TS. Hoàng Văn Hoan biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Lý thuyết sản xuất đặt nền móng cho lý thuyết cung, việc ra quyết định quản lý liên quan đến 2 loại quyết định sản xuất.

  pdf34p phongphong321 05-07-2018 17 5   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 3: Phân tích và ước lượng cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường, cầu, luật cầu, đồ thị đường cầu, cầu cá nhân và cầu thị trường, các yếu tố tác động kế cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf69p bautroibinhyen11 03-01-2017 28 3   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 4: Lý thuyết sản xuất và ứng dụng" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Sản xuất trong ngắn hạn, sản xuất trong dài hạn, ước lượng hàm sản lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf25p bautroibinhyen11 03-01-2017 62 5   Download

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý Chương 3: Ước lượng sản lượng và chi phí sản xuất gồm các nội dung chính được trình bày như sau: xác định hàm sản xuất ngắn hạn, ước lượng hàm sản xuất ngắn hạn, ước lượng hàm chi phí trong ngắn hạn, mối quan hệ giữa hàm sản xuất và chi phí thực nghiệm.

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 39 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Kinh tế học quản lý
p_strCode=baigiangkinhtehocquanly

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản