intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 1 - Nguyễn Văn Dư

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
59
lượt xem
9
download

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 1 - Nguyễn Văn Dư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 1 trình bày các nội dung sau: Lý thuyết cung cầu, độ co giãn của cung - cầu, thặng dư và thuế, cầu cá nhân và cầu thị trường, sự lựa chọn của người tiêu dùng. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 1 - Nguyễn Văn Dư

7/7/2016<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ I<br /> LÝ THUYẾT CUNG CẦU<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Lý thuyết cung cầu<br /> 2. Độ co giãn của cung - cầu<br /> 3. Thặng dư và thuế<br /> 4. Cầu cá nhân và cầu thị trường<br /> 5. Sự lựa chọn của người tiêu dùng<br /> <br /> 1<br /> <br /> 7/7/2016<br /> <br /> 1. LÝ THUYẾT CUNG-CẦU<br /> 1.1 Đường cầu<br /> 1.2 Đường cung<br /> 1.3 Cân bằng cung cầu<br /> 1.4 Sự dịch chuyển của đường cung/cầu<br /> <br /> 1. LÝ THUYẾT CUNG-CẦU<br /> 1.1 Đường cầu<br /> • Đường cầu theo giá<br /> có hướng dốc xuống,<br /> mô tả mối quan hệ<br /> nghịch biến giá cả và<br /> lượng cầu tại mỗi<br /> mức giá.<br /> • Hàm cầu: QD = a - bP<br /> hoặc P =  + βQD<br /> <br /> 2<br /> <br /> 7/7/2016<br /> <br /> 1. LÝ THUYẾT CUNG-CẦU<br /> 1.1 Đường cầu<br /> • Yếu tố ảnh hưởng tới cầu<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> <br /> Giá mặt hàng nghiên cứu<br /> Giá hàng thay thế/hàng bổ sung<br /> Thu nhập người tiêu dùng, cơ cấu chi tiêu của hàng hóa.<br /> Giá hàng hóa đó trong tương lai<br /> Thị hiếu người tiêu dùng<br /> Qui mô thị trường<br /> Các yếu tố khác như dịch bệnh, bất ổn chính trị, an ninh.<br /> <br /> 1. LÝ THUYẾT CUNG-CẦU<br /> 1.2 Đường cung<br /> • Đường cung dốc lên,<br /> mô tả mối quan hệ<br /> đồng biến giữa giá cả<br /> và lượng cung tại mỗi<br /> mức giá.<br /> • Hàm cung: Qs=a+bP<br /> hoặc P =  + βQs<br /> <br /> 3<br /> <br /> 7/7/2016<br /> <br /> 1. LÝ THUYẾT CUNG-CẦU<br /> 1.2 Đường cung<br /> • Yếu tố ảnh hưởng tới cung<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> <br /> Trình độ công nghệ được sử dụng<br /> Giá cả của các yếu tố đầu vào<br /> Giá cả của mặt hàng đó trong tương lai<br /> Chính sách thuế và các quy định của chính phủ<br /> Điều kiện tự nhiên và các yếu tố khách quan khác<br /> <br /> 1. LÝ THUYẾT CUNG-CẦU<br /> 1.3 Cân bằng cung cầu<br /> • Giá cả và số lượng hàng<br /> hóa mua bán trên thị<br /> trường được hình thành<br /> giữa cung và cầu, đó<br /> chính là điểm cân bằng.<br /> • Tại điểm cân bằng lượng<br /> cung bằng với lượng cầu<br /> nên không có một áp lực<br /> nào làm thay đổi giá.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 7/7/2016<br /> <br /> 1. LÝ THUYẾT CUNG-CẦU<br /> 1.4 Sự dịch chuyển của đường cung/cầu<br /> • Cần phân biệt sự di chuyển và dịch chuyển.<br /> • Cung/cầu đều là hàm theo giá, vì vậy, dưới tác động<br /> của giá thì điểm cân bằng sẽ di chuyển.<br /> • Dưới tác động của các yếu tố khác, ngoài giá, thì<br /> đường cung/cầu dịch chuyển.<br /> <br /> 1. LÝ THUYẾT CUNG-CẦU<br /> 1.4 Sự dịch chuyển của đường cung/cầu<br /> • Nếu chi phí đầu<br /> vào giảm làm<br /> cho cung mở<br /> rộng, giá giảm và<br /> lượng cầu tăng<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản