intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 3 - TS. Hoàng Văn Hoan

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

66
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 3 do TS. Hoàng Văn Hoan biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Lý thuyết sản xuất đặt nền móng cho lý thuyết cung, việc ra quyết định quản lý liên quan đến 2 loại quyết định sản xuất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 3 - TS. Hoàng Văn Hoan

Chương 3: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Lý thuyết sản xuất đặt nền móng cho lý <br /> thuyết cung<br /> Việc ra quyết định quản lý liên quan <br /> đến 2 loại quyết định sản xuất<br /> 1. Kết hợp sử dụng những đầu vào nào<br /> 2. Sử dụng công nghệ nào<br /> <br /> Hàm sản xuất<br /> <br /> <br /> Q<br /> <br /> Hàm sản xuất là một phương trình <br /> <br /> toán học cho biết mức sản lượng tối <br /> đa có thể sản xuất được từ một tập <br /> hợp các yếu tố đầu vào và công nghệ <br /> hiện có.<br /> f2(x) Tiến bộ công nghệ<br /> f1(x) f0(x) - f2(x)<br /> f0(x)<br /> Q = sản lượng<br /> x = đầu vào<br /> <br /> x<br /> <br /> Hàm sản xuất tiếp theo<br /> Q = f(X1, X2, …, Xk)<br /> Q <br /> = sản lượng<br /> X1, …, Xk<br /> = đầu vào<br /> <br /> Để đơn giản, giả sử chỉ có hai yếu tố đầu <br /> vào: vốn (K) và lao động (L):<br /> Q = f(L, K)<br /> <br /> Bảng sản xuất<br /> Số đơn vị K <br /> được sử dụng<br /> 8<br /> 7<br /> 6<br /> 5<br /> 4<br /> 3<br /> 2<br /> 1<br /> <br /> 37<br /> 42<br /> 37<br /> 31<br /> 24<br /> 17<br /> 8<br /> 4<br /> 1<br /> <br /> 60<br /> 64<br /> 52<br /> 47<br /> 39<br /> 29<br /> 18<br /> 8<br /> 2<br /> <br /> 83<br /> 78<br /> 64<br /> 58<br /> 52<br /> 41<br /> 29<br /> 14<br /> 3<br /> <br /> Sản lượng (Q)<br /> 96 107 117 127<br /> 90 101 110 119<br /> 73<br /> 82<br /> 90<br /> 97<br /> 67<br /> 75<br /> 82<br /> 89<br /> 60<br /> 67<br /> 73<br /> 79<br /> 52<br /> 58<br /> 64<br /> 69<br /> 39<br /> 47<br /> 52<br /> 56<br /> 20<br /> 27<br /> 24<br /> 21<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> Số đơn vị L được sử dụng<br /> <br /> Cùng một mức sản lượng Q có thể được tạo ra với nhiều cách kết<br /> hợp khác nhau giữa các yếu tố đầu vào, các yếu tố đầu vào có thể<br /> thay thế lẫn nhau ở một mức độ nhất định<br /> <br /> Sản xuất trong ngắn hạn và dài hạn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Trong ngắn hạn một số yếu tố đầu vào là cố định và một số khác có <br /> thể thay đổi<br />  Ví dụ, doanh nghiệp có thể thay đổi số lao động, nhưng không thể <br /> thay đổi lượng tư bản<br />  Trong ngắn hạn chúng ta có thể bàn về năng suất nhân tố<br /> Trong dài hạn mọi yếu tố đầu vào đều có thể thay đổi<br />  Ví dụ, dài hạn là khoảng thời gian mà một doanh nghiệp có thể <br /> điều chỉnh mọi yếu tố đầu vào theo những tình huống khác nhau<br />  Trong dài hạn chúng ta có thể bàn về hiệu suất theo quy mô<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2