intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 3 - Nguyễn Văn Dư

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
22
lượt xem
5
download

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 3 - Nguyễn Văn Dư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 3 do Nguyễn Văn Dư biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền,một số thị trường đặc biệt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 3 - Nguyễn Văn Dư

8/5/2016<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ III<br /> CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo<br /> 2. Thị trường độc quyền<br /> 3. Một số thị trường đặc biệt<br /> <br /> 1<br /> <br /> 8/5/2016<br /> <br /> 3.1 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO<br /> a.<br /> b.<br /> c.<br /> d.<br /> <br /> Khái niệm<br /> Tối đa lợi nhuận trong TT CTHH<br /> Đường cung của doanh nghiệp<br /> Đường cung của ngành<br /> <br /> e. Yếu tố ảnh hưởng đến đường cung của DN và của ngành<br /> <br /> f. Hiệu quả của thị trường cạnh tranh hoàn hảo<br /> <br /> 3.1 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO<br /> a. Khái niệm<br /> • Là thị trường trong đó quyết<br /> định của cả người mua, người<br /> bán đều không ảnh hưởng đến<br /> giá cả thị trường.<br /> • Người mua có đầy đủ thông tin<br /> về sản phẩm và có thể đo lường<br /> được các tiêu chuẩn về chất<br /> lượng của sản phẩm.<br /> • Các doanh nghiệp phải được tự<br /> do gia nhập và rút khỏi ngành.<br /> <br /> Đường cầu của ngành là<br /> đường nằm ngang.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 8/5/2016<br /> <br /> 3.1 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO<br /> b. Tối đa lợi nhuận trong TT CTHH<br /> • Lợi nhuận của doanh nghiệp π = TR – TC =>cần tìm<br /> giá trị TR và TC để π ->max<br /> • Để đạt tối đa lợi nhuận thì π’ = 0.<br /> • Xét MR và MC ta có:<br /> <br /> => DN sẽ sản xuất tại mức Q mà ở đó MR=MC.<br /> • Xét về MC và P ta có:<br /> <br /> =><br /> <br /> => P=MC<br /> <br /> • Xét về tính chất đường cầu nằm ngang thì P=MR<br /> <br /> 3.1 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO<br /> <br /> b. Tối đa lợi nhuận trong TT CTHH<br /> • Vậy, để tối đa lợi nhuận chúng ta có P=MR=MC<br /> <br /> 3<br /> <br /> 8/5/2016<br /> <br /> 3.1 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO<br /> c. Đường cung của doanh nghiệp<br /> Trong ngắn hạn<br /> <br /> i.<br /> <br /> • Ngắn hạn là khoảng thời gian không đủ để các doanh nghiệp<br /> thay đổi quy mô sản xuất, rời bỏ hay gia nhập ngành, DN chỉ<br /> có thể điều chỉnh sản lượng thông qua việc điều chỉnh lao<br /> động và nguyên liệu đầu vào.<br /> • Quyết định cung của doanh nghiệp phụ thuộc vào lợi nhuận.<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Nếu P>AC -> DN có lời<br /> P=AC -> DN hòa vốn<br /> PDN lỗ.<br /> Khi P MC phụ thuộc<br /> vào chi phí biến đổi (MC= VC/Q)<br /> • Nếu PAVC thì DN vẫn tiếp tục sản xuất vì<br /> khi đó DN có thể bù lại một phần chi phí cố định.<br /> • Nếu P Mức giá P=AVC gọi là mức giá đóng cửa hay mức giá<br /> bắt đầu sản xuất.<br /> • Đường cung của DN chính là một phần của đường MC,<br /> tính từ điểm AVCmin trở lên.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 8/5/2016<br /> <br /> 3.1 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO<br /> c. Đường cung của doanh nghiệp<br /> i.<br /> <br /> Trong ngắn hạn<br /> <br /> 3.1 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO<br /> c. Đường cung của doanh nghiệp<br /> i.<br /> <br /> Trong ngắn hạn<br /> <br /> • Trong<br /> một<br /> số<br /> trường hợp đường<br /> cung sẽ là đường<br /> thẳng đứng tại một<br /> mức sản lượng nhất<br /> định.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản