intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 1 - TS. Phan Thế Công (2013)

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

68
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề cơ bản của Kinh tế học quản lý, phân tích cận biên cho các quyết định tối ưu, các kỹ thuật ước lượng cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 1 - TS. Phan Thế Công (2013)

12/13/2012<br /> <br /> KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ<br /> (Managerial Economics)<br /> Giảng viên: Phan Thế Công<br /> Email: congpt@vcu.edu.vn<br /> Mobile: 0966653999<br /> <br /> Chương 1<br /> Tổng quan về<br /> Kinh tế học quản lý<br /> <br /> 1<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Nội dung chương 1<br /> <br /> <br /> Các vấn đề cơ bản của Kinh tế học quản lý<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kinh tế học quản lý và lý thuyết kinh tế học<br /> Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế<br /> Cung, cầu và cân bằng thị trường<br /> Cấu trúc thị trường và các quyết định quản lý<br /> <br /> Nội dung chương 1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Các vấn đề cơ bản của Kinh tế học quản lý<br /> Phân tích cận biên cho các quyết định tối ưu<br /> Các kỹ thuật ước lượng cơ bản<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mô hình hồi quy tuyến tính cơ bản<br /> Kiểm tra ý nghĩa thống kê<br /> Ước lượng phương trình hồi quy<br /> Phân tích hồi quy trong việc ra các quyết định quản lý<br /> <br /> 2<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Các vấn đề cơ bản của KTHQL<br /> <br /> <br /> Kinh tế học quản lý và lý thuyết kinh tế học<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kinh tế vi mô: môn khoa học nghiên cứu hành vi kinh<br /> tế của con người<br /> Kinh tế học quản lý: áp dụng lý thuyết kinh tế vi mô<br /> vào các vấn đề quản lý<br /> <br /> 3<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế<br /> <br /> <br /> Chi phí cơ hội của việc sử dụng nguồn lực<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Là toàn bộ phí tổn mà doanh nghiệp phải gánh chịu<br /> để có thể sử dụng các nguồn lực nhằm sản xuất ra<br /> hàng hóa hay dịch vụ<br /> Nguồn lực:<br /> <br /> <br /> <br /> Nguồn lực do thị trường cung cấp<br /> Nguồn lực do chủ sở hữu cung cấp<br /> <br /> Tổng chi phí kinh tế<br /> <br /> <br /> Tổng chi phí kinh tế:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chi phí hiện:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tổng chi phí cơ hội của cả nguồn lực do thị trường<br /> cung cấp và nguồn lực do chủ sở hữu cung cấp<br /> Khoản trả bằng tiền cho việc sử dụng các nguồn lực do<br /> thị trường cung cấp<br /> <br /> Chi phí ẩn:<br /> <br /> <br /> Chi phí cơ hội không thể hiện bằng tiền của việc sử<br /> dụng các nguồn lực do chủ sở hữu cung cấp<br /> <br /> 4<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Các dạng chi phí ẩn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chi phí cơ hội của vốn góp bằng tiền của chủ sở hữu<br /> Chi phí cơ hội của việc sử dụng tài sản vốn (đất đai,<br /> nhà xưởng) của chủ sở hữu<br /> Chi phí cơ hội của thời gian mà chủ sở hữu doanh<br /> nghiệp dành cho việc quản lý kinh doanh<br /> <br /> Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> LN Kinh tế = Tổng doanh thu – chi phí kinh tế<br /> = Tổng doanh thu – chi phí hiện – chi phí ẩn<br /> LN Kế toán = Tổng doanh thu – chi phí hiện<br /> Lợi nhuận kế toán không phản ánh được chi phí<br /> ẩn mà doanh nghiệp phải gánh chịu<br /> Chủ sở hữu phải thu hồi lại được toàn bộ chi phí<br /> sử dụng nguồn lực đã bỏ ra<br />  mục đích là tối đa hóa lợi nhuận kinh tế<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2