intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 0 - Nguyễn Văn Dư

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

56
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế học là một môn khoa học nghiên cứu cách thức con người sử dụng nguồn tài nguyên có hạn để thỏa mãn nhu cầu vô hạn của mình. Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 0 giới thiệu đến các bạn nội dung chương trình, tài liệu tham khảo, yêu cầu môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 0 - Nguyễn Văn Dư

7/7/2016<br /> <br /> KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ<br /> <br /> Thời lượng: 3 tín chỉ<br /> GV: Nguyễn Văn Dư<br /> Mail: nguyenvanduhn@gmail.com<br /> <br /> Nội dung chương trình<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chuyên đề 1: Lý thuyết cung/cầu<br /> Chuyên đề 2: Chi phí sản xuất<br /> Chuyên đề 3: Cấu trúc thị trường<br /> Chuyên đề 4: Vai trò chính phủ trong nền kinh tế<br /> Chuyên đề 5: Doanh nghiệp trong nền kinh tế mở<br /> Chuyên đề 6:Thông tin và sự suy thoái của thị trường<br /> Chuyên đề 7: Giới thiệu về lý thuyết trò chơi.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 7/7/2016<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> 1. Robert S.Pyndick (2004), Kinh tế học vi mô. Nxb Thống kê.<br /> 2. Gregory Mankiw (2003), Nguyên ly kinh tế học, Nxb Thống Kê.<br /> 3. Edwin Mansfield (2008), Managerial Economic.<br /> 4. Paul Krugman(1996),Kinh tế học Quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia.<br /> 5. Tạ Đức Khánh (2012). Kinh tế quản lý. Nxb Giáo dục Việt Nam.<br /> 6. Vũ Thành Tự Anh (2009). Lý thuyết trò chơi và một số ứng<br /> dụng trong kinh tế vi mô. Bài giảng chương trình đào tạo Fulbright<br /> <br /> Yêu cầu môn học<br /> <br /> <br /> <br /> Hệ thống hóa kiến thức kinh tế học theo các chuyên đề<br /> <br /> <br /> <br /> Kỹ năng phân tích và nghiên cứu kinh tế học<br /> <br /> <br /> <br /> Làm đồ án môn học theo nhóm<br /> <br /> <br /> <br /> Đánh giá quá trình học tập:<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> Bài kiểm tra giữa kỳ<br /> Đồ án môn học<br /> Bài thi cuối khóa.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 7/7/2016<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> <br /> 1. Kinh tế học<br /> <br /> 2. Mô hình kinh tế<br /> 3. Công cụ phân tích kinh tế<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> <br /> 1. Kinh tế học<br /> 1.1 Giới thiệu về kinh tế học<br /> 1.2 Kinh tế học vi mô<br /> 1.3 Kinh tế học vĩ mô<br /> 1.4 Kinh tế quốc tế<br /> 1.5 Kinh tế phát triển<br /> <br /> 3<br /> <br /> 7/7/2016<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> <br /> 1.1 Giới thiệu về kinh tế học<br /> <br /> <br /> Kinh tế học là một môn khoa học nghiên cứu cách thức<br /> con người sử dụng nguồn tài nguyên có hạn để thỏa<br /> mãn nhu cầu vô hạn của mình.<br /> <br /> <br /> <br /> Kinh tế học có tính tương đối độc lập với các môn khoa<br /> học khác. Việc nghiên cứu không thể dựa vào kết quả<br /> thí nghiệm như khoa học tự nhiên mà thường phải dùng<br /> phương pháp trừu tượng hóa.<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> <br /> 1.1 Giới thiệu về kinh tế học<br /> <br /> <br /> Mối liên hệ trong kinh tế rất phức tạp nên trong phân<br /> tích kinh tế thường dùng ý niệm “các yếu tố khác không<br /> đổi” để thực khảo sát tác động của một yếu tố nào đó.<br /> <br /> <br /> <br /> Không phải là môn khoa học chính xác, kết quả nghiên<br /> cứu thường là giá trị ước lượng từ số liệu thực tế.<br /> <br /> <br /> <br /> Kinh tế học thực chứng.<br /> <br /> <br /> <br /> Kinh tế học chuẩn tắc.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 7/7/2016<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> <br /> 1.2 Kinh tế học vi mô<br /> <br /> <br /> <br /> Nghiên cứu về các cá thể của nền kinh tế.<br /> Đối tượng của kinh tế vi mô là nghiên cứu hành<br /> vi kinh tế của các chủ thể tham gia vào nền kinh<br /> tế (người tiêu dùng, nhà sản xuất, doanh<br /> nghiệp) thông qua việc nghiên cứu cung/cầu,<br /> sản xuất, các quyết định trong chính sách độc<br /> quyền, cạnh tranh hoàn.<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> <br /> 1.3 Kinh tế học vĩ mô<br /> <br /> <br /> <br /> Chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và<br /> hành vi của cả một nền kinh tế nói chung.<br /> Quan tâm tới các chỉ số GDP, CPI, lạm phát, thu<br /> nhập, tăng trưởng, tỉ lệ thất nghiệp, đầu tư, tiền<br /> tệ, chính sách tài chính, tài khóa, đầu tư, công<br /> bằng.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2