intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 4 - Nguyễn Văn Dư

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
24
lượt xem
6
download

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 4 - Nguyễn Văn Dư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần trong nền kinh tế, chính sách giá, chính sách thuế, ảnh hưởng ngoại tác, hàng hóa công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 4 - Nguyễn Văn Dư

8/24/2016<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ IV<br /> VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ<br /> TRONG NỀN KINH TẾ<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Các thành phần trong nền kinh tế<br /> 2. Chính sách giá<br /> 3. Chính sách thuế<br /> 4. Ảnh hưởng ngoại tác<br /> 5. Hàng hóa công<br /> <br /> 1<br /> <br /> 8/24/2016<br /> <br /> 4.1 CÁC THÀNH PHẦN TRONG NỀN KINH TẾ<br /> a. Hộ gia đình<br /> b. Doanh nghiệp<br /> c. Nước ngoài<br /> d. Chính phủ<br /> <br /> 4.1 CÁC THÀNH PHẦN TRONG NỀN KINH TẾ<br /> a. Hộ gia đình<br /> • Cung cấp sức lao động, nguồn vốn nhàn rỗi, nguyên<br /> vật liệu đầu vào cho quá trình sản xuất.<br /> • Hộ gia đình cầu hàng hóa, dịch vụ được sản xuất trong<br /> nước hoặc ở nước ngoài.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 8/24/2016<br /> <br /> 4.1 CÁC THÀNH PHẦN TRONG NỀN KINH TẾ<br /> b. Doanh nghiệp<br /> • DN sử dụng phần lớn nguồn lao động, nguyên vật liệu<br /> do hộ gia đình cung cấp.<br /> • DN sản xuất ra hàng hóa dịch vụ phục vụ nhu cầu của<br /> hộ gia đình và xuất khẩu.<br /> <br /> 4.1 CÁC THÀNH PHẦN TRONG NỀN KINH TẾ<br /> c. Nước ngoài<br /> • Nhờ lợi thế cạnh tranh, các quốc gia trong nền kinh tế mở<br /> có giao thương hàng hóa với nước ngoài thông qua xuất<br /> nhập khẩu.<br /> • Xuất nhập khẩu có ảnh hưởng tới sản xuất hàng hóa trong<br /> nước và nhu cầu về ngoại tệ.<br /> • Các hàng hóa, dịch vụ được xuất nhập khẩu khác nhau có<br /> tác dụng khác nhau đối với nền kinh tế.<br /> • Ví dụ: Ở VN xuất khẩu cá sẽ mang lại nhiều hiệu quả cho<br /> nền kinh tế hơn so với xuất khẩu ĐTDĐ nếu như phần lớn<br /> các bán thành phẩm của ĐTDĐ phải nhập khẩu.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 8/24/2016<br /> <br /> 4.1 CÁC THÀNH PHẦN TRONG NỀN KINH TẾ<br /> d. Chính phủ<br /> • Đảm bảo sự công bằng, tạo môi trường kinh tế ổn<br /> định và phát triển.<br /> • Chính phủ điều tiết nền kinh tế thông qua các chính<br /> sách liên quan đến giá cả, xuất nhập khẩu, thuế, v.v.v<br /> nhằm đạt mục tiêu ổn định và công bằng.<br /> • Chính sách về giá cả hàng hóa nhằm khắc phục hạn<br /> chế của cơ chế thị trường, nhất là đối với các mặt<br /> hàng thiết yếu và hàng hóa do các DN độc quyền đang<br /> nắm giữ.<br /> <br /> 4.1 CÁC THÀNH PHẦN TRONG NỀN KINH TẾ<br /> d. Chính phủ<br /> • Chính sách xuất nhập khẩu.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 8/24/2016<br /> <br /> 4.1 CÁC THÀNH PHẦN TRONG NỀN KINH TẾ<br /> d. Chính phủ<br /> • Chính sách thuế, tái phân phối thu nhập và duy trì<br /> trạng thái cân bằng của nền kinh tế.<br /> <br /> 4.1 CÁC THÀNH PHẦN TRONG NỀN KINH TẾ<br /> d. Chính phủ<br /> • Chính sách khuyến khích hoặc hạn chế đầu tư, đầu tư<br /> vào thị trường kém phát triển, đầu tư cơ sở hạ tầng,<br /> đầu dài hạn, duy trì trạng thái cân bằng nền kinh tế<br /> thông qua mức tiết kiệm và đầu tư.<br /> • Chính sách kiểm soát tác động ngoại vi, đặc biệt là<br /> vấn đề môi trường.<br /> • Phát triển hàng hóa và dịch vụ công.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản