intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 3 - ThS. Dương Thành Phết

Chia sẻ: Minh Nguyệt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:123

28
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lập trình trên môi trường Window - Chương 3: Điều khiển trên Form" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về Controls, thiết kế Layout trên Form, các control trên Form, mouse event and keyboard event. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 3 - ThS. Dương Thành Phết

 1. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LẬP TRÌNH TRÊN MÔI TRƯỜNG WINDOWS Chương 3: ĐIỀU KHIỂN TRÊN FORM (WINDOWS CONTROLS)  Giảng Viên: ThS. Dương Thành Phết  Email: phetcm@gmail.com  Facebook: DuongThanhPhet  Website: http://www.thayphet.net 1  Tel: 0918158670
 2. http://www.thayphet.net NỘI DUNG 1 Tổng quan về Controls 2 Thiết kế Layout trên Form 3 Các control trên Form 4 Mouse Event & Keyboard Event 2
 3. http://www.thayphet.net 1.TỔNG QUAN VỀ CONTROLS 1.1. Giới thiệu:  Control là một thành phần cơ bản trên form  Có các thành phần  Thuộc tính  Phương thức  Sự kiện  Tất cả các control chứa trong namespace: System.Windows.Forms 3
 4. http://www.thayphet.net 1.TỔNG QUAN CONTROLS 1.2. Thuộc tính controls Properties Description BackColor Màu nền của control BackgroundImage Ảnh nền của control ForeColor Màu hiển thị text trên form Enable Thiết lập trạng thái truy cập của control Focus Chuyển focus vào control Font Font hiển thị text trên control TabIndex Thứ tự tab của control TabStop Sử dụng tab để select control Text Text hiển thị trên control TextAlign Canh lề text trên control Visible Xác định hiển thị control Size Kích thước của control 4
 5. http://www.thayphet.net 2. THIẾT KẾ LAYOUT TRÊN FORM 2.1 Control layout - anchor 2.2. Control layout - docking 5
 6. http://www.thayphet.net 2.1 CONTROL LAYOUT - ANCHOR None Sizable FormBorderStyle Fixed3D FixedDialog FixedSingle 6
 7. http://www.thayphet.net 2.1 CONTROL LAYOUT - ANCHOR  Khi FormBorderStyle = Sizable cho phép thay đổi kích thước khi thực thi  Sử dụng thuộc tính Anchor: Cho phép control phản ứng lại với thao tác resize của form  Control có thể thay đổi vị trí tương ứng với việc resize của form  Control cố định không thay đổi theo việc resize của form  Các trạng thái neo: Left(Cố định theo biên trái); Right; Top; Bottom. 7
 8. http://www.thayphet.net 2.1 CONTROL LAYOUT - ANCHOR Button được neo biên trái Vị trí tương đối với biên trái không đổi Button tự do Di chuyển tương ứng theo kích thước mới 8
 9. http://www.thayphet.net 2.1 CONTROL LAYOUT - ANCHOR  Thiết lập Anchor cho control Chọn các biên để neo Biên được chọn neo, màu đậm 9
 10. http://www.thayphet.net 2.1 CONTROL LAYOUT - ANCHOR Neo theo bốn phía 10
 11. http://www.thayphet.net 2.2 CONTROL LAYOUT - DOCKING  Các control có thể gắn (dock) với một cạnh nào đó của form, hoặc container của control. Windows Explorer ListView gắn bên phải TreeView gắn bên trái 11
 12. http://www.thayphet.net 2.2. CONTROL LAYOUT - DOCKING Top Left Fill Right Bottom None 12
 13. http://www.thayphet.net 2.2. CONTROL LAYOUT - DOCKING Dock = None Dock = Top TextBox Dock = Fill TextBox.Multiline = True Dock = Bottom 13
 14. http://www.thayphet.net 3. CÁC CONTROL TRÊN FORM 3.1.Label 3.13. Trackbar 3.2.Textbox 3.14. Picturebox 3.3.Button 3.15. Imagelist 3.4.Listbox 3.16. Numericupdown 3.5.Combobox 3.17. Domainupdown 3.6.List view 3.18. Datetimepicker 3.7.Groupbox 3.19. Monthcalendar 3.8.Panel 3.20. Richtextbox 3.9. Tabcontrol 3.21. Timer 3.10.Checkbox 3.22. Progressbar 3.11.Radiobutton 3.23. Tooltip 3.12. Checkedlistbox 3.24. Multimedia 14
 15. http://www.thayphet.net 3.1 LABEL  Chức năng:  Cung cấp chuỗi thông tin chỉ dẫn  Chỉ đọc Label Thuộc tính thường dùng Font Font hiển thị của text Text Nội dung text hiển thị TextAlign Canh lề text ForeColor Màu text Visible Trạng thái hiển thị 15
 16. http://www.thayphet.net 3.2 TEXTBOX  Chức năng:  Vùng cho phép user nhập dữ liệu  Cho phép nhập dạng Password TextBox Thuộc tính thường dùng AcceptsReturn Enter tạo thành dòng mới trong chế độ multiline Multiline Textbox ở chế độ nhiều dòng, mặc định là false PasswordChar Chỉ hiển thị ký tự đại diện cho text ReadOnly Chế độ chỉ đọc không cho phép nhập liệu ScrollBars Thanh cuộn cho chế độ multiline Event thường dùng TextChanged Kích hoạt khi text bị thay đổi 16
 17. http://www.thayphet.net 3.2. TEXTBOX  Ví dụ Double click vào Chuyển thành chữ hoa textbox để tạo event handler cho event TextChanged textBox1.Text = textBox1.Text.ToUpper(); 17
 18. http://www.thayphet.net 3.2. TEXTBOX  Ví dụ Sự kiện phát sinh khi textbox nhận focus Sự kiện KeyPress và user nhấn 1 phím 18
 19. http://www.thayphet.net 3.3. BUTTON  Chức năng:  Cho phép cài đặt 1 hành động Button Thuộc tính thường dùng Text Chuỗi hiển thị trên button Event thường dùng Click Kích hoạt khi user kích vào button 19
 20. http://www.thayphet.net 3.4. LISTBOX  Chức năng:  Cung cấp một danh sách các item cho phép chọn  ListBox cho hiển thị scroll nếu các item vượt quá vùng thể hiện của ListBox ListBox Thuộc tính thường dùng MultiColumn Cho phép nhiều cột SelectedIndex Chỉ số mục được chọn SelectedItem Giá trị của mục được chọn SelectedItems Tập các mục đang được chọn trong List Box Sorted Cho phép các mục luôn luôn được sắp xếp Selecttion mode Qui định số mục được chọn trong listbox Items.Count Tổng số mục trong Listbox 20 SelectedItems.Count Tổng số mục được chọn trong Listbox
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2