intTypePromotion=1

Bài giảng Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Chia sẻ: Mã Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
463
lượt xem
29
download

Bài giảng Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

 1. ÔN TẬP LSTG CẬN ĐẠI Nhiệt liệt chào mừng quý Thầy, Cô.
 2. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) I- Những sự kiện lịch sử chính THỜI SỰ KIỆN KẾT QUẢ GIAN 8 - 1566 Lật đổ ách thống trị của Cách mạng Hà Lan vương triều Tây Ban Nha 1640- Mở đường cho chủ 1688 Cách mạng tư sản Anh nghĩa tư bản phát 1775 – Chiến tranh giành độc triển Giành độc lập, Hợp chủng 1783 lập các thuộc địa Anh quốc Mĩ ra đời ở Bắc Mĩ 1789 - 1794 Lật đổ chế độ phong kiến, m Cách mạng tư sản Pháp đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
 3. - Những sự kiI n lịch sử chính ệ Thời gian Sự kiện Kết quả Tuyên ngôn Đảng Là văn kiện quan trọng 2 - 1848 Cộng sản của CN xã hội khoa học 28 – 9 Quốc tế thứ nhất Truyền bá học 1864 thành lập thuyết Mác Nhật trở thành nước tư 1868 Duy tân Minh Trị bản công nghiệp Lật đổ chính quyền 1871 Công xã Pa-ri của giai cấp tư sản 1911 Cách mạng Tân Hợi Thành lập Trung Hoa (TQ) Dân quốc 1914 -1918 Chiến tranh thế Thuộc địa thế giới giới thứ nhất được chia lại
 4. II- NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU Bài Các cuộc CMTS. 1,2 Qua 13 bài đã học trong lịch sử cận đại thế giới, hãy nêu nội dung chủ yếu của bài 1 và 2.
 5. Mốc bắt đầu của lịch sử thế giới cận đại là sự kiện gì ? • A. Cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI • B. Cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII • C. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thế kỉ XVIII. • D. Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII
 6. II. Những nội dung chủ yếu • Những sự kiện nào chứng tỏ sự ra đời của nền sản xuất mới trong lòng chế độ phong kiến ? • Xuất hiện các công trường thủ công,thuê nhân công. Thành thị trở thành TT sản xuất và buôn bán. Ngân hàng thành lập. • Hãy nêu một số cuộc cách mạng tư sản mà em đã học ? Kết quả?Cuộc cách mạng tư sản nào triệt để nhất? Hạn chế của cuộc CM này là gì?
 7. I- Những sự kiện lịch sử chính THỜI SỰ KIỆN KẾT QUẢ GIAN 8 - 1566 Lật đổ ách thống trị của Cách mạng Hà Lan vương triều Tây Ban Nha 1640- Cách mạng tư sản Anh Mở đường cho chủ 1688 nghĩa tư bản phát 1775 – CTgiành độc lập các triển Giành độc lập, Hợp chủng 1783 thuộc địa Anh ở Bắc quốc Mĩ ra đời Mĩ Lật đổ CĐPK, mở đường cho 1789 - Cách mạng tư sản Pháp CNTB phát triển,nhưng chưa 1794 đáp ứng đầy đủ quyền lợi cơ bản của nhân dân. TK XIX Châu Âu,Mĩ la tinh nổi dậy Một lọat quốc gia tư sản ra đời 1868 Nhật trở thành nước tư Duy tân Minh Trị bản công nghiệp. 1911 cách mạng Tân Hợi Thành lập Trung Hoa Dân quốc
 8. Máy móc được phát minh sử dụng đầu tiên trong sản xuất, mở đầu cho cách mạng công nghiệp là A. Máy hơi nước B. Xe lửa C. Máy kéo sợi D. Máy dệt
 9. Giêm Oát Máy hơi nước Đầu máy xe lửa Tàu hỏa đầu tiên
 10. Lược đồ Mĩ la tinh đ ầu thế kỉ XIX
 11. Đặc điểm cơ bản nhất thể hiện chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. • A. Hình thành các công ti độc quyền lũng đoạn trong nước và quốc tế. • B. Sản xuất công nghiệp hiện đại, tạo ra năng suất cao và cạnh tranh quyết liệt. • C. Xuất khẩu tư bản chiếm ưu thế để có lợi nhuận cao. • D. Chạy đua vũ trang gây chiến tranh xâm lược thuộc địa hoặc can thiệp vào các nước Những hình ảnh và kênh chữ trên nói đến nội dung tiếp theo của lịch sử cận đại là gì? Thuộc bài nào?
 12. II- NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU Bài Các cuộc CMTS. 1,2 Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi Bài 3 thế giới Bài Một số nước phát triển kinh tế, chuyển sang 6,12 giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
 13. II- NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU Bài 1,2 Các cuộc CMTS. Bài 3 Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới Một số nước phát triển kinh tế, chuyển sang giai Bài 6,12 đoạn đế quốc chủ nghĩa. Sự xâm lược của thực dân phương Tây đối với các Bài 9,10,11 nước Á, Phi. Nhân dân Á, Phi đấu tranh sôi n ổi Dựa vào bản đồ thế giới, hãy nêu sự xâm chiếm của các nước thực dân.Hậu quả của sự xâm lược. •Xâm chiếm thuộc địa vơ vét sức người, sức của, nhân dân cực khổ. Phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược phát triển
 14. Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây vì? A.Có vị trí chiến lược quan trọng B.Giàu tài nguyên C.Chế độ phong kiến suy yếu D.Cả 3 ý trên
 15. II- NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU Bài 1,2 Các cuộc CMTS. Bài 3 Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới Một số nước phát triển kinh tế, chuyển sang giai Bài 6,12 đoạn đế quốc chủ nghĩa. Bài 9,10,11 Sự xâm lược của thực dân phương Tây đối với các nước Á, Phi. Nhân dân Á, Phi đấu tranh sôi n ổi Bài Phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước tư 4,5,7 bản, Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời. Các tổ chức quốc tế của công nhân được thành lập.
 16. I- Những sự kiện lịch sử chính Thời gian Sự kiện Kết quả Tuyên ngôn Đảng Là văn kiện quan trọng 2 - 1848 Cộng sản của CN xã hội khoa học 28 – 9 Quốc tế thứ nhất Truyền bá học 1864 thành lập thuyết Mác 1871 Công xã Pa-ri Lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản Nêu một số cuộc đấu tranh của công nhân thế giới. + Phong trào Hiến chương ở Anh 1836- 1844 +Phong trào công nhân Mĩ ở Si-ca-gô(1-5-1886)
 17. Tính chất của cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 là? A.Cách mạng dân chủ tư sản B. Cách mạng vô sản C. Cách mạng giải phóng dân tộc D. Cách mạng tư sản
 18. II- NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU Bài 1,2 Các cuộc CMTS. Bài 3 Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới Một số nước phát triển kinh tế, chuyển sang giai Bài 6,12 đoạn đế quốc chủ nghĩa. Bài Sự xâm lược của thực dân phương Tây đối với các nước Á, 9,10,11 Phi. Nhân dân Á, Phi đấu tranh sôi nổi Phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước tư bản, Chủ Bài 4,5,7 nghĩa xã hội khoa học ra đời. Các tổ chức quốc tế thành lập. Sự phát triển của khoa- học kĩ thuật, văn học nghệ thuật. Bài 8 Bài 13 Chiến tranh thế giới thứ nhất(1914-1918)
 19. Nêu một số thành tựu tiêu biểu của khoa học – kĩ thuật và văn học nghệ thuật thế kỉ XIX? Tác dụng của nó với đời sống xã hội loài người? • KHTN và KHXH • Kĩ thuật luyện kim được cải tiến….. • Xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng lỗi lạc… + Thúc đẩy nền kinh tế, khoa học- kĩ thuật các nước phát triển vượt bậc, các dân tộc “xích lại” gần nhau hơn. + Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2