intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng lịch sử lớp 11

Xem 1-20 trên 111 kết quả Bài giảng lịch sử lớp 11
 • Bài giảng Lịch sử lớp 11- Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) trình bày nguyên nhân của chiến tranh; diễn biến chiến tranh (1914–1916); tính chất và kết cục của chiến tranh.

  ppt51p nguyenanhtuan_qb 08-07-2020 17 1   Download

 • Bài giảng "Lịch sử lớp 11 - Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại" với các nội dung sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại; thành tựu của văn học, nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

  ppt24p nguyenanhtuan_qb 08-07-2020 12 1   Download

 • Bài giảng "Lịch sử lớp 11 - Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)" thông tin đến các bạn những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945); nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945).

  ppt13p nguyenanhtuan_qb 08-07-2020 14 1   Download

 • Bài giảng Lịch sử lớp 11 - Bài 1: Nhật Bản với các nội dung kinh tế, văn hóa, giáo dục, chính trị, khoa học kỹ thuật của Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1952. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  ppt20p nguyenanhtuan_qb 08-07-2020 14 0   Download

 • Bài giảng Lịch sử lớp 11 - Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) - Phan Văn Thương thông tin đến các bạn kiến thức về nước Đức và cao trào cách mạng 1918-1923; những năm ổn định tạm thời (1924-1929).

  ppt33p nguyenanhtuan_qb 08-07-2020 11 0   Download

 • Bài giảng Lịch sử lớp 11 - Bài 2: Chiến tranh thế giới thứ hai (Tiết 1) tìm hiểu các giai đoạn phát triển chính của chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và học sinh, hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập.

  ppt29p nguyenanhtuan_qb 08-07-2020 12 0   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 11 bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 11 bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

  ppt76p hieunguyen877 08-03-2014 2594 279   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 11 bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 11 bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

  ppt30p duynguyen2000 08-03-2014 404 74   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 11 bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1973 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 11 bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1973 đến năm 1884.

  ppt19p theanhanh12 09-04-2014 288 66   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 11 bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 11 bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

  ppt37p thanhthanh090909 09-04-2014 371 59   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

  ppt27p thanhthanh090909 09-04-2014 455 29   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập.

  ppt33p theanhanh12 09-04-2014 217 28   Download

 • Bài giảng tìm hiểu về những chuyển biến về kinh tế và xã hội của Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Lịch sử lớp 11 - Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp" để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  ppt14p nangthothubon_vn20 14-06-2020 24 2   Download

 • Bài giảng Lịch sử 11 - Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939) với hai nội dung chính đó là phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919-1939); phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ (1918-1939).

  ppt21p nguyenanhtuan_qb 08-07-2020 15 2   Download

 • Bài giảng môn "Lịch sử lớp 11 – Bài 5: Các nước Đông Nam Á" tìm hiểu về cuộc đấu tranh giành độc lập, sự ra đời và phát triển của ASEAN. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  ppt19p nguyenanhtuan_qb 08-07-2020 14 0   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

  ppt36p ngoclam222 09-03-2014 517 78   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 7 bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 7 bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

  ppt36p nhannguyen0101 18-03-2014 408 53   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

  ppt32p theanhanh12 03-04-2014 425 42   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 9 bài 11: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 9 bài 11: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

  ppt35p thuythuy231 12-03-2014 372 39   Download

 • Nhằm phục vụ quá trình học tập và giảng dạy của giáo viên và học sinh 2 Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 11 năm 2015 của trường THPT Phan Bội Châu là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì kiểm tra sắp tới.

  pdf5p 12345698nt 14-08-2017 42 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng lịch sử lớp 11
p_strCode=baigianglichsulop11

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2