intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 9 - Nguyễn Quốc Sử

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

43
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 9 giúp các bạn hiểu thư hợp nhất có nghĩa là gì, tạo ra một tài liệu hoặc.hình thức chính, sử dụng một nguồn dữ liệu, hợp nhất các tài liệu tự động hoặc bằng tay,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 9 - Nguyễn Quốc Sử

Microsoft®<br /> <br /> Word 2010<br /> <br /> Core Skills<br /> <br /> Microsoft Office<br /> Word 2010<br /> <br /> Bài 9: Tạo các tài liệu<br /> gửi thư hàng loạt (Mass Mailings)<br /> <br /> Microsoft®<br /> <br /> Word 2010<br /> <br /> Core Skills<br /> <br /> Mục tiêu<br /> • hiểu thư hợp nhất có<br /> nghĩa là gì<br /> • tạo ra một tài liệu hoặc<br /> hình thức chính<br /> <br /> © IIG Vietnam.<br /> <br /> • sử dụng một nguồn<br /> dữ liệu<br /> • hợp nhất các tài liệu tự<br /> động hoặc bằng tay<br /> <br /> 2<br /> <br /> Microsoft®<br /> <br /> Word 2010<br /> <br /> Core Skills<br /> <br /> Thư tin (Mailing) là gì?<br /> • Trộn thư (Mail Merge)<br /> – Kết định danh sách các thông định thay đổi với tài định<br /> <br /> • Tài liệu chính (Main Document)<br /> – thư, nhãn, phong bì chuẩn hoặc danh sách định định kết hợp với<br /> nguồn dữ liệu<br /> – chứa văn bản giống hệt nhau cho mỗi tài liệu cá nhân, cùng với các<br /> trường (field) nhất định nơi mỗi thay đổi từ nguồn dữ liệu được đặt<br /> <br /> • Nguồn dữ liệu (Data Source)<br /> – Danh sách cácthông tin thay đổi để chèn vào tài liệu chính<br /> – Các trường xác định một thay đổi kết thúc và một cái khác bắt đầu<br /> <br /> © IIG Vietnam.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Microsoft®<br /> <br /> Word 2010<br /> <br /> Core Skills<br /> <br /> Tìm hiểu về Main Document<br /> • Thiết lập một lần với các trường hợp nhất thích hợp<br /> • Có thể chèn hợp nhất các trường riêng lẻ, hoặc sử dụng<br /> các trường hợp nhất cài đặt trước được cung cấp<br /> • Hợp nhất các trường xuất hiện với > xung quanh<br /> đoạn mã hợp nhất<br /> – Đặc biệt đoạn mã thực hiện nhiệm vụ được xác định trước<br /> – Để xóa các trường hợp nhất, chọn toàn bộ mã và nhấn Delete<br /> <br /> • Kích hoạt Step-by-Step Wizard để chọn tùy chọn từ<br /> bảng tác vụ (task pane)<br /> © IIG Vietnam.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Microsoft®<br /> <br /> Word 2010<br /> <br /> Core Skills<br /> <br /> Tìm hiểu về Data Sources<br /> • Chứa các biến để chèn<br /> vào tài liệu chính<br /> • Các biến số thay đổi trong<br /> mỗi bản ghi<br /> – Các tên trường được chỉ<br /> định (Assigned field names)<br /> – Danh sách người nhận<br /> (Recipient Lists)<br /> <br /> • Có thể đến từ nhiều nguồn<br /> khác nhau<br /> © IIG Vietnam.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2