Bài giảng Mô hình hóa dữ liệu - Phần 2

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
11
lượt xem
2
download

Bài giảng Mô hình hóa dữ liệu - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp theo Bài giảng Mô hình hóa dữ liệu - Phần 2 được trình bày với mục tiêu nhằm vận dụng được kiểu thực thể mở rộng supertype và subtype đáp ứng bài toán nghiệp vụ phức. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mô hình hóa dữ liệu - Phần 2

1<br /> <br /> Mô hình hóa dữ liệu<br /> (Data Modeling)<br /> LƯỢC ĐỒ ER MỞ RỘNG<br /> EXTENDED ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (EER)<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> Vận dụng được kiểu thực thể mở rộng supertype<br /> và subtype đáp ứng bài toán nghiệp vụ phức<br /> <br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> Cấu trúc phân cấp kiểu thực thể<br /> <br /> <br /> Supertype/subtype<br /> <br /> Khái quát hóa/ chuyên biệt hóa kiểu thực thể<br />  Các kiểu ràng buộc giữa supertype và subtype<br /> <br /> <br /> Case study<br /> Hệ thống quản lý sinh viên của trường đại học<br />  Cần phát triển CSDL SinhVien<br /> <br /> <br /> <br /> Cần phân biệt 2 loại sinh viên :<br /> <br /> <br /> <br /> Đã tốt nghiệp (GRADUATE STUDENT)<br /> Chưa tốt nghiệp (UNDERGRADUATE STUDENT)<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bệnh nhân nội trú và ngoại trú<br /> <br /> <br /> <br /> Xe cộ với nhiều loại xe khác nhau<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nhân viên với các kiểu trả lương khác nhau<br /> <br /> ….<br /> <br /> Các thực thể tuy cùng kiểu nhưng có thể không<br /> cùng thuộc tính<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản