intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 3: Mô hình hóa dữ liệu

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
60
lượt xem
1
download

Bài giảng Chương 3: Mô hình hóa dữ liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 3: Mô hình hóa dữ liệu trình bày bảy bước chuyển đổi từ ERD thành các quan hệ như: Chuyển đổi kiểu thực thể thông thường (regular entity), chuyển đổi kiểu thực thể yếu (weak entity), chuyển đổi mối liên kết 2 ngôi,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 3: Mô hình hóa dữ liệu

1<br /> <br /> Mô hình hóa dữ liệu<br /> Chuyển đổi ERD thành lược đồ quan hệ<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> <br /> Bảy bước chuyển đổi từ ERD thành các quan hệ<br /> <br /> 2<br /> <br /> Phương pháp chuyển đổi<br /> <br /> <br /> Có 1 phương pháp chuẩn đểchuyển từlược đồER<br /> thành lược đồdữ liệu quan hệ<br /> .<br /> <br /> <br /> <br /> Gồm 7 bước<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bước 1: chuyển đổi kiểu thực thể<br /> thông thường (regular entity)<br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> Mỗi kiểu thực thể thông thường được chuyển thành 1<br /> quan hệ (bảng).<br /> <br /> <br /> <br /> Khoá chính của kiểu thực thể trở thành khoá chính của<br /> bảng.<br /> <br /> <br /> Các thuộc tính của kiểu thực thể trở thành các cột của bảng<br /> <br /> Bước 1: chuyển đổi kiểu thực thể<br /> thông thường (regular entity)<br /> <br /> 5<br /> <br /> Entity Customer<br /> <br /> Bảng Customer<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2