intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 3: Mô hình hóa dữ liệu (Quy tắc nghiệp vụ và mô hình hóa dữ liệu)

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
88
lượt xem
3
download

Bài giảng Chương 3: Mô hình hóa dữ liệu (Quy tắc nghiệp vụ và mô hình hóa dữ liệu)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 3: Mô hình hóa dữ liệu (Quy tắc nghiệp vụ và mô hình hóa dữ liệu) cung cấp cho người học các kiến thức: Quy tắc nghiệp vụ thường không có cấu trúc rõ ràng, nên loại bỏ các chi tiết thừa, bổ sung các chi tiết bị thiếu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 3: Mô hình hóa dữ liệu (Quy tắc nghiệp vụ và mô hình hóa dữ liệu)

1<br /> <br /> Chương 3<br /> Mô hình hóa dữ liệu<br /> Quy tắc nghiệp vụ và mô hình hóa dữ liệu<br /> <br /> Quy tắc nghiệp vụ<br /> Business rules<br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> Quy tắc nghiệp vụ thường không có cấu trúc rõ<br /> ràng<br /> <br /> <br /> Nên loại bỏ các chi tiết thừa<br /> <br /> <br /> <br /> Bổ sung các chi tiết bị thiếu<br /> <br /> Mục đích của phân tích bài toán<br /> Goals of Narrative Problem Analysis<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tạo ra lược đồ ER phù hợp với mô tả bài toán<br /> Nên chọn thiết kế đơn giản hơn trong giai đoạn<br /> đầu<br /> Nên làm rõ những phát biểu không rõ ràng hoặc<br /> thiếu chi tiết.<br /> <br /> Các bước phân tích bài toán<br /> Nhận diện các kiểu thực thể và thuộc tính<br />  Xác định khóa chính<br />  Xác định mối quan hệ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Xác định lượng số<br /> Làm đơn gián mối quan hệ phức<br /> <br /> Case study:<br /> <br /> 5<br /> <br /> The water utility database should support the<br /> recording of water usage and billing for water<br /> usage. To support these functions, the database<br /> should contain data about customers, rates,<br /> water usage, and bills.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2