intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình hóa dữ liệu

Xem 1-20 trên 1174 kết quả Mô hình hóa dữ liệu
 • Khái niệm Mô hình hoá dữ liệu (mô hình hoá cơ sở dữ liệu, mô hình hoá thông tin) là một kỹ thuật để tổ chức và tài liệu hoá dữ liệu của hệ thống trong một mô hình. Kỹ thuật này xác định các yêu cầu nghiệp vụ đối với một cơ sở dữ liệu. Mô hình hóa dữ liệu thường được gọi là mô hình hóa cơ sở dữ liệu vì cuối cùng một mô hình dữ liệu luôn được cài đặt thành cơ sở dữ liệu. ...

  pdf17p bkavprovn2009 17-10-2010 533 128   Download

 • Rose 2001 và các phiên bản sau đó: Hỗ trợ mô hình hóa dữ liệu. Mô hình đối tượng: Tập trung vào dữ liệu và hành vi; Sử dụng cho mỗi thành phần của ứng dụng: lớp, thuộc tính, thao tác, quan hệ ... như đã được xem xét trong các bài trước đây; Quan tâm trước hết của mô hình dữ liệu là mô hình trong bộ nhớ...

  pdf31p soicon824 19-04-2011 140 21   Download

 • Bài giảng Chương 3: Mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm với mục tiêu giúp sinh viên hiểu các khái niệm trong việc mô hình hóa dữ liệu ở mức quan niệm; biết các loại câu hỏi để xác định dữ liệu yêu cầu cho một hệ thống thông tin; vẽ được lược đồ thực thể - mối kết hợp;...

  ppt89p codon_01 13-11-2015 101 8   Download

 • Bài giảng Chương 4: Cơ sở dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu giúp các bạn hiểu được các khái niệm về CSDL, mô hình hóa dữ liệu bằng sơ đồ ER, mô hình hóa dữ liệu bằng sơ đồ ER, biến đổi sơ đồ ER thành mô hình quan hệ, xây dựng CSDL vật lý bằng MS SQL Server.

  pdf21p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 133 7   Download

 • Chương 4 (phần 2) trình bày mô hình hóa dữ liệu. Các nội dung chi tiết được trình bày trong chương này gồm có: Mô hình thực thể kết hợp, mô hình thực thể kết hợp mở rộng, sưu liệu cho mô hình, phương pháp phân tích dữ liệu, qui tắc mô hình hóa quan niệm dữ liệu, tiêu chuẩn chọn lựa khái niệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf103p youcanletgo_02 07-01-2016 85 6   Download

 • Bài giảng Chương 3: Mô hình hóa dữ liệu (Quy tắc nghiệp vụ và mô hình hóa dữ liệu) cung cấp cho người học các kiến thức: Quy tắc nghiệp vụ thường không có cấu trúc rõ ràng, nên loại bỏ các chi tiết thừa, bổ sung các chi tiết bị thiếu.

  pdf20p saobien_09 06-02-2018 81 3   Download

 • Bài giảng Mô hình hóa dữ liệu với mục tiêu nhằm diễn tả được các thành phần và ký hiệu cơ bản của lược đồ, giải thích được các kiểu quan hệ khác nhau giữa các kiểu thực thể, kỹ năng mô hình hóa các bài toán nghiệp vụ cơ bản, vẽ được lược đồ ER cơ bản.

  pdf35p saobien_09 06-02-2018 49 2   Download

 • Tiếp theo Bài giảng Mô hình hóa dữ liệu - Phần 2 được trình bày với mục tiêu nhằm vận dụng được kiểu thực thể mở rộng supertype và subtype đáp ứng bài toán nghiệp vụ phức. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p saobien_09 06-02-2018 31 2   Download

 • Bài giảng Chương 3: Mô hình hóa dữ liệu trình bày bảy bước chuyển đổi từ ERD thành các quan hệ như: Chuyển đổi kiểu thực thể thông thường (regular entity), chuyển đổi kiểu thực thể yếu (weak entity), chuyển đổi mối liên kết 2 ngôi,...

  pdf35p saobien_09 06-02-2018 56 1   Download

 • Bài giảng Bài 5: Công cụ mô hình hóa dữ liệu - Nguyễn Hoài Anh hướng đến trình bày các nội dung chính về mô hình thực thể liên kết; mô hình quan hệ; đặc tả dữ liệu. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf33p codon_09 25-03-2016 60 1   Download

 • Đề tài được thực hiện với ba mục tiêu: Hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết liên quan đến ngân hàng, hiệu quả hoạt động và mô hình bao dữ liệu DEA để đánh giá hiệu quả hoạt động của NHTM; ứng dụng mô hình bao dữ liệu DEA để đánh giá hiệu quả hoạt động của một số NHTM Việt Nam; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM.

  pdf103p bautroibinhyen1 02-11-2016 116 22   Download

 • Hiểu các khái niệm trong việc mô hình hóa dữ liệu ở mức quan niệm: mô hình quan niệm dữ liệu (conceptual data model), mô hình thực thể - mối kết hợp (entity-relationship diagram), loại thực thể (entity type),

  pdf143p doremon_12 24-12-2013 107 12   Download

 • Mô hình hóa dữ liệu là cách thức biểu diễn các dữ liệu được sử dụng và tạo ra bởi hệ thống. Dữ liệu ở đây nhấn mạnh đến những dữ liệu mà .HT cần phải lưu trữ, tạo ra, xử lý và cung cấp.Phân biệt hai mô hình dữ liệu

  ppt70p anhvu_nhatrang 01-01-2014 98 9   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 4: Cơ sở dữ liệu quan hệ - đối tượng cung cấp cho các bạn những kiến thức về mô hình hóa dữ liệu, khái niệm mô hình thực thể-liên kết, mô hình hóa dữ liệu, mở rộng mô hình quan hệ, SQL3 và đối tượng.

  pdf47p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 94 7   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức về các mô hình dữ liệu bao gồm: Mô hình quan niệm, logic, vật lý; mô hình hóa dữ liệu; quá trình thiết kế CSDL; các hướng tiếp cận CSDL,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p doinhugiobay_16 06-03-2016 56 2   Download

 • Bài viết Phân tích và mô hình hóa dữ liệu cảm biến quán tính của iPhone sử dụng phương sai Allan khẳng định phương pháp phương sai Allan là công cụ hữu hiệu để đánh giá các thông số đặc trưng của từng loại nhiễu tồn tại trong dữ liệu đầu ra của cảm biến quán tính.

  pdf7p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 65 1   Download

 • Bài giảng Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 1: Nhắc lại các kiến thức cơ bản. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu, quy trình thiết kế CSDL, kiến trúc hệ quản trị CSDL. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p thiendiadaodien_1 10-12-2018 52 1   Download

 • Mục đích của bài viết này là trình bày việc mô hình hóa dự báo giá của một cổ phiếu nào đó theo tập tất cả các biến kinh tế - tài chính có ảnh hưởng đến sự biến động của giá cổ phiếu đó. Các biến này không hoàn toàn độc lập với nhau và số lượng các biến cũng như số lượng các quan sát theo mỗi biến nói chung là rất lớn.

  pdf12p quenchua9 20-11-2020 16 0   Download

 • Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống được biên soạn bởi Tổ bộ môn Hệ thống thông tin gồm 14 chương, trình bày về quy trình phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu, giới thiệu về mô hình hóa dữ liệu, mô hình quan hệ, phân tích dữ liệu và yêu cầu chức năng, tính bắt buộc và không bắt buộc trong mối kết hợp, tập thực thể cha và tập thực thể con,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf135p quangtriyeuthuong32 29-05-2014 377 81   Download

 • Mô hình hóa nghiệp vụ (Business Modeling): Là kỹ thuật mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ; Mô hình hóa các chức năng của tổ chức; Quan tâm đến góc nhìn chức năng. Không phân biệt các tiến trình nghiệp vụ sẽ được tự động hóa hay thực hiện thủ công.

  pdf21p soicon824 19-04-2011 137 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1046 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình hóa dữ liệu
p_strCode=mohinhhoadulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2