intTypePromotion=1

Bài giảng Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 1: Nhắc lại các kiến thức cơ bản

Chia sẻ: Thiendiadaodien Thiendiadaodien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
54
lượt xem
1
download

Bài giảng Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 1: Nhắc lại các kiến thức cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 1: Nhắc lại các kiến thức cơ bản. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu, quy trình thiết kế CSDL, kiến trúc hệ quản trị CSDL. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 1: Nhắc lại các kiến thức cơ bản

Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu:<br /> Nhắc lại các kiến thức cơ bản<br /> <br /> Vũ Tuyết Trinh<br /> trinhvt-fit@mail.hut.edu.vn<br /> Bộ môn Hệ thống thông tin, Viện CNTT&TT<br /> Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> <br /> Thiết kế cơ sở dữ liệu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mô hình hóa dữ liệu<br /> Các dạng chuẩn<br /> Quy trình thiết kế CSDL<br /> <br /> Kiến trúc HQTCSDL<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tổ chức lưu trữ<br /> Truy vấn dữ liệu<br /> Quản trị giao dịch<br /> <br /> 2<br /> <br /> Vũ Tuyết Trinh<br /> <br /> 1<br /> <br /> Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Mô hình hóa dữ liệu<br /> <br /> <br /> Mục tiêu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Biểu diễn yêu cầu dữ liệu của bài toán<br /> <br /> Công cụ:<br /> <br /> <br /> Mô hình thực thể liên kết<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> (Tập) thực thể<br /> Thuộc tính<br /> (Tập) liên kết<br /> <br /> Mô hình quan hệ<br /> <br /> <br /> <br /> Quan hệ<br /> Thuộc tính/trường dữ liệu<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ví dụ sơ đồ thực thể liên kết<br /> *<br /> <br /> Catalog<br /> Book<br /> Supplier<br /> <br /> Belongs<br /> to<br /> <br /> borrow<br /> <br /> Belongs<br /> to<br /> <br /> *<br /> * Periodical<br /> <br /> *<br /> Monograph<br /> <br /> *<br /> <br /> acquisition<br /> <br /> *<br /> <br /> borrow<br /> <br /> *<br /> Book Shelf<br /> locate<br /> <br /> locate<br /> <br /> *<br /> <br /> Patron<br /> <br /> *<br /> 4<br /> <br /> Vũ Tuyết Trinh<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Ví dụ sơ đồ quan hệ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Supplier (ID, Name, Address)<br /> Catalog (ID, Date)<br /> Periodical (ISBN, Name, Volume)<br /> Monograph (ID, Name, Authors, Publisher)<br /> Shelf (ID)<br /> Patron (ID, Name)<br /> Patron_Periodical (PID, ISBN)<br /> Patron_Monograph (PID,MID)<br /> <br /> 5<br /> <br /> Các dạng chuẩn<br /> <br /> <br /> Phụ thuộc hàm<br /> XY<br /> <br /> <br /> <br /> Các dạng chuẩn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chuẩn 1<br /> Chuẩn 2<br /> Chuẩn 3<br /> Chuẩn Boye-Codd<br /> ….<br /> <br /> Chuẩn hóa<br /> <br /> 6<br /> <br /> Vũ Tuyết Trinh<br /> <br /> 3<br /> <br /> Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Quy trình thiết kế CSDL<br /> <br /> <br /> Mô hình hóa dữ liệu bằng ER<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Xác định thực thể: thuộc tính của thực thể<br /> Xác định liên kết<br /> <br /> Chuyển đổi sang quan hệ<br /> Xác định các phụ thuộc hàm<br /> Chuẩn hóa<br /> <br /> 7<br /> <br /> Các thành phần của HQTCSDL<br /> Ứng dụng<br /> <br /> Hệ<br /> QTCSDL<br /> <br /> Bộ xử lý<br /> câu hỏi<br /> <br /> Bộ quản lý<br /> Giao dịch<br /> <br /> Bộ quản lý<br /> lưu trữ<br /> <br /> DL<br /> <br /> DL<br /> 8<br /> <br /> Vũ Tuyết Trinh<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> Vũ Tuyết Trinh<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2