intTypePromotion=1

Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 1 - TS. Trần Thị Thanh Tú

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
259
lượt xem
17
download

Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 1 - TS. Trần Thị Thanh Tú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Bài 1: Tổng quan phân tích báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích kinh doanh và phân tích báo cáo tài chính, mối quan hệ giữa các hoạt động tài chính và phân tích báo cáo tài chính, xác định các thông tin phân tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 1 - TS. Trần Thị Thanh Tú

PHÂN TÍCH<br /> BÁO CÁO TÀI CHÍNH<br /> TS. Trần Thị Thanh Tú<br /> Khoa Ngân hàng – Tài chính, ĐHKTQD<br /> <br /> MỤC ĐÍCH CỦA KHÓA HỌC<br /> • Hiểu được những hoạt động tài chính cơ bản của DN<br /> • Biết cách lập, đọc, phân tích các báo cáo tài chính<br /> • Nắm vững ý nghĩa và cách tính toán các chỉ tiêu phân<br /> tích tài chính<br /> • Ph©n tÝch 3 ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp: ho¹t ®éng<br /> s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng<br /> ®Çu t<br /> • Biết cách vận dụng các phương pháp phân tích tài chính<br /> hiện đại<br /> • Hiểu rõ các phương thức huy động vốn của doanh<br /> nghiệp, cách thức lựa chọn cơ cấu vốn tối ưu<br /> • => Đưa ra các quyết định tài chính ngắn và dài hạn<br /> nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bài 1<br /> Tổng quan phân tích<br /> BCTC<br /> 3<br /> <br /> Bài 1 – Tổng quan phân tích BCTC<br /> • Phân tích kinh doanh và phân tích báo cáo<br /> tài chính<br /> • Mối quan hệ giữa các hoạt động tài chính<br /> và phân tích báo cáo tài chính<br /> • Xác định các thông tin phân tích<br /> • Phân tích và diễn giải khái quát các BCTC<br /> <br /> 4<br /> <br /> Phân tích kinh doanh?<br /> Phân tích kinh doanh<br /> <br /> Đánh giá môi trường<br /> và chiến lược<br /> kinh doanh<br /> <br /> Phân tích<br /> báo cáo tài chính<br /> <br /> Phân tích kế toán<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2