intTypePromotion=1

Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Bài: Tác phẩm Đông Chu Liệt Quốc

Chia sẻ: Phuc Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:50

0
17
lượt xem
0
download

Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Bài: Tác phẩm Đông Chu Liệt Quốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tác phẩm Đông Chu Liệt Quốc, tác giả Phùng Mộng Long, nội dung các hồi, thời Chiến Quốc, thời Xuân Thu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Bài: Tác phẩm Đông Chu Liệt Quốc

 1.        Đài Tiếng Nói Việt Nam  Trường Cao Đẳng Phát Thanh – Truyền Hình  II                 Văn Học Nước Ngoài     Giảng viên: Lại Thị Hồng Vân            Nhóm 9 Văn Học Trung Quốc :  Đông Chu Liệt Quốc  Phùng Mộng Long
 2. Phùng Mộng Long  sinh 1574­ mất 1646. Sinh vào năm thứ  2  thời Vạn  Lịch triều Minh và  mất  thời Thuận Trị triều Thanh. Tự là Do Long, cũng có khi ký là Long Tử Do, quê  ở Trường Châu, nay là Tô Châu, Giang Tô. Ông xuất thân từ gia đình có học vấn, từ nhỏ ông đã nổi tiếng  tài  hoa.  Lúc  còn  trẻ,  Phùng  Mộng  Long  là  người khá  phong  lưu,  nhưng  cũng  lận  đận  trong  thi  cử.  Năm 57  tuổi,  ông được chọn làm Cống  sinh  (tức  Cử  Nhân). Trong  đời  vua Sùng  Trinh nhà Minh,  ông  giữ  chức  tri huyện tại huyện Thọ Ninh, Phúc Kiến. Lúc quân Thanh xua quân xuống vùng phía Nam, ông từng tham gia vào hoạt  động  chống  Thanh,  khi  chính  quyền Nam  Minh bị tiêu diệt thì ông buồn rầu mà chết. 
 3. Dưới  thời Vạn  Lịch và Gia  Tĩnh,  ở  Trung  Quốc  đã  xuất  hiện  một  phong  trào  sáng  tác  các  tiểu  thuyết  lịch  sử  chương  hồi,  còn  gọi  là Trường  thiên  tiểu  thuyết,  đặc  biệt  sau  thắng  lợi  bộ  tiểu  thuyếtTam  quốc  chí  thông  tục  diễn  nghĩa.  Phùng  Mộng  Long  dựa  trên  tác  phẩm Liệt  quốc  chí  truyện của Dư  Thiệu Ngư qua chỉnh lí biên soạn lại, từ hơn 28 vạn  chữ  tăng  thành  hơn  70  vạn  chữ,  đặt  tên  là Tân  liệt  quốc  chí.  Truyền  lại  đến  đời Càn  Long nhà Thanh thì  Mạt  Lăng  Quì  đã  sửa  sang  lại  bản  của  Phùng  Mộng  Long,  thêm  lời  bình  luận  mà  thành  tác  phẩm Đông  Chu  liệt  quốc  chí,  đang  lưu  hành ngày nay. 
 4. "Ðông  chu  liệt  quốc  chí"  bao  gồm  một  thời  kỳ  lịch  sử  dài  hơn  400  năm  (thế  kỷ  VI,  V,  IV,  III  trước  công  nguyên). Thời kỳ ấy bắt đầu từ khi Bình vương nhà Chu  dời đô sang phía Ðông và kết thúc với cuộc thống nhất  của  Tần  Thủy  Hoàng  .  Sử  cũng  gọi  thời  kỳ  ấy  là  đời  Ðông Chu (chia làm hai giai đoạn là Xuân thu và Chiến  quốc). Trong lịch sử Trung Hoa , đó là thời kỳ quá độ từ  chế độ phong kiến phân quyền đến chế độ phong kiến  tập quyền (có một thuyết cho rằng đời Xuân thu còn  ở  trong chế độ nô lệ) . Phùng Mông Long căn cứ chủ yếu  vào  các  sách  "Tả  truyện"  và  "Quốc  ngữ"  của  Tả  Khâu  Minh và sách "Sử ký" của Tư Mã Thiên và có tham khảo  các  sách  "Công  dương  truyện"  ,  "Chiến  quốc  sách"  và  hơn mười bộ sử khác nữa , để biên soạn Ðông Chu Liệt  Quốc chí "Sử 
 5. Đông Chu Liệt Quốc gồm 108  Hồ h ồi 1: Nghe tr i: ẻ hát, Tuyên vương khinh  sát. Giải tình oan, Đỗ Bá hiển linh Hồi 2: Bao Quýnh chuộc tội dâng mỹ  nữ. U vương đốt lửa diễu chư hầu Hồi 3: Quân Khuyển nhung làm loạn Kiểu  kinh. Chu Bình Vương thiên đô Lạc Ấp Hồi 4: Tần Văn nằm mộng thấy con  trời. Trịnh chúa nhìn mẹ dưới hầm Hồi 5: Chu với Trịnh gửi con làm  tin. Lỗ và Tống đem quân giúp giặc
 6. Hồi 6: Vệ Thạch Thác vì nghĩa giết con.  Trịnh Trang công giả mệnh đánh Tống Hồi 7: Dĩnh Khảo Thúc chết vì hiếu thắng.  Công tử Huy nịnh không phải đường Hồi 8: Hoa Đốc bày mưu để giết vua. Trịnh  Hốt cố từ không lấy vợ Hồi 9: Tề Hầu đưa con gái sang Lỗ. Chúc  Đam bắn trúng vai vua Chu Hồi 10: Ngôi nhà Chu, Hùng Thông tiếm vị.  Nơi nước Trịnh, Tế Túc mắc mưu Tống
 7. Hồi  11:  Tống  Trang  Công  tham  lễ  gây  việc  binh.  Trịnh  Tế  Túc  nổi  giận  đuổi  vua Hồi 12: Vệ Tuyên công giành vợ của con.  Cao Cừ Di mưu lập vua khác Hồi  13:  Vợ  chồng Lỗ  Hoàn  công sang  Tề. Vua tôi Trịnh Tử Vĩ bị giết Hồi  14:  Vệ  Sóc  trái  mệnh Chu  thiên  tử.  Bành Sinh báo thù Tề Tương công Hồi 15: Giết Vô Tri, Ung Lẫm thủ mưu. 
 8. Hồi 16: Bão Thúc Nha tiến cử Quản  Trọng. Lỗ Tào Quệ đánh được Tề hầu Hồi 17: Nước Tống ăn lễ giết Trường  Vạn. Vua Sở ham sắc bắt Tức hầu Hồi 18: Tào Mạt giơ gươm dọa Tề  hầu. Hoàn công thắp đèn phong Ninh  Thích Hồi 19: Bắt Phó Hà, Trịnh Lệ công về  nước. Giết Tử Đồi, Chu Huệ Vương phục  ngôi
 9. Hồi  21: Quản  Trọng đoán  biết  thần  Du  Nhi. Tề Hoàn sang đánh nước Cô Trúc Hồi  22:  Lỗ  Quý  Hữu  giữ  vững  cơ  đồ. Tề  Hoàn công trông thấy ma quỉ Hồi 23: Vệ Ý công cho hạc ăn lộc quan. Tề  Hoàn cử binh đi đánh Sở Hồi 24: Tề Hoàn tiếp đãi Sở đại phu. Chư  hầu tôn phục Chu thiên tử Hồi  25: Tuân  Tức dâng  ngựa  để  mượn  đường. Bách  Lý  Hề nuôi  trâu  được  làm  tướng 
 10. Hồi 26: Bách Lý Hề nhận được vợ  cũ. Tần Mục công mộng thấy điềm lành Hồi 27: Ly Cơ lập kế giết Thân sinh.  Hiến công gần chết dặn Tuân Tức HỒi 28: Lý Khắc một tay giết hai vua. Di  Ngô nhờ Tần về nước Tấn Hồi 29: Tấn Huệ công bắt giết người  trung. Quản Di Ngô trối trăng việc nước Hồi 30: Tấn Huệ công bội ước cử  binh. Tần Mục cơ giận thân tự tử
 11. Hồi 31: Tấn Huệ công nổi giận giết  tướng. Giới Tử Thôi cắt thịt nuôi vua Hồi 32: Án Nga Nhi thủ tiết chết theo.  Tề Công tử tranh ngôi nổi loạn Hồi 33: Thế tử Chiêu trở về nước  Tề. Tống Tương công mắc lừa quân Sở Hồi 34: Tống Tương công lá cờ nhân  nghĩa. Tề Khương thị chén rượu biệt ly Hồi 35: Tấn Trùng Nhĩ trở về nước nhà.  Tấn Hoài Doanh vui vầy duyên mới
 12. Hồi 36: Tấn Hoài công trốn sang Cao  Lương. Tần Mục công phù lập Trùng Nhĩ Hồi 37: Giới Tử Thôi cõng mẹ đi ẩn.  Vương Tử Đái tham sắc làm càn HỒi 38: Chu Tương Vương tránh sang  nước khác. Tấn Văn công thu được lòng  dân Hồi 39: Triển Hỉ hỏi kế Liễu Hạ Huệ.  Ngụy Thù đốt nhà Hỉ Phụ Cơ Hồi 40: Tiên Chẩn lập kế lừa Đắc Thần. 
 13. Hồi  41;  Thành  Đắc  Thần  rút  gươm  tự  vẫn. Tấn Văn công phụng mệnh đăng đàn HỒi  42:  Tương  vương  thiết  chiều  ở  Hà  Dương. Nguyên Hiến khiếu oan cho Thúc  Vũ Hồi 43: Ninh Du lập kế cứu vua Vệ. Chúc  Vũ thương thuyết lui quân Tần. HỒi  44:  Thúc  Thiêm  lâm  hình  cai  vua  Tấn. Huyền Cao giả mệnh khao quân Tần Hồi  45:  Mạnh  Minh  cậy  tài  bị  Tấn  vây.  Tiên Chẩn cởi giáp cho Địch bắn
 14. HỒi 46: Thương Thần giết cha ở trong  cung. Quân Tần chết trận được cúng tế Hồi 47: Lộng Ngọc cưỡi phượng theo  Tiêu Sử. Triệu Thuẫn bội Tần lập Di  Cao Hồi 48: Năm tướng bàn nhau làm loạn  Tấn. Thọ Dư lập kế đánh lừa Tần Hồi 49: Công Tử Bão phóng tiền mua  nước. Tề Ý công tham sắc hại thân Hồi 50: Trọng Toại tôn lập Oa công tử. 
 15. Hồi 51: Đổng Hồ chép thẳng án Đào  viên. Vua Sở mừng công mở đại hội Hồi 52: Công Tử Tống nghĩ ghen miếng  ăn. Trần Linh Công quá mê sắc đẹp Hồi 53: Sở Trang vương trả lại đất Trần.  Tấn Cảnh công đem quân cứu Trịnh Hồi 54: Sở vương đuổi quân Tuân Lâm  Phủ. Ưu Mạnh đóng vai Tôn Thúc Ngao Hồi 55: Giắt dao lẻn vào dinh quân Sở.  Kết cỏ bắt được tướng nước Tần
 16. Hồi 56: Tề Khoảnh công bày tiệc mua  vui. Phùng Sửu Phủ thay hình cứu chủ Hồi 57: Vu Thần kết duyên cùng Hạ Cơ.  Trình Anh đền ơn cho Triệu Thuẫn Hồi 58: Ngụy Tướng sang Tần đón thầy  thuốc. Dưỡng Thúc vì vua bắn kẻ thù Hồi 59: Tư Đồng cậy thế Tấn Lệ công.  Triệu Vũ báo thù Đồ Ngạn Giả Hồi 60: Tuân Dinh hiến kế chia quân  ngạch. Chư hầu đem binh vây Bức 
 17. Hồi  61:  Tấn  Điệu  công  cử  binh  đánh  Sở.  Tôn Lâm Phủ nổi loạn đuổi vua Hồi  62:  Chư  hầu  đem  quân  vây  Tề  quốc.  Vua Tấn lập kế đuổi Loan Doanh Hồi  63:  Kỳ  Hề  ra  sức  cứu  Dương  Thiệt. Phạm Ưởng lập kế giết Ngụy Thư Hồi  64:  Loan  Doanh  diệt  tộc  thành  Khúc  Ốc. Kỷ Lương tử chiến cửa Thả Vu Hồi 65: Giết Tề Quang, Thôi, Khánh cướp  quyền.  Rước  Vệ  Hãn,  Ninh  Hỉ  chuyên 
 18. Hồi  66:  Miễn  Dư  giết  hại  nhà  Ninh  Hỉ.  Thôi trữ mắc lừa mưu Khánh Phong Hồi  67:  Lư  Bố  Quí  đuổi  được  Khánh  Phong. Sở Linh vương tranh làm bá chủ Hồi  68: Tấn  Bình  công thích  nghe  âm  nhạc. Trần Vô Vũ chịu phóng gia tài Hồi  69:  Sở  Linh  Vương  cậy  thế  hùng  cường. Án Bình Trọng thi tài ăn nói Hồi  70:  Giết  ba  anh, Sở  Bình  vương lên  ngôi.  Hội  chư  hầu, Tấn  Chiêu  công  làm 
 19. Hồi 71: Vì quả đào, cùng nhau sống chết.  Tham gái đẹp, quên tình cha con Hồi  72:  Dụ  hai  con,  Sở  Bình  vương  lập  kế. Nghĩ một đêm, Ngũ Viên bạc đầu Hồi  73: Ngũ  Viên giả  dại  hát  giữa  chợ.  Chuyên Chư dâng cá giết Vương Liêu Hồi 74: Giết Vô Cực, tỏ lòng Lang Ngõa.  Đâm Khánh Kỵ, nổi tiếng Yêu ly Hồi  75: Tôn  Vũ dạy  cung  nữ  tập  trận.  Nang Ngõa bắt chư hầu lễ tiền
 20. Hồi  76: Hạp  Lư  tiến  vào  thành  Dĩnh  Đô. Ngũ Viên khai quật mộ vua Sở Hồi  77:  Giọt  lệ Bao  Tư tràn  sân Tần.  Chiếc thuyền Chiêu vương về nước Sở Hồi  78:  Lê  Di  hiến  kế  dùng  Lai  binh. Khổng Tử kể tội giết Thiếu Chính Hồi 79: Lê Di lập kế hại Khổng Tử. Văn  Chủng bày mưu thông Bá Hi Hồi  80: Phù  Sai mắc  mưu  tha  vua  Việt. Câu Tiễn nhẫn nhục thờ nước Ngô
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2