intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

60
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 1 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan lập trình, các thành phần cơ bản, nhập xuất dữ liệu và các thư viện, các câu lệnh có cấu trúc, lệnh lựa chọn - rẽ nhánh, thuật toán, vòng lặp, hàm – chương trình con, kiểu dữ liệu mảng, chuỗi ký tự,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Nhập môn lập trình<br /> Tổng quan<br /> TS. Ngô Hữu Dũng<br /> <br /> Bài 1 – Giới thiệu<br /> <br /> Blog<br /> Email<br /> 2<br /> <br /> ngohuudung.blogspot.com<br /> ngohuudung@iuh.edu.vn<br /> Nhập môn lập trình - Tổng quan<br /> <br /> Nội dung<br /> Tổng quan lập trình<br /> Các thành phần cơ bản<br /> Nhập xuất dữ liệu và các thư viện<br /> Các câu lệnh có cấu trúc<br /> Lệnh lựa chọn - rẽ nhánh<br /> Thuật toán<br /> Vòng lặp<br /> Hàm – chương trình con<br /> Kiểu dữ liệu mảng<br /> Chuỗi ký tự<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> Nhập môn lập trình - Tổng quan<br /> <br /> Tài liệu<br /> Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie. The C<br /> Programming Language (Second Edition). Prentice-Hall.<br /> Englewood Cliffs, New Jersey, 1988.<br /> Slide, bài giảng<br /> Bài tập thực hành<br /> Bản dịch tiếng Việt: Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C<br /> Tham khảo thêm<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> Phạm Văn Ất. Kỹ thuật lập trình C. NXB Khoa học và Kỹ thuật,<br /> 1995<br /> Randal E.Bryant and David R.O’Hallaron. Computer’s Perspective,<br /> 2001<br /> Bjarne Stroustrup. The C++ Programming Language, AT&T Labs<br /> Murray Hill, New Jersey Addison-Wesley, 1997.<br /> Andy Oram and Greg Wilson, Beautiful Code, 2007<br /> cplusplus.com<br /> Nhập môn lập trình - Tổng quan<br /> <br /> Lịch trình<br /> Tuần<br /> 1<br /> 2<br /> <br /> Lý<br /> thuyết<br /> <br /> Nội dung<br /> Giới thiệu môn học<br /> <br /> Kiểm<br /> tra<br /> <br /> 2<br /> <br /> Các thành phần cơ bản của Ngôn ngữ C<br /> Nhập xuất dữ liệu và các thư viện<br /> <br /> Thực<br /> hành<br /> <br /> Tự học<br /> 4<br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các câu lệnh có cấu trúc<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6<br /> <br /> 4<br /> <br /> Vòng lặp – thuật toán<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6<br /> <br /> TK<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br /> Hàm – chương trình con<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6<br /> <br /> GK<br /> <br /> 10<br /> <br /> 6<br /> <br /> Mảng<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6<br /> <br /> 10<br /> <br /> 7<br /> <br /> Mảng và chuỗi<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6<br /> <br /> 10<br /> <br /> 8<br /> <br /> Ôn tập<br /> <br /> 1<br /> <br /> 6<br /> <br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> 6<br /> <br /> 6<br /> <br /> 10<br /> <br /> 6<br /> <br /> 6<br /> <br /> 11<br /> <br /> 6<br /> <br /> 6<br /> <br /> 12<br /> <br /> 6<br /> <br /> 6<br /> <br /> 60<br /> <br /> 94<br /> <br /> 15<br /> 5<br /> <br /> Nhập môn lập trình - Tổng quan<br /> <br /> 10<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=60

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2