Bài giảng Nhập môn tin học: Toán tử và biểu thức - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

0
12
lượt xem
1
download

Bài giảng Nhập môn tin học: Toán tử và biểu thức - TS. Đào Nam Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nhập môn tin học: Toán tử và biểu thức" và biểu thức trình bày các nội dung: Biểu thức, các toán tử số học, toán tử gán, biểu thức số học, toán tử quan hệ, luận lý nhị phân, ép kiểu trong C, độ ưu tiên của các toán tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn tin học: Toán tử và biểu thức - TS. Đào Nam Anh

NHẬP MÔN TIN HỌC<br /> TOÁN TỬ VÀ BIỂU THỨC<br /> <br /> TS Đào Nam Anh<br /> <br /> Tài liệu<br /> Tài liệu chính của khóa học:<br />  TS.Nguyễn Thị Thu Hà,<br /> TS.Nguyễn Hữu Quỳnh,<br /> TS.Nguyễn Thị Thanh Tân,<br /> Giáo trình Nhập môn tin học,<br /> Khoa CNTT, Đại học Điện lực, 2013<br />  Programiz.com<br /> Slides do TS.Đào Nam Anh thực hiện<br /> CNTT<br /> <br /> Nhập môn tin học<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> Biểu thức (Expressions)<br /> Các toán tử số học (Arithmetic Operators)<br /> Toán tử gán<br /> Biểu thức số học<br /> Toán tử quan hệ (Relational Operators) và toán tử luận lý<br /> (Logical Operators)<br /> 6. Luận lý nhị phân (Bitwise Logical Operators) và biểu thức<br /> (Expressions)<br /> 7. Ép kiểu trong C<br /> 8. Độ ưu tiên của các toán tử<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Nhập môn tin học<br /> <br /> 3<br /> <br /> TOÁN TỬ VÀ BIỂU THỨC<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br />  C có một tập các toán tử phong phú. Toán tử là công cụ dùng<br /> để thao tác dữ liệu. Một toán tử là một ký hiệu dùng để đại<br /> diện cho một thao tác cụ thể nào đó được thực hiện trên dữ<br /> liệu.<br /> <br /> 4<br /> <br /> TOÁN TỬ VÀ BIỂU THỨC<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br />  C có một tập các toán tử phong phú. Toán tử là công cụ dùng<br /> để thao tác dữ liệu. Một toán tử là một ký hiệu dùng để đại<br /> diện cho một thao tác cụ thể nào đó được thực hiện trên dữ<br /> liệu.<br />  C định nghĩa bốn loại toán tử: toán tử số học (arithmetic),<br /> quan hệ (relational), luận lý (logical), và toán tử luận lý nhị<br /> phân (bitwise). Bên cạnh đó, C còn có một số toán tử đặc biệt.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản