intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 1 - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

128
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 1: Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về hệ thống, hệ thống quản lý, hệ thống thông tin; vai trò, nhiệm vụ của hệ thống thông tin; các thành phần của hệ thống thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 1 - TS. Đào Nam Anh

Phân tích Thiết kế Hệ thống<br /> System Analysis & Design<br /> Bài giảng 1:<br /> <br /> Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý<br /> TS Đào Nam Anh<br /> ĐHĐL, Khoa CNTT<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tham khảo<br /> • Systems Analysis and Design, Alan<br /> Dennis and Barbara Haley Wixom Fred<br /> Niederman John Wiley & Sons, Inc.<br /> • Dao Nam Anh, "Systems Analysis And<br /> Design", Course Book, University of<br /> Power, 201<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> 1.1 Khái niệm về hệ thống, hệ thống quản lý, hệ<br /> thống thông tin<br /> 1.2 Vai trò, nhiệm vụ của hệ thống thông tin<br /> 1.3 Các thành phần của hệ thống thông tin<br /> 1.4 Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ<br /> thống thông tin<br /> 1.5 Các giai đoạn phân tích thiết kế<br /> 1.6 Các mô hình qui trình phát triển phần mềm<br /> <br /> 3<br /> <br /> Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý<br /> 1.1<br /> <br /> Khái niệm về hệ thống, hệ thống quản lý, hệ thống thông tin<br /> <br /> • Hệ thống là một tổ hợp các bộ phận được sắp<br /> xếp, tích hợp để tạo thành một tổng thể theo<br /> một số nguyên tắc hoặc các quy định chung.<br /> Các thành phần trong hệ thống liên quan đến<br /> nhau, được sắp xếp theo một thứ tự, làm việc<br /> cùng nhau và hướng tới mục tiêu nhất định.<br /> • Hệ thống tương tác với môi trường: nhận các<br /> yếu tố đầu vào và xuất ra các sản phẩm qua một<br /> qui trình. Một hệ thống như vậy còn gọi là hệ<br /> thống mở hay hệ thống năng động (dynamic).<br /> 4<br /> <br /> Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý<br /> 1.1<br /> <br /> Khái niệm về hệ thống, hệ thống quản lý, hệ thống thông tin<br /> <br /> Hệ thống có ba thành phần cơ bản:<br /> • Đầu vào (Inputs): liên quan đến việc nhận các yếu tố<br /> nhập vào hệ thống để được xử lý. Ví dụ, nguyên liệu,<br /> năng lượng, dữ liệu, và nguồn lực con.<br /> • Qui trình thực hiện (Processing): liên quan đến qui<br /> trình chuyển đổi đầu vào thành đầu ra. Ví dụ như một<br /> qui trình sản xuất, hoặc các phép tính toán.<br /> • Đầu ra (Outputs): liên quan đến việc chuyển các kết<br /> quả đã được tiến hành bởi qui trình thực hiện đến đích.<br /> Ví dụ, thành phẩm, các dịch vụ, và thông tin quản lý phải<br /> được truyền đến cho người sử dụng.<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2