Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống

Xem 1-20 trên 427 kết quả Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống
 • Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 5: Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình thực thể - liên kết, mô hình quan hệ, thiết kế CSDL logic, thiết kế CSDL vật lý, một số bài tập hệ thống ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf87p bautroibinhyen13 10-01-2017 27 10   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 2 - Giới thiệu các hệ thống thông tin bao gồm những nội dung về HTTT quản lý văn phòng, HTTT xử lý giao dịch, HTTT sản xuất kinh doanh, HTTT tài chính kế toán, HTTT quản trị nguồn nhân lực.

  pdf50p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 27 8   Download

 • Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 3: Phân tích chức năng của hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình phân rã chức năng, mô hình khung cảnh, phân tích trạng thái, mô hình dòng dữ liệu, một số bài tập hệ thống ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf60p bautroibinhyen13 10-01-2017 22 7   Download

 • Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 1: Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về hệ thống, hệ thống quản lý, hệ thống thông tin; vai trò, nhiệm vụ của hệ thống thông tin; các thành phần của hệ thống thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf78p bautroibinhyen13 10-01-2017 21 4   Download

 • Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 2: Khảo sát hiện trạng và thiết lập dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng, xác định phạm vi và mục tiêu của dự án, phác họa các giải pháp và cân nhắc tính khả thi, lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p bautroibinhyen13 10-01-2017 19 4   Download

 • Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 4: Thiết kế tổng thể hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định mục tiêu tổng thể, các kịch bản chính, hình dung tổng quan về hệ thống, các vấn đề chính, đề xuất các giải pháp, kiểm tra thiết kế tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p bautroibinhyen13 10-01-2017 9 3   Download

 • Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 6: Thiết kế giao diện giữa người và máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, thiết kế các mẫu thu thập thông tin, thiết kế các tài liệu ra, các báo cáo, các giao diện khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p bautroibinhyen13 10-01-2017 16 2   Download

 • Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 7: Thiết kế chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Có cấu trúc hay không cấu trúc, thiết kế cấu trúc, lập lược đồ chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf39p bautroibinhyen13 10-01-2017 16 2   Download

 • Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 8: Lập trình – chạy thử – bảo trì" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình và kiểm thử đơn vị, kiểm thử hệ thống, triển khai, thành lập các tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p bautroibinhyen13 10-01-2017 19 2   Download

 • Giới thiệu sơ lược một số phương pháp phân tích thiết kế Phân tích thiết kế hệ thống thông tin là phương pháp luận để xây dựng và phát triển hệ thống thông tin bao gồm các lý thuyết, mô hình, phương pháp và các công cụ sử dụng trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống. Có nhiều phưong pháp phân tích khác nhau. Ở đây chúng ta tóm lược một vài phương pháp quan trọng để làm phương tiện so sánh và đối chiếu tham khảo các tài liệu khác.

  pdf35p abcdef_14 19-07-2011 692 311   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống mạng do GV Lê Xuân Thành biên soạn trình bày về: phân tích nhu cầu của doanh nghiệp, khảo sát hệ thống hiện tại, thiết kế tổng thể, khảo sát và thiết kế chi tiết, lập dự toán và báo giá trong việc phân tích và thiết kế hệ thống mạng. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

  pdf52p miragevn 06-10-2014 161 79   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - trường ĐH Công nghệ giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về vai trò, tầm quan trọng của môn học, nghề phân tích và thiết kế HTTT, tổ chức, thực hiện môn học, khái niệm về HTTT, các cách tiếp cận phát triển HTTT và phương pháp luận tiến trình phát triển HTTT.

  pdf35p anhgau456 19-11-2015 65 39   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nhằm giúp sinh viên học các bước của quá trình phát triển hệ thống thông tin, những phương pháp và công cụ để phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin theo hướng cấu trúc.

  pdf161p hoa_loaken91 03-06-2014 83 33   Download

 • "Đề cương chi tiết bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống" giới thiệu tầm quan trọng của môn học, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên khi ra trường. Giới thiệu các khái niệm chung về hệ thống thông tin, phân tích thiết kế hệ thống thông tin.

  pdf29p nghe123 06-05-2016 29 11   Download

 • Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan phân tích thiết kế một HTTT, phân tích một nhu cầu ứng dụng tin học, phân tích và thiết kế thành phần dữ liệu của một hệ thống HTTT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt97p doinhugiobay_15 22-02-2016 32 10   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 1 trình tổng quan về hệ thống thông tin. Các nội dung cơ bản trong chương này gồm có: Hệ thống, hệ thống tổ chức, hệ thống quản lý, hệ thống thông tin, các bước phát triển hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p youcanletgo_02 07-01-2016 36 5   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4: Mô hình hóa xử lý bao gồm những nội dung về mô hình quan niệm xử lý(thông lượng), mô hình tổ chức xử lý, mô hình vật lý xử lý. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf70p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 14 5   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về hệ thống thông tin, xác định và phân tích yêu cầu, mô hình hóa dữ liệu mức quan hệ, mô hình tổ chức dữ liệu, mô hình hóa xử lý mức quan hệ,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf261p nomoney3 10-02-2017 10 5   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích và thiết kế thành phần dữ liệu giúp các bạn hiểu rõ, mô tả lại toàn bộ dữ liệu của hệ thống, chuẩn bị cho việc cài đặt thành phần dữ liệu trong hệ thống.

  pdf59p maiyeumaiyeu28 13-01-2017 13 3   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 2 do ThS. Tăng Mỹ Thảo biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về việc xác định và phân tích yêu cầu với các nội dung như mục đích khảo sát, nội dung khảo sát, hồ sơ khảo sát hiện trạng và một số nội dung khác.

  pdf58p maiyeumaiyeu28 13-01-2017 14 3   Download

Đồng bộ tài khoản