intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 3 (phần 2) - Lương Trần Hy Hiến

Chia sẻ: You You | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
52
lượt xem
4
download

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 3 (phần 2) - Lương Trần Hy Hiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 chương 3 trang bị cho người học các kỹ năng quản lý thời gian trong dự án. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Xác định các hoạt động, thứ tự các hoạt động, ước lượng thời gian thực hiện các hoạt động, lập lịch và kiểm soát lịch biểu (PERT/GANTT). Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 3 (phần 2) - Lương Trần Hy Hiến

 1. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Quản lý dự án PM Chương 03: Các kỹ năng Quản lý dự án
 2. Nội dung • Quản lí phạm vi. Chương 03: KỸ NĂNG QLDA • Quản lí Ước lượng • Quản lí thời gian. SPM Course • Quản lí chi phí và đánh giá tài chính • Quản lí nhân sự. • Quản lí rủi ro. • Quản lí sự thay đổi CTDL2 – Lương Trần Hy Hiến 2 LƯƠNG TRẦN HY HIẾN FIT, HCMUP (2)
 3. 3.3 Quản lý thời gian Các kỹ năng Quản lý dự án
 4. QUẢN LÝ THỜI GIAN • Xác định các hoạt động. Chương 03: KỸ NĂNG QLDA • Thứ tự các hoạt động. • Ước lượng thời gian thực hiện các SPM Course hoạt động • Lập lịch và kiểm soát lịch biểu (PERT/GANTT) CTDL2 – Lương Trần Hy Hiến 4 LƯƠNG TRẦN HY HIẾN FIT, HCMUP (4)
 5. Tại sao một số PM lại không xây dựng lịch biểu: • Lười biếng (Cách khắc phục: Bắt phải làm) Chương 03: KỸ NĂNG QLDA • Thiếu kỹ năng, không được huấn luyện (Cách khắc phục: bắt đi học) • Thiếu thời gian (Cách khắc phục: nhận thức SPM Course được tất yếu) • Thiếu sự hợp tác, không lấy được thông tin từ người khác. (khắc phục: thuyết phục,...) • Không nắm được mục đích, mục tiêu và các yêu cầu của dự án CTDL2 – Lương Trần Hy Hiến 5 LƯƠNG TRẦN HY HIẾN FIT, HCMUP (5)
 6. TỪ WBS TỚI SƠ ĐỒ Chương 03: KỸ NĂNG QLDA WBS Ước lượng Thứ tự thực hiện SPM Course Bảng hoạt động (Activity Table) PERT/GANTT CTDL2 – Lương Trần Hy Hiến 6 LƯƠNG TRẦN HY HIẾN FIT, HCMUP (6)
 7. VÍ DỤ VỀ ACTIVITY TABLE ID Activity Duration Days Predecessor (Công việc) (Ngày dự kiến) (Công việc trước) A Analysis 8 None B Design 12 A C Code 7 A D Unit Test 4 C E System Test 10 B, D CTDL2 – Lương Trần Hy Hiến 7 LƯƠNG TRẦN HY HIẾN FIT, HCMUP (7)
 8. Chuẩn bị • Xác định các danh mục công việc (cấu trúc phân việc) của dự án: – Các công việc phụ thuộc liên quan – Ước tính sự nỗ lực & thời hạn • Xác định các nhiệm vụ phụ thuộc: – Công việc gì cần hoàn thành trước khi nhiệm vụ này có thể bắt đầu? – Những nhiệm vụ gì có thể được thực hiện khi công việc này kết thúc? – Giảm tối đa một chuỗi dài các nhiệm vụ phụ thuộc – Thực hiện các nhiệm vụ song song với nhau khi có thể – Xem xét những khoảng cách – Xem xét sự chồng chéo – Chuyển các thông tin phụ thuộc vào một công cụ lập kế hoạch 8 CTDL2 – Lương Trần Hy Hiến 8 LƯƠNG TRẦN HY HIẾN FIT, HCMUP (8)
 9. Chú ý: Lên lịch trình cần: • Giảm tối đa thời gian bỏ phí • Tận dụng tối đa các nguồn • Dàn xếp chỗ thừa và chỗ thiếu của các nguồn • Xem xét các hạn chế của: – Các nhiệm vụ phụ thuộc – Các nguồn sẵn có • Là một quy trình lặp lại – Thời gian biểu của quy trình – Rà xét thời gian biểu – Sửa thời gian biểu – Lập lại thời gian biểu • Hoàn thành với một công cụ lên lịch trình tự động 9 CTDL2 – Lương Trần Hy Hiến 9 LƯƠNG TRẦN HY HIẾN FIT, HCMUP (9)
 10. PHƯƠNG PHÁP LẬP LỊCH BIỂU • Biểu đồ mạng PERT (Program Evaluation and Review Technique) hay CPM (Critical Path Method) • Sơ đồ thanh GANTT hiện được sử dụng rộng rãi. CTDL2 – Lương Trần Hy Hiến 10 LƯƠNG TRẦN HY HIẾN FIT, HCMUP (10)
 11. PERT/CPM Networks • Các hoạt động (đã quyết định trong Chương 03: KỸ NĂNG QLDA WBS) • Sự liên kết giữa chúng. SPM Course • Thời gian thực hiện dự án. • Đường Gantt, công việc Gantt. • Để chùng/Thả nổi. • Thay đổi thời gian thực hiện dự án. CTDL2 – Lương Trần Hy Hiến 11 LƯƠNG TRẦN HY HIẾN FIT, HCMUP (11)
 12. Quản lý dự án PM Sơ đồ PERT
 13. Sơ đồ PERT • Sơ đồ PERT (Program Evaluation and Review Technique) E, 4 3 5 H, 1 B, 4 K, 3 A, 3 7 KT 1/BĐ 2 D, 3 G, 3 F, 6 C, 2 4 6 CTDL2 – Lương Trần Hy Hiến 13 LƯƠNG TRẦN HY HIẾN FIT, HCMUP (13)
 14. PERT= Program Evaluation and Review Technique • Quan niệm – Xây dựng trên đồ thị mạng công việc mà các nút là các mốc còn các cạnh của đồ thị là công việc – Tối thiểu hoá thời hạn dự án thông qua đường găng (critical path). • Đặc điểm – Hướng tới đường găng – Có thể tính được một cách dễ dàng các yếu tố sau: • Số ngày cần thiết để hoàn thành dự án • Các hoạt động cần được quản trị khi phân tích đường găng • Số ngày được phép trể trên mỗi hoạt động • Điểm mạnh – Phù hợp với các dự án cỡ lớn và phức tạp – Tối thiểu hoá thời hạn dự án bới việc phân tích khoảng thời gian cần thiết – Sự phụ thuộc giữa các nhiệm vụ rất tường minh CTDL2 – Lương Trần Hy Hiến 14 LƯƠNG TRẦN HY HIẾN FIT, HCMUP (14)
 15. Sơ đồ PERT – Ký hiệu E, 4 3 5 H, 1 B, 4 K, 3 A, 3 7 KT 1 2 D, 3 G, 3 F, 6 C, 2 4 6 i Cột mốc biểu diễn điểm kết nối công việc tên, thời gian Công việc CTDL2 – Lương Trần Hy Hiến 15 LƯƠNG TRẦN HY HIẾN FIT, HCMUP (15)
 16. Sơ đồ PERT – Ký hiệu E, 4 3 5 H, 1 B, 4 K, 3 A, 3 7 KT 1 2 D, 3 G, 3 F, 6 C, 2 4 6 B, 4 2 Công việc B, C tiến hành song song tính từ cột mốc thứ 2 C, 2 H, 1 Công việc K được tiến hành khi công 7 việc H, G kết thúc (không có nghĩa là G, 3 kết thúc đồng thời) CTDL2 – Lương Trần Hy Hiến 16 LƯƠNG TRẦN HY HIẾN FIT, HCMUP (16)
 17. Sơ đồ PERT – Ký hiệu E, 4 3 5 H, 1 B, 4 K, 3 A, 3 7 KT 1 2 D, 3 G, 3 F, 6 C, 2 4 6 đường găng Là đường đi dài nhất đi từ điểm bắt đầu cho đến điểm kết thúc trong 1 kế hoạch Để tìm đường găng, ta tìm các đường đi: ABEHK : 15 ACDEHK : 16 ACFGK : 17 ACFGK: là đường găng CTDL2 – Lương Trần Hy Hiến 17 LƯƠNG TRẦN HY HIẾN FIT, HCMUP (17)
 18. Sơ đồ PERT – Ký hiệu • Đường găng là nơi tập trung những công việc xung yếu của quá trình thi công, mà người quản lý dự án luôn phải quan tâm. • Bất kỳ công việc nào bị trục trặc trên đường găng thì ảnh hưởng đến cả dự án • Nếu muốn thay đổi kế hoạch thi công dự án. Ví dụ: giảm chi phí, rút ngắn thời gian, giảm bớt nhân sự . . . thì trước tiên phải căn cứ trên đường găng. CTDL2 – Lương Trần Hy Hiến 18 LƯƠNG TRẦN HY HIẾN FIT, HCMUP (18)
 19. Sơ đồ PERT – Ký hiệu E, 4 3 5 H, 1 B, 4 K, 3 A, 3 7 1 2 D, 3 G, 3 F, 6 C, 2 4 6 Công việc găng: là những công việc nằm trên đường găng là những công việc ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian hoàn thành của dự án A, C, F, G, K: là công việc găng CTDL2 – Lương Trần Hy Hiến 19 LƯƠNG TRẦN HY HIẾN FIT, HCMUP (19)
 20. Thả nổi hay để chùng • Các hoạt động không trên đường găng có thể được thả nổi hay để chùng - tức là một khoảng thời gian mà các hoạt động đó có thể trượt mà vẫn không ảnh hưởng tới đường găng và do đó không ảnh hưởng tới ngày bàn giao. 20 CTDL2 – Lương Trần Hy Hiến 20 LƯƠNG TRẦN HY HIẾN FIT, HCMUP (20)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2