intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị dự án và doanh nghiệp cơ vốn đầu tư nước ngoài - TS. Bùi Xuân Phong

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:203

0
158
lượt xem
44
download

Bài giảng Quản trị dự án và doanh nghiệp cơ vốn đầu tư nước ngoài - TS. Bùi Xuân Phong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng quản trị dự án và doanh nghiệp cơ vốn đầu tư nước ngoài của tiến sĩ Bùi Xuân Phong, giúp các bạn nắm vững những vấn đề chung về quản trị dự án đầu tư, soạn thảo dự án đầu tư, quản trị thẩm định dự án đầu tư. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án và doanh nghiệp cơ vốn đầu tư nước ngoài - TS. Bùi Xuân Phong

 1. TËp ®o µn B­u c hÝnh viÔn th«ng viÖt nam häc viÖn c «ng ng hÖ b­u c hÝnh viÔn th«ng “QUẢN TRỊ DỰ ÁN VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI” GS .TS . Bïi Xu©n Pho ng Kho a Qu¶n trÞ kinh do anh 1
 2. Chương 1 ­ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 3. 1.1  KHÁI  NiỆM  DỰ  ÁN  ĐẦU  TƯ  TRỰC  TiẾP  NƯỚC NGOÀI 1.KHÁI NiỆM là những dự án đầu tư có sự khác nhau về quốc tịch của các nhà đầu tư nước ngoài, hoặc/và có sự góp vốn của các nhà đầu tư nước ngoài đến 100% vốn pháp định và có sự phân chia kết quả kinh doanh
 4. là những dự án đầu tư do tổ chức kinh tế và cá nhân ở nước ngoài tự mình hoặc cùng với tổ chức kinh tế hoặc cá nhân ở nước tiếp nhận đầu tư (từ đây gọi là nước sở tại) bỏ vốn đầu tư, trực tiếp quản lý và điều hành để thu lợi trong kinh doanh.
 5. 2.ĐẶC TRƯNG - Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc tự mình quản lý, điều hành đối tượng bỏ vốn. - Các bên tham gia vào dự án FDI có quốc tịch khác nhau đồng thời thường sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
 6. - Dự án FDI chịu sự chi phối đồng thời của nhiều hệ thống pháp luật (bao gồm luật pháp của các quốc gia xuất thân của các bên và luật pháp quốc tế). Quá trình tự do hóa thương mại và đầu tư quốc tế đòi hỏi các quốc gia đều phải tiến hành cải tiến hệ thống pháp luật của mình cho phù hợp với thông lệ quốc tế.
 7. - Có sự gặp gỡ, cọ xát giữa các nền văn hóa khác nhau trong quá trình hoạt động của dự án. - Các dự án FDI được thực hiện thông qua nhiều hình thức có tính đặc thù.
 8. - Hầu hết các dự án FDI đều gắn liền với quá trình chuyển giao công nghệ với nhiều hình thức và mức độ khác nhau. - “Cùng có lợi” được các bên coi là phương châm chủ đạo, là nguyên tắc cơ bản để giải quyết quan hệ giữa các bên trong mọi giai đoạn của dự án FDI
 9. 3. Phân loại dự án FDI Căn cứ vào lĩnh vực kinh doanh của dự án • Dự án FDI trong lĩnh vực công nghiệp • Dự án FDI trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp • Dự án FDI trong lĩnh vực dịch vụ
 10. Căn cứ vào hình thức đầu tư của dự án • Dự án “Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng” (BCC) • Dự án “Doanh nghiệp liên doanh” (JV) • Dự án “Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài” • Dự án BOT và các hình thức phát sinh của nó
 11. Căn cứ vào quy mô của dự án • Dự án quy mô nhỏ • Dự án quy mô vừa • Dự án quy mô lớn
 12. Căn cứ vào địa điểm đầu tư của dự án • Dự án FDI ở Tỉnh A • Dự án FDI ở Tỉnh B … Số lượng các dự án hoặc vốn đầu tư của từng Tỉnh, Thành phố (trực thuộc TW) và quan hệ tỷ lệ giữa các Tỉnh, Thành phố về số dự án hoặc về vốn đầu tư tạo thành cơ cấu FDI theo địa giới hành chính trong một nước
 13. Căn cứ vào mức độ tập trung của các dự án • Dự án đầu tư vào các khu vực đầu tư tập trung • Dự án đầu tư độc lập Căn cứ và tính chất vật chất của các dự án • Dự án FDI có tính chất vật chất • Dự án FDI có tính chất phi vật chất
 14. 1.2 QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1. Thế nào là quản trị dự án FDI là tổng hợp các hoạt động định hướng đầu tư, tổ chức các hoạt động hình thành triển khai và vận hành dự án, phối hợp nhịp nhàng các giai đoạn khác nhau của dự án nhằm làm cho dự án hoạt động có hiệu quả cao, đồng thời phục vụ tốt nhất cho việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước
 15. là việc tiến hành các hoạt động hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm soát các giai đoạn của dự án FDI và phối hợp tốt các giai đoạn ấy để đạt được các mục tiêu của dự án.
 16. 2. Nội dung của quản trị dự án FDI Căn cứ vào các lĩnh vực quản lý của dự án • Quản trị về tổ chức • Quản trị về nội dung của dự án • Quản trị về tài chính của dự án • Quản trị về phương pháp lập và trình bày dự án • Quản trị về tiến độ của dự án
 17. Căn cứ vào các giai đoạn của dự án • Quản trị giai đoạn hình thành dự án • Quản trị giai đoạn triển khai thực hiện dự án • Quản trị giai đoạn vận hành, khai thác dự án • Quản trị giai đoạn kết thúc hoạt động của dự án
 18. 1.3 DOANH NGHIỆP CÓ VỐN FDI 1. Khái niệm: - Quan điểm 1: Doanh nghiệp có vốn FDI là những loại hình doanh nghiệp có vốn của Bên nước ngoài và có sự quản lý trực tiếp của Bên nước ngoài. Doanh nghiệp này hoạt động theo luật pháp của nước sở tại để tiến hành các hoạt động kinh doanh nhằm thu được lợi ích cho tất cả các bên.
 19. - Quan điểm 2: là những tổ chức kinh doanh quốc tế có tư cách pháp nhân, có vốn của Bên nước ngoài và có sự quản lý trực tiếp của Bên nước ngoài để tiến hành các hoạt động kinh doanh nhằm thu được lợi ích.
 20. - Quan điểm 3: là những pháp nhân mới được thành lập tại nước nhận đầu tư. Trong đó, các đối tác có quốc tịch khác nhau và Bên nước ngoài có tỷ lệ góp vốn tối thiểu đủ để trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2