intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - Th.S Trần Tấn Hùng

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

81
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính công Chương 4 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Khái niệm phương pháp phân tích, những vấn đề cơ bản trong phân tích, phân tích,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - Th.S Trần Tấn Hùng

LOGO<br /> <br /> CHƢƠNG 4<br /> PHÂN TÍCH LỢI ÍCHCHI PHÍ DỰ ÁN CÔNG<br /> <br /> 14/08/2016<br /> <br /> Th.S Trần Tấn Hùng<br /> <br /> 1<br /> <br /> Giới thiệu<br /> Kinh tế học phúc lợi cung cấp khuôn khổ có<br /> <br /> tính chuẩn tắc: đánh giá, xem xét các chính<br /> sách khác nhau vận hành tốt ở mức nào và<br /> việc xây dựng chính sách mới để đạt được<br /> mục tiêu nhất định.<br /> Kinh tế học phúc lợi cũng tạo lập nền tảng để<br /> thiết lập phương pháp phân tích chi phí-lợi<br /> ích để đưa ra quyết định chi tiêu công.<br /> 2<br /> <br /> NỘI DUNG CHƢƠNG 4<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khái niệm phƣơng pháp phân tích<br /> <br /> Những vấn đề cơ bản trong phân tích<br /> <br /> Phân tích<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4.1. Khái niệm phương pháp phân tích<br />  Phân tích chi phí – lợi ích thể hiện các kỹ thuật có<br /> tính thực hành để xác định mức đóng góp tương đối<br /> của các dự án có tính loại trừ lẫn nhau.<br />  Hiệu quả phân bổ nguồn vốn được thực hiện trên<br /> <br /> nguyên tắc: những dự án mới có chi phí xã hội biên<br /> nhỏ hơn lợi ích xã hội biên sẽ được chấp nhận.<br />  Hình thành một quy trình có tính hệ thống phục vụ<br /> đánh giá tổng thể một dự án công.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4.1. Khái niệm phương pháp phân tích<br /> Quy trình tóm tắt phân tích lợi ích – chi phí:<br />  Liệt kê tất cả các chi phí – lợi ích của dự án<br />  Lợi ích : trực tiếp – gián tiếp<br />  Chi phí : chi phí cơ hội – chi phí phát sinh từ ảnh<br /> hưởng của dự án.<br />  Đánh giá giá trị lợi ích và chi phí dưới dạng tiền tệ.<br /> <br />  Chiết khấu lợi ích ròng trong tương lai.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2