intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính công

Xem 1-20 trên 3708 kết quả Bài giảng Tài chính công
 • Bài giảng Tài chính công - Tài chính tiền tệ trình bày những vấn đề cơ bản tài chính công, ngân sách nhà nước, hệ thống các quỹ ngoài ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài học.

  pdf55p hoathietmoclan 09-10-2011 797 262   Download

 • Bài giảng Tài chính công và chính sách tài khóa của PGS.TS Sử Đình Thành nội dung gồm có: tài chính công, ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa. Để nắm rõ chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf16p nhaanlanhx 22-05-2011 606 215   Download

 • Bài giảng Tài chính công của TS. Phan Hữu Nghị giúp các bạn biết khái niệm về tài chính công, thực trạng về thu chi ngân sách nhà nước và kèm theo bài tập để các bạn áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt75p possibletb 22-09-2012 818 174   Download

 • Bài giảng Tài chính công của TS. Nguyễn Thị Thùy Dương nhằm trang bị cho người học lý thuyết về những vấn đề về hoạt động tài chính của khu vực công như chi tiêu công và đánh giá chi tiêu công, về thuế và tác động của thuế, ngân sách và quản lý ngân sách, nợ công và quản lý nợ công...Mời các bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf88p tuoihaimuoi32 19-06-2014 393 94   Download

 • Bài giảng Tài chính công: Bài 1 - Chu trình ngân sách được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về phương pháp soạn lập ngân sách; ví dụ về chu trình ngân sách tại EU; chu trình ngân sách Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài giảng.

  ppt67p cocacola_07 07-11-2015 326 52   Download

 • Chương 7 Dự báo và lập kế hoạch tài chính thuộc bài giảng tài chính công ty nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: các phương pháp dự báo doanh thu, các mô hình lập kế hoạch tài chính, tài trợ từ bên ngoài và tăng trưởng.

  pdf18p conchimnhai 30-06-2014 193 40   Download

 • Bài giảng Tài chính công: Bài 7 - Thâm hụt ngân sách nhà nước được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về quan điểm, phân loại, nguyên nhân thiếu hụt ngân sách nhà nước; tài trợ thiếu hụt ngân sách nhà nước; nợ công.

  ppt29p cocacola_07 07-11-2015 238 33   Download

 • Chương 5 Các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước thuộc bài giảng tài chính công, nội dung nghiên cứu chương gồm các vấn đề về: vai trò và đặc điểm của các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước, nội dung hoạt động của một số quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước.

  pdf21p kevinle124 04-06-2014 178 26   Download

 • Chương 1 Tổng quan về tài chính công thuộc bài giảng tài chính công, cùng đi vào tìm hiểu chương học này thông qua các nội dung sau: các đặc trưng cơ bản và kết cấu của tài chính công; chức năng, vai trò và nguyên tắc hoạt động của tài chính công; quản lý tài chính công; chính sách tài chính công.

  pdf28p kevinle124 04-06-2014 234 21   Download

 • Chương 1 Tổng quan tài chính công thuộc bài giảng tài chính công, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức sau: Khái niệm và đặc điểm, chức năng tài chính công, các nguyên tắc tài chính công, vai trò của tài chính công.

  pdf10p tienthanhcong7892 27-05-2014 178 20   Download

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 5 Tổng quan về thuế và các tác động của thuế nêu khái niệm thuế. Thuế có lịch sử rất lâu đời. Thuế đã phát sinh, tồn tại và phát triển cùng với sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước. Từ khi có nhà nước là phải có thuế.

  pdf34p sms_12 06-05-2014 166 16   Download

 • Chương 4 Tín dụng nhà nước thuộc bài giảng tài chính công, cùng đi vào tìm hiểu chương học này thông qua các nội dung sau: những vấn đề cơ bản về tín dụng nhà nước, nội dung hoạt động của tín dụng nhà nước.

  pdf19p kevinle124 04-06-2014 94 16   Download

 • Chương 5 Định giá và dự toán vốn trong các công ty có dùng nợ thuộc bài giảng tài chính công ty nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: phương pháp GTHTđiều chỉnh APV, phương pháp dòng tiền cho vốn CSH (FTE), phương pháp WACC.

  pdf23p conchimnhai 30-06-2014 139 18   Download

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về tài chính công ty đa quốc gia gồm các nội dung chính như: Khái niệm và sự phát triển của công ty đa quốc gia, mục tiêu của công ty đa quốc gia, các lý thuyết về kinh doanh quốc tế,...

  ppt25p dolalatien 29-11-2017 216 16   Download

 • Chương 2 Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước thuộc bài giảng tài chính công, trong chương này trình bày kiến thức về: Nguyên tắc tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, mục lục ngân sách nhà nước.

  pdf40p tienthanhcong7892 27-05-2014 161 15   Download

 • Nội dung bài 1 Tổng quan về các công vụ phân tích tài chính công trong bài giảng Tài chính công trình bày về các công cụ phân tích thực chứng, các công cụ phân tích qui chuẩn, phân tích chi phí-lợi ích, qui trình thậm định dự án công và Đánh giá hiệu quả khu vực công.

  pdf76p next_12 16-04-2014 162 14   Download

 • Chương 3 Thu tài chính công thuộc bài giảng tài chính công, trong chương này người học sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu: Khái niệm và vai trò của thu ngân sách nhà nước, lập dự báo thu, hệ thống thuế, hệ thống thu ngoài thuế.

  pdf43p tienthanhcong7892 27-05-2014 238 14   Download

 • Chương 3 Ngân sách nhà nước thuộc bài giảng tài chính công, nội dung nghiên cứu chương này gồm: ngân sách nhà nước, hệ thống ngân sách nhà nước, chu trình ngân sách nhà nước và quản lý chu trình ngân sách nhà nước, tổ chức cân đối ngân sách nhà nước.

  pdf48p kevinle124 04-06-2014 180 14   Download

 • Chương 3 Chính sách cổ tức thuộc bài giảng tài chính công ty nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: các yếu tố quyết định chính sách cổ tức, lý thuyết MM về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp, chính sách cổ tức trên thực tế, các hình thức chi trả cổ tức.

  pdf18p conchimnhai 30-06-2014 95 14   Download

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 2 Quản trị rủi ro trong hoạt động của MNC gồm các nội dung chính như: Quản trị rủi ro của các MNC, quản trị phơi nhiễm giao dịch, quản trị phơi nhiễm kinh tế, quản trị phơi nhiễm chuyển đổi,...

  ppt35p dolalatien 29-11-2017 217 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1061 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Tài chính công
p_strCode=baigiangtaichinhcong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2