Bài giảng Tập huấn Tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh THPT

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:47

0
50
lượt xem
4
download

Bài giảng Tập huấn Tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh THPT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tập huấn Tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh THPT nêu lên một số khái niệm liên quan đến nếp sống văn hóa người Hà Nội; truyền thống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội; ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tập huấn Tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh THPT

 1. TẬP HUẤN TÀI LIỆU GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH CHO HỌC SINH THPT
 2. XÂY DỰNG NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH
 3. Mục tiêu cần đạt
 4. Kiến thức - Một số khái niệm liên quan đến nếp sống văn hóa người Hà Nội. - Truyền thống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội. - Ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội.
 5. Kĩ năng - Nhận biết những biểu hiện của nét đẹp người Hà nội thanh lịch, văn minh. - Phân tích để thấy được phẩm chất bên trong của người Hà Nội qua ứng xử, giao tiếp, lối sống. - Biết nhận ra biểu hiện của nếp sống thanh lịch, văn minh.
 6. Thái độ Tự hào về truyền thống người Hà Nội. Có thái độ phê phán với những biểu hiện trái với truyền thống người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
 7. Đặc điểm bài học
 8. Chương trình: Lớp 10: - Xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh - Phong cách thanh lịch, văn minh của người Hà Nội - Người Hà Nội giao tiếp thanh lịch, văn minh Lớp 11: - Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh - Người Hà Nội thân thiện với thiên nhiên, môi trường - Người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong giao lưu và hội nhập quốc tế
 9. - Phức hợp - Tổng hợp, khái quát - Thực tiễn
 10. Cấu trúc nội dung
 11. I. VĂN HÓA THĂNG LONG - HÀ NỘI 1. Khái quát về văn hóa Thăng Long - Hà Nội 2. Nếp sống văn hóa người Hà Nội 3. Đặc trưng thanh lịch, văn minh trong nếp sống văn hóa của người Hà Nội II. NGƯỜI HÀ NỘI XÂY DỰNG NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH 1. Thanh lịch, văn minh - truyền thống và hiện đại 2. Ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh 3. Một số yêu cầu xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh
 12. Hệ thống thuật ngữ
 13. Văn hóa Văn hóa Thăng Long – Hà Nội Thanh lịch Văn minh Văn hóa vật thể Văn hóa phi vật thể Nếp sống Lối sống Lẽ sống…
 14. Tính chất hành dụng
 15. - Được biểu hiện qua những tình huống giao tiếp, ứng xử cụ thể - Luôn được đối chiếu, so sánh với những chuẩn mực xã hội - Hành vi luôn được điều chỉnh…
 16. 1. Khái quát về văn hóa Thăng Long - Hà Nội a. Văn hóa b. Văn hóa Thăng Long - Hà Nội
 17. Khái niệm văn hóa
 18. Sơ đồ tư duy Vấn đề liên  Vấn đề liên  quan  quan:  Chủ đề Vấn đề liên  Vấn đề liên  quan  quan  Vấn đề liên  quan 
 19. Sơ đồ tư duy NẾP SỐNG Phong tục,  tập quán:  Văn hóa Vấn đề liên  Nghệ thuật quan n… Khoa học
 20. Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày để mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là văn hóa. (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, 1995, tập 3, tr. 431)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản