intTypePromotion=3

Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 10: Nature in danger (Speaking)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
37
lượt xem
0
download

Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 10: Nature in danger (Speaking)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 10: Nature in danger (Speaking) hướng dẫn thảo luận về chủ đề sự đe dọa đối với thiên nhiên và các giải pháp để bảo vệ môi trường thiên nhiên khỏi sự nguy hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 10: Nature in danger (Speaking)

 1. Pe rio d  61 th  NATURE IN DANGER Unit 10: Lesson 2: SPEAKING 1.Vo c abul ary pre ­ te ac hin g: Fur (n) lông Killed ( v) Skin ( n) Da
 2. Pe rio d  61 th  NATURE IN DANGER Unit 10: Lesson 2: SPEAKING 1.Vo c abul ary pre ­ te ac hin g: Hunt ( v) săn bắn
 3. Pe rio d  61 th  NATURE IN DANGER Unit 10: Lesson 2: SPEAKING 1.Vo c abul ary Pre ­ te ac hin g  Capture ( v) Eg: Rare animals are hunted and Captured for fur, skin and food
 4. Pe rio d  61 th  NATURE IN DANGER Unit 10: Lesson 2: SPEAKING 1.Vo c abul ary pre ­ te ac hin g: Fertilizer ( n) Thuốc trừ sâu
 5. Pe rio d  61 th  NATURE IN DANGER Unit 10: Lesson 2: SPEAKING 1.Vo c abul ary pre ­ te ac hin g: Pesticide (n) Phân bón
 6. Pe rio d  61 th  NATURE IN DANGER Unit 10: Lesson 2: SPEAKING 1.Vo c abul ary pre ­ People are using fertilizers and te ac hin pesticides for cultivation g: Cultivation (n) canh tác
 7. Pe rio d  61 th  NATURE IN DANGER Unit 10: Lesson 2: SPEAKING 1.Vo c abul ary Pet (n) pre ­ te ac hin Vật g: nuôi trong nhà Dog, cat, rabbit…are pets
 8. Pe rio d  61 th  NATURE IN DANGER Unit 10: Lesson 2: SPEAKING 1.Vo c abul • Killing endangered animals for fur, skin ary and food. pre ­ te ac hin • Keeping animals as pets g: • Hunting or capturing animals for recreation 2. Tas k 1:  or entertainment. • Burning forests. • Cutting down trees for wood • Using fertilizers and pesticides for cultivation • Discharging chemical pollutants into the environment.
 9. Pe rio d  61 th  NATURE IN DANGER Unit 10: Lesson 2: SPEAKING 1.Vo c abul Ans we r: ary 1. Burning forests. pre ­ te ac hin 2. Cutting down trees for wood. g: 3. Discharging chemical pollutants into the environment. 4. Using fertilizers and pesticides for 2. Tas k 1: cultivation. 5. Killing endangered animals for fur, skin and food. 6. Hunting or capturing animals for recreation or entertainment. 7. Keeping animals as pets.
 10. Pe rio d  61 th  NATURE IN DANGER Unit 10: Lesson 2: SPEAKING 1.Vo c abul 1. Burning forests. A. Killing endangered ary 2. Cutting down trees for animals for fur, skin wood. & food should be banned. pre ­ 3. Discharging chemical B. Keeping animals as te ac hin pollutants into the pets should be discouraged. g: environment. C. Animals should not be 4. Using fertilizers and captured for recreation & pesticides for cultivation. entertainment. 2. Tas k 1: 5. Killing endangered D. Planting trees should be animals for fur, skin encouraged &food. E. Decreasing the use of 3. Tas k 2: 6. Hunting or capturing fertilizers and pesticides for animals for recreation farming should be encouraged or entertainment. F. Discharging chemical 7. Keeping animals as pollutants into the pets . environment should be Key: 1, 2- D 3. F 4. E prohibited 5. A 6. C 7. B
 11. Pe rio d  61 th  NATURE IN DANGER Unit 10: Lesson 2: SPEAKING 1.Vo c abul 1. Burning forests. A. Killing endangered ary 2. Cutting down trees for animals for fur, skin wood. & food should be banned. pre ­ 3. Discharging chemical B. Keeping animals as te ac hin pollutants into the pets should be discouraged. g: environment. C. Animals should not be 4. Using fertilizers and captured for recreation & pesticides for cultivation. entertainment. 2. Tas k 1: 5. Killing endangered D. Planting trees should be animals for fur, skin encouraged &food. E. Decreasing the use of 3. Tas k 2: 6. Hunting or capturing fertilizers and pesticides for animals for recreation farming should be encouraged 4. Tas k 3:  or entertainment. F. Discharging chemical 7. Keeping animals as pollutants into the pets . environment should be Key: 1, 2- D 3. F 4. E prohibited 5. A 6. C 7. B
 12. Pe rio d  61 th  NATURE IN DANGER Unit 10: Lesson 2: SPEAKING 1.Vo c abul ary pre ­ te ac hin g: 2. Tas k 1: 3. Tas k 2: 4. Tas k 3:  5. 
 13. Pe rio d  61 th  NATURE IN DANGER Unit 10: Lesson 2: SPEAKING 1.Vo c abul ary pre ­ te ac hin g: 2. Tas k 1: 3. Tas k 2: 4. Tas k 3:  5. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản