intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học ứng dụng: Bài 2 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

Chia sẻ: Dien_vi08 Dien_vi08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
47
lượt xem
6
download

Bài giảng Tin học ứng dụng: Bài 2 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tin học ứng dụng - Bài 2: Ứng dụng excel giải quyết một số bài toán trong kinh tế" trình bày các hàm tài chính trong Excel, phân tích điểm hòa vốn, giải bài toán tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng: Bài 2 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

4/20/2015<br /> <br /> TIN HỌC ỨNG DỤNG<br /> ỨNG DỤNG EXCEL GIẢI QUYẾT<br /> MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG KINH TẾ<br /> <br /> T i n học ứng dụng | Bài 2: Ứ ng dụng Exc el<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> • Hiểu bài toán dòng tiền, bài toán điểm hòa vốn, bài<br /> toán tối ưu trong kinh tế<br /> • Sử dụng được phần mềm Excel để giải quyết bài<br /> toán dòng tiền, bài toán điểm hòa vốn, bài toán tối<br /> ưu trong kinh tế<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> T i n học ứng dụng | Bài 2: Ứ ng dụng Exc el<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> • Các hàm tài chính trong Excel<br /> • Phân tích điểm hòa vốn<br /> • Giải bài toán tối ưu<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> T i n học ứng dụng | Bài 2: Ứ ng dụng Exc el<br /> <br /> 4/20/2015<br /> <br /> CÁC HÀM TÀI CHÍNH TRONG<br /> EXCEL<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> T i n học ứng dụng | Bài 2: Ứ ng dụng Exc el<br /> <br /> THỰC HIỆN CÁC PHÉP TOÁN TÀI CHÍNH<br /> • Lãi kép<br /> • Giá trị hiện tại, giá trị tương lai, lãi suất và số kỳ của<br /> dòng tiền đều<br /> • Giá trị hiện tại ròng và lãi suất nội của dự án đầu tư<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> T i n học ứng dụng | Bài 2: Ứ ng dụng Exc el<br /> <br /> LÃI KÉP (LÃI GỘP)<br /> • Bài toán:<br /> – Một khách hàng gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân<br /> hàng với lãi suất cố định 10%/năm, tính lãi cuối mỗi<br /> năM<br /> – Sau 5 năm, khách hàng tới thanh toán. Khách nhận<br /> được bao nhiêu tiền trong các trường hợp:<br /> • Lãi không nhập gốc sau mỗi năm<br /> • Lãi nhập gốc sau mỗi năm<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4/20/2015<br /> <br /> T i n học ứng dụng | Bài 2: Ứ ng dụng Exc el<br /> <br /> LÃI KÉP (LÃI GỘP)<br /> • Tổng quát:<br /> – Đầu tư số tiền P vào một dự án với lãi suất (suất sinh<br /> lời) r%/kỳ, tính lãi cuối mỗi kỳ<br /> <br /> • Yêu cầu:<br /> – Tính số tiền F được nhận sau n kỳ trong các trường<br /> hợp lãi không nhập gốc và lãi nhập gốc sau mỗi kỳ<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> T i n học ứng dụng | Bài 2: Ứ ng dụng Exc el<br /> <br /> LÃI KÉP (LÃI GỘP)<br /> • Lãi không nhập gốc (lãi đơn):<br /> – Lãi cố định mỗi kỳ: P*r<br /> – Sau n kỳ, số tiền nhận được (gồm gốc và lãi nhận<br /> được)<br /> F = P + n*(P*r) = P * (1 + n*r)<br /> <br /> • Lãi nhập gốc sau mỗi kỳ:<br /> – Số tiền có sau kỳ 1: P1 = P + P*r = P * (1 + r)<br /> – Số tiền có sau kỳ 2: P2 = P1 + P1*r = P * (1 + r)2<br /> – Số tiền có sau kỳ n: F = Pn = Pn-1 + Pn-1*r = P*(1 + r)n<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> T i n học ứng dụng | Bài 2: Ứ ng dụng Exc el<br /> <br /> LÃI KÉP (LÃI GỘP)<br /> <br /> Tham khảo: Tính lãi kép<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4/20/2015<br /> <br /> T i n học ứng dụng | Bài 2: Ứ ng dụng Exc el<br /> <br /> GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA DÒNG TIỀN ĐỀU<br /> • Bài toán 1: Một khách hàng gửi tiết kiệm 100 triệu<br /> đồng vào ngân hàng với lãi suất cố định 10%/năm,<br /> lãi nhập gốc cuối mỗi năm<br /> • Cuối mỗi năm, khách gửi thêm 1 triệu đồng vào sổ<br /> tiết kiệm trên. Sau 5 năm, khách hàng có số tiền là<br /> bao nhiêu?<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> T i n học ứng dụng | Bài 2: Ứ ng dụng Exc el<br /> <br /> SỐ TIỀN TRẢ ĐỀU MỖI KỲ<br /> • Bài toán 2: Một khách hàng vay ngân hàng 100<br /> triệu đồng, thời hạn 5 năm với lãi suất cố định<br /> 10%/năm, trả góp cuối mỗi năm với số tiền đều<br /> nhau<br /> • Số tiền khách hàng phải trả cuối mỗi năm?<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> T i n học ứng dụng | Bài 2: Ứ ng dụng Exc el<br /> <br /> DÒNG TIỀN ĐỀU<br /> • Tổng quát:<br /> – Cho dự án thực hiện trong n kỳ với số tiền đầu tư ban<br /> đầu P, lãi suất (suất sinh lời)/kỳ r, số tiền đầu tư thêm<br /> (hoặc rút ra) mỗi kỳ A.<br /> – Giá trị tương lai F (giá trị tích lũy/còn lại) của dự án?<br /> <br /> • P, F, A: dòng tiền của dự án<br /> – A bằng nhau cho các kỳ => dòng tiền đều<br /> – Dòng tiền vào (nhận, vay) mang dấu +<br /> – Dòng tiền ra (đầu tư, trả, cho vay) mang dấu -<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4/20/2015<br /> <br /> T i n học ứng dụng | Bài 2: Ứ ng dụng Exc el<br /> <br /> DÒNG TIỀN ĐỀU<br /> • Giá trị tương lai của dòng tiền đều:<br /> <br /> FV = A ∗<br /> <br /> (1 + r ) n − 1<br /> r<br /> <br /> • Giá trị hiện tại của dòng tiền đều:<br /> <br /> PV =<br /> <br /> FV<br /> (1 + r ) n − 1<br /> = A∗<br /> n<br /> (1 + r )<br /> r (1 + r ) n<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> T i n học ứng dụng | Bài 2: Ứ ng dụng Exc el<br /> <br /> CÁC HÀM TÀI CHÍNH TRONG EXCEL<br /> • Hàm tính giá trị tương lai của (dòng) tiền đều<br /> FV(rate, nper, pmt, [pV], [type])<br /> – FV: Giá trị tương lai của dòng tiền<br /> – RATE: Lãi suất mỗi kỳ (cố định)<br /> – PMT: Số tiền nộp vào (rút ra) mỗi kỳ<br /> – PV: Số tiền hiện tại (nộp vào/rút ra ban đầu – kỳ 0)<br /> – TYPE: Kiểu chi trả (0-cuối kỳ, 1-đầu kỳ)<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> T i n học ứng dụng | Bài 2: Ứ ng dụng Exc el<br /> <br /> VÍ DỤ: TÍNH GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI<br /> • Bài toán 1: Một khách hàng gửi tiết kiệm 100 triệu<br /> đồng vào ngân hàng với lãi suất cố định 10%/năm,<br /> lãi nhập gốc cuối mỗi năm<br /> • Cuối mỗi năm, khách gửi thêm 10 triệu đồng vào sổ<br /> tiết kiệm trên. Sau 5 năm, khách hàng có số tiền là<br /> bao nhiêu?<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2