intTypePromotion=1

Bài giảng Tổ chức hoạt động Âm nhạc cho trẻ mầm non - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
395
lượt xem
36
download

Bài giảng Tổ chức hoạt động Âm nhạc cho trẻ mầm non - ĐH Phạm Văn Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng bao gồm: Vai trò của hoạt động âm nhạc đối với sự phát triển của trẻ. Các dạng hoạt động âm nhạc trong trường mầm non như ca hát, nghe hát, vận động theo nhạc, trò chơi âm nhạc. Phương pháp và hình thức tổ chức hướng dẫn các dạng hoạt động âm nhạc cho trẻ tại trường mầm non.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức hoạt động Âm nhạc cho trẻ mầm non - ĐH Phạm Văn Đồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG<br /> KHOA SPTN– TỔ GDMN<br /> <br /> Ths Nguyễn Thị Thu Hảo<br /> <br /> Bài giảng<br /> TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC<br /> CHO TRẺ MẦM NON<br /> DÀNH CHO HỆ CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................................. 1<br /> <br /> 2.1.1. Về phẩm chất ....................................................................................................... 2<br /> 2.2.2. Về năng lực…………………………………………………………………………2<br /> Chương 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC ÂM NHẠC TRONG TRƯỜNG<br /> MẦM NON .................................................................................................................................. 3<br /> <br /> `1.1. Vai trò của giáo dục âm nhạc trong quá trình hình thành và phát triển<br /> nhân cách trẻ em .......................................................................................................... 3<br /> 1.1.1. Âm nhạc là phương tiện giáo dục thẩm mĩ ...................................................... 3<br /> 1.1.2. Âm nhạc là phương tiện giáo dục đạo đức ...................................................... 4<br /> 1.1.3. Âm nhạc góp phần phát triển trí tuệ ................................................................. 4<br /> 1.1.4. Âm nhạc tác động lên sự phát triển sinh lý của trẻ .......................................... 5<br /> 1.2. Đặc điểm khả năng âm nhạc của trẻ mầm non .................................................. 6<br /> 1.2.1. Trẻ dưới 1 tuổi.................................................................................................. 6<br /> 1.2.2. Trẻ từ 1- 2 tuổi ................................................................................................. 6<br /> 1.2.3. Trẻ 2 - 3 tuổi ..................................................................................................... 6<br /> 1.2.4. Trẻ 3 - 4 tuổi ..................................................................................................... 6<br /> 1.2.5. Trẻ 4 - 5 tuổi ..................................................................................................... 7<br /> 1.2.6. Trẻ 5 - 6 tuổi ..................................................................................................... 7<br /> 1.2.7. Đặc điểm phát triển vận động của trẻ .............................................................. 7<br /> 1.3. Những đặc điểm tâm lý của trẻ mẫu giáo có liên quan đến sự tiếp nhận âm<br /> nhạc ............................................................................................................................... 8<br /> 1.4. Mục đích, nhiệm vụ giáo dục âm nhạc .............................................................. 9<br /> 1.4.1. Mục đích........................................................................................................... 9<br /> 1.4.2. Nhiệm vụ giáo dục âm nhạc ............................................................................. 9<br /> 1.5. Hệ thống phương pháp dạy học âm nhạc ........................................................... 9<br /> 1.5.1. Phương pháp trực quan thính giác qua trình bày tác phẩm.............................. 9<br /> 1.5.2. Phương pháp dùng lời (giảng giải, chỉ dẫn, đặt câu hỏi đàm thoại) ............. 10<br /> 1.5.3. Phương pháp thực hành nghệ thuật (học thuộc, tập luyện)............................ 10<br /> 1.5.4. Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan ...................................................... 10<br /> Chương 2. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC TRONG<br /> TRƯỜNG MẦM NON ............................................................................................................. 12<br /> <br /> 2.1. Nghe nhạc ................................................................................................................ 12<br /> <br /> 2.1.1. Ý nghĩa của việc nghe nhạc ........................................................................... 12<br /> 2.1.2. Khả năng nghe nhạc của trẻ ........................................................................... 12<br /> 2.1.3. Sự phát triển của hoạt động nghe nhạc đối với trẻ mẫu giáo ......................... 13<br /> 2.1.4. Nội dung nghe ................................................................................................ 13<br /> 2.1.5. Hướng lựa chọn bài hát, bản nhạc cho trẻ nghe ............................................. 14<br /> 2.1.6. Phương pháp dạy trẻ nghe nhạc ..................................................................... 15<br /> 2.1.7. Các hình thức cho trẻ nghe nhạc .................................................................... 16<br /> 2.1.8. Quá trình cho trẻ nghe nhạc ........................................................................... 17<br /> 2.2. Ca hát ...................................................................................................................... 17<br /> 2.2.1. Ý nghĩa giáo dục của ca hát .......................................................................... 17<br /> 2.2.2. Đặc điểm cơ quan phát âm của trẻ ................................................................. 18<br /> 2.2.3. Yêu cầu cần đạt khi dạy hát ........................................................................... 18<br /> 2.2.4. Lựa chọn bài hát cho trẻ hát ........................................................................... 19<br /> 2.2.5. Quá trình dạy hát ............................................................................................ 19<br /> 2.3. Vận động theo nhạc ................................................................................................ 21<br /> 2.3.1. Ý nghĩa của vận động theo nhạc ................................................................... 21<br /> 2.3.2. Đặc điểm phát triển vận động của trẻ ............................................................ 21<br /> 2.3.3. Các hình thức vận động theo nhạc ................................................................. 22<br /> 2.3.4. Phương pháp hướng dẫn trẻ vận động theo nhạc ........................................... 23<br /> 2.3.5. Quá trình dạy vận động theo nhạc ................................................................. 23<br /> 2.4. Trò chơi âm nhạc ................................................................................................... 25<br /> 2.4.1. Ý nghĩa của trò chơi âm nhạc ........................................................................ 25<br /> 2.4.2. Các dạng trò chơi âm nhạc ............................................................................. 25<br /> 2.4.3. Các bước tổ chức cho trẻ chơi........................................................................ 25<br /> Chương 3: CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC TRONG<br /> TRƯỜNG MẦM NON ............................................................................................................. 27<br /> <br /> 3.1. Giờ học nhạc............................................................................................................ 27<br /> 3.1.1. Giờ học âm nhạc của trẻ nhà trẻ..................................................................... 28<br /> 3.1.2. Giờ học âm nhạc của trẻ mẫu giáo ................................................................. 28<br /> 3.2. Hoạt động âm nhạc trong đời sống hàng ngày ở trường mầm non ................... 30<br /> 3.2.1. Trước giờ học buổi sáng ............................................................................... 30<br /> <br /> 3.2.2. Giờ học khác .................................................................................................... 31<br /> 3.2.3. Sử dụng âm nhạc sau giờ học buổi sáng .......................................................... 33<br /> 3.3. Âm nhạc trong ngày hội ngày lễ ............................................................................ 34<br /> 3.3.1. Ý nghĩa ........................................................................................................... 34<br /> 3.3.2. Chuẩn bị và tiến hành ..................................................................................... 34<br /> Chương 4. THIẾT KẾ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC VÀ TẬP<br /> DẠY TRONG TRƯỜNG MẦM NON……………………………………………………..37<br /> <br /> 4.1. Phân phối chương trình ......................................................................................... 37<br /> 4.2. Xây dựng kế hoạch ................................................................................................. 40<br /> 4.1.1. Lập kế hoạch theo chủ đề ............................................................................... 40<br /> 4.1.2. Các bước thiết kế bài soạn giáo dục âm nhạc theo chủ đề ............................. 41<br /> 4.3. Tập dạy ................................................................................................................... 43<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................................ 44<br /> PHỤ LỤC…………………………………………………………………………………… 45<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Giáo dục mầm non là mắc xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân có<br /> nhiệm vụ hình thành và phát triển nhân cách trẻ, tạo ra thế hệ người Việt Nam có đầy<br /> đủ những phẩm chất về sức khỏe, trí tuệ cũng như đạo đức đáp ứng yêu cầu ngày càng<br /> cao của xã hội.<br /> Trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách trẻ, giáo dục âm nhạc là một<br /> trong những nhiệm vụ quan trọng. Mục đích của công việc này là bước đầu hình thành<br /> cho trẻ những năng lực hoạt động âm nhạc như: ca hát, vận động theo nhạc, nghe nhạc<br /> và trò chơi âm nhac. Ngoài ra, học phần còn giúp cho trẻ có lòng yêu âm nhạc, thích<br /> hát múa và góp phần phát triển toàn diện nhân cách trẻ. Nội dung học phần bao gồm:<br /> Vai trò của hoạt động âm nhạc đối với sự phát triển của trẻ. Các dạng hoạt động âm<br /> nhạc trong trường mầm non như ca hát, nghe hát, vận động theo nhạc, trò chơi âm<br /> nhạc. Phương pháp và hình thức tổ chức hướng dẫn các dạng hoạt động âm nhạc cho<br /> trẻ tại trường mầm non.<br /> Bài giảng này được sử dụng cho đối tượng là sinh viên chuyên ngành giáo dục<br /> mầm non, hệ cao đẳng. Bài giảng cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho<br /> các hệ đào tạo giáo viên mầm non khác.<br /> <br /> 1<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản