intTypePromotion=1

SKKN: Tổ chức hoạt động âm nhạc nhằm phát triển toàn diện cho trẻ 5 - 6 tuổi

Chia sẻ: Trần Văn An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
22
lượt xem
2
download

SKKN: Tổ chức hoạt động âm nhạc nhằm phát triển toàn diện cho trẻ 5 - 6 tuổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài: Hình thành cho trẻ kĩ năng, kĩ xảo tiếp nhận âm nhạc và thể hiện lại tác phẩm âm nhạc một cách sáng tạo. Góp phần mở rộng nhận thức phát triển trí tuệ, cảm xúc âm nhạc và tai nghe cho trẻ, giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mĩ, tạo nền móng nhân cách cho trẻ. Giáo dục trẻ tình yêu cái đẹp của âm nhạc về quê hương đất nước, con người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Tổ chức hoạt động âm nhạc nhằm phát triển toàn diện cho trẻ 5 - 6 tuổi

MỤC LỤC<br /> Trang<br /> PHẦN 1 : MỞ ĐẦU . …………………………………………………………..   2<br /> 1. Lý do chọn đề tài . ……………………………………………………………. 2<br /> a. Lý do chủ quan…………………………………………………………………2<br /> b. Lý do khách quan………………………………………………………………2<br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài  ………………………………………………. 3<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu .…………………………………………………….... .  3<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………….3<br /> 5. Các phương pháp nghiên cứu . ………………………………… …………..  3<br /> PHẦN 2 :  NỘI DUNG . ………………………………………………………… 3<br /> 1. Cơ sở lý luận .…………………………………………………………………. 4<br /> 2. Thực trạng . ………………………………………………………………… .  4<br /> a. Thuận lợi, khó khăn……… . ………………………………………………..  4<br /> b. Thành công – hạn chế . ………………………………………………………  5<br /> c. Mặt mạnh – mặt yếu . ………………………………………………………    5<br /> d. Nguyên nhân ……………………. ……………………………………… ….. 5<br /> e. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra…………. 5<br /> III . Giải pháp và biện pháp. …………………………………………………… 6<br /> 1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp . …………………………………………  6<br /> 2. Nội dung và cách thức thực hiện . …………………………………………..   6<br /> 3. Điều kiện thực hiện giải pháp và biện pháp . ……………………………..    <br /> 12<br /> 4. Mối quan hệ giữa giải pháp và biện pháp . ………………………………… 13<br /> <br /> <br /> 1<br /> 5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu. ………….  <br /> 13<br /> PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………………. 13<br /> 1. Kết luận . …………………………………………………………………….. .14<br /> 2. Kiến nghị……………………………………………………………………… 14<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………… 16<br /> MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC NHẰM PHÁT <br /> TRIỂN TOÀN DIỆN CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI<br /> PHẦN 1 : MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> a) Lý do chủ quan<br /> Hoạt động âm nhạc là một môn học giúp trẻ phát triển toàn diện. Vì khi hoạt  <br /> động âm nhạc giúp trẻ  phát triển ngôn ngữ, tai nghe, xúc cảm, tình cảm và hình  <br /> thành những động tác minh họa trong khi hát và vận động. Tạo cho trẻ  sự  mạnh  <br /> dạn, tự tin, nhanh nhẹn khi thể hiện bài hát.<br /> <br /> Giáo dục âm nhạc còn giúp trẻ lĩnh hội kiến thức và tích lũy qua nhiều hoạt <br /> động như: dạy hát, nghe hát, trò chơi. Đây cũng là cơ sở đầu tiên của quá trình giúp  <br /> trẻ tiếp nhận những tri thức mới.<br /> b) Lý do khách quan<br /> Trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước. Chính vì vậy giáo dục và chăm sóc <br /> trẻ có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của trẻ, tạo  <br /> nền tảng vững chắc và là cơ  sở  ban đầu để  trẻ  phát triển về  mọi mặt sau này. <br /> Trường Mẫu giáo là nơi trẻ  bắt đầu được hoạt động tập thể, được tiếp xúc với  <br /> bao điều mới lạ  và hấp dẫn. Như   trong cuộc sống âm nhạc luôn gần gũi và dễ <br /> dàng xuất hiện trong mỗi người. Đặc biệt theo nghiên cứu của các nhà khoa học đã  <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> chứng minh rằng “ Trẻ được nghe nhạc cổ điển từ trong bào thai sẽ kích thích sóng  <br /> điện não, giúp não phát triển và tăng thêm trí thông minh ”.<br /> <br />             Đối với trẻ  em, âm nhạc chính là sự  thể  hiện nhũng tình cảm, những  ấn  <br /> tượng sâu sắc. Âm nhạc còn giúp trẻ  suy nghĩ và hình thành các ý tưởng sáng tạo <br /> ngay từ lúc còn nhỏ. Nó là một phương thức giúp trẻ  phát triển toàn diện nhất, vì <br /> thông qua âm nhạc trẻ sẽ linh hoạt hơn, mạnh dạn, tự tin, là hình thức để  trẻ  rèn <br /> luyện trí tuệ. Là quá trình để tư duy thông qua việc sáng tạo các động tác minh họa <br /> kết hợp khi hát của trẻ. <br /> Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp, tôi rất trăn trở và mong muốn <br /> tìm được giải pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ khi hoạt động âm nhạc. Vì vậy <br /> trong năm 2014 ­ 2015 tôi chọn đề tài: Một số biện pháp “ Tổ chức hoạt động âm <br /> nhạc nhằm phát triển toàn diện cho trẻ 5 ­ 6 tuổi”<br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài<br />        a) Mục tiêu của đề tài<br />    Hình thành cho trẻ  kĩ năng, kĩ xảo tiếp nhận âm  nhạc và thể  hiện lại tác  <br /> phẩm âm nhạc một cách sáng tạo.<br />     Góp phần mở  rộng nhận thức phát triển trí tuệ, cảm xúc âm nhạc và tai <br /> nghe cho trẻ,  giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mĩ, tạo nền móng nhân cách cho <br /> trẻ.<br />     Giáo dục trẻ  tình yêu cái đẹp của âm nhạc về  quê hương đất nước, con <br /> người.<br /> b) Nhiệm vụ đề tài<br /> Vận dụng sáng tạo phương pháp giáo dục mầm non mới đưa vào bài dạy.<br />   Lựa chọn phương pháp giảng dạy, sáng tạo phù hợp với lứa tuổi.<br />           Nghiên cứu cải tiến những phương tiện dạy học phù hợp với nội dung.<br />       Nghiên cứu cơ  sở  lý luận về  việc tổ  chức hoat hoạt động âm nhạc cho trẻ <br /> mẫu giáo 5­6 tuổi.<br /> 3<br />           Đề xuất một số biện pháp và kiến nghị  sư  phạm để  tổ  chức tốt hơn trong <br /> hoạt động âm nhạc để nhằm phát triển toàn diện ở trẻ mẫu giáo lớn<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu là học sinh mẫu giáo 5 ­ 6 tuổi Trường mẫu giáo Hoa  <br /> Phượng<br />  4. Phạm vi nghiên cứu<br /> Các cháu lớp lá 2 trường mẫu giáo Hoa Phượng<br />   5. Phương pháp nghiên cứu<br /> Phương pháp dùng lời, phương pháp trò chuyện, phương pháp trò chơi.<br /> Phương pháp kiểm tra đánh giá qua các hoạt động của trẻ<br />           Phương pháp dạy hoạt động âm nhạc theo chương trình mầm non mới<br /> PHẦN II :  NỘI DUNG<br />      1. Cơ sở  lý luận<br /> Tất cả  chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển, xã hội khoa học –  <br /> công nghệ, hội nhập quốc tế và phát triển, đã nhận định rõ :  “ Giáo dục là quốc  <br /> sách hàng đầu của mỗi quốc gia ”. Và trong đó giáo dục đóng vai trò quyết định <br /> trong việc hình thành và phát triển của mỗi con người, nhất là đối tượng trẻ mầm  <br /> non.<br /> Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt, <br /> hình thành những yếu tố  đầu tiên về  nhân cách. Mục tiêu đó được thể  hiện trong <br /> các môn học hàng ngày, hàng tuần của trẻ và đặc biệt nhìn rõ nhất là ở bộ môn âm <br /> nhạc. Thông qua hoạt động âm nhạc giúp trẻ phát triển tai nghe, cảm thụ âm nhạc.<br />   Giúp trẻ  hoạt động âm nhạc không phải là vấn đề  mới, nó là công việc  <br /> thường xuyên của mỗi giáo viên đứng lớp. Để các cháu học một cách có hiệu quả <br /> theo phương pháp “Học mà chơi, chơi mà học” thì người giáo viên phải tạo được <br /> một không khí hoạt động mà ở đó mọi trẻ đều hăng hái tham gia. Đó là tạo cho trẻ <br /> hứng thú trong khi học.<br /> <br /> 4<br />           2. Thực trạng <br /> a) Thuận lợi, khó khăn <br /> Thuận lợi<br />            Được sự quan tâm, định hướng của phòng giáo dục và đào tạo. Đặc biệt là  <br /> sự  chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Ban giám hiệu và sự  động viên, khuyến khích <br /> của các tổ  chức nhà trường. Từ  đó tạo thành động lực cho giáo viên nỗ  lực hăng <br /> say giảng dạy.<br />   Sự  tạo điều kiện về  cơ  sở  vật chất, trang thiết bị  phục vụ  cho công tác <br /> giảng dạy của chính quyền địa phương và các cơ  quan cấp trên như   ở  khu phân  <br /> hiệu chính, trường học mới được xây dựng, phòng học rộng rải thoáng mát đầy <br /> đủ. Đặc biệt là trường nằm thuộc Thị Trấn nên được sự quan tâm của nhà trường <br /> về dụng cụ học tập môn âm nhạc và tài liệu liên quan được trang bị đầy đủ ( trống <br /> lắc, xắc xô, phách tre, bộ gõ đệm …) Công tác đảm bảo vật dụng học tập đầy đủ <br /> đã tạo nên không khí hứng thú khi tổ chức tiết học, phát huy tính tích cực sáng tạo <br /> và phát triển toàn diện cho trẻ. <br />  Khó khăn <br /> Trường vẫn chưa có phòng âm nhạc riêng tạo nhiều khó khăn trong việc <br /> thực hiện tiết dạy và nhiều hạn chế trong tiết học của trẻ.<br />         b) Thành công, hạn chế<br />  Thành công<br />     Khi vận dụng đề  tài này trẻ rất hứng thú học, được đồng nghiệp ủng hộ, <br /> cha mẹ trẻ giúp đỡ như sưu tầm các đồ dùng, đồ chơi, dụng cụ âm nhạc hấp dẫn, <br /> tạo sân khấu cho trẻ biểu diễn theo nhạc một cách hứng thú…  <br />   Trẻ  tham gia hát và vận động hứng thú và chơi tốt trò chơi một cách tích  <br /> cực. Chú ý lắng nghe cô hát và vận động mẫu. Trẻ biết tự  biểu diễn theo ý thích  <br /> của mình.<br /> Hạn chế:<br /> <br /> 5<br />           Nhận thức của trẻ không đồng đều có trẻ người đồng bào khó khăn khi dạy  <br /> hát. Môi trường cho trẻ hoạt động âm nhạc chưa được phong phú.<br /> c) Mặt mạnh, mặt yếu<br />     Mặt mạnh<br />      Biết tận dụng nguyên vật liệu sẵn có  ở  địa phương để  làm mũ đội, hoa  <br /> múa, đàn…để  dạy trẻ. Xây dựng giáo án và trình chiếu bằng Powerpoint trẻ  học  <br /> rất hứng thú. <br />   Mặt yếu<br />   Một số cha mẹ còn mải làm kinh tế, nghiêng về đọc và viết chưa chú ý đến  <br /> sự phát triển thẩm mĩ cho trẻ.<br /> d) Nguyên nhân<br />  Được sự quan tâm của Ban giám hiệu cùng sự  yêu nghề mến trẻ, tinh thần  <br /> nhiệt huyết, trách nhiệm cao của tuổi trẻ đã thúc dục bản thân không ngừng phấn  <br /> đấu, phát huy tính sáng tạo trong công việc .<br /> Sự  quan tâm của nhà trường và gia đình kết hợp cùng với phương pháp <br /> giảng dạy phù hợp, sáng tạo và gợi mở đã gây hứng thú cao cho cô và trẻ trong tiết  <br /> dạy và học. giúp cho trẻ phát huy tính tích cực trong hoạt động âm nhạc.<br /> e) Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra<br /> Âm nhạc là phương tiện giúp trẻ  nhận thức xung quanh, phát triển lời nói,  <br /> quan hệ  trong giao tiếp, trao đổi tình cảm…Đối với trẻ, âm nhạc là thế  giới kỳ <br /> diệu, đầy cảm xúc. Trẻ có thể tiếp nhận âm nhạc ngay từ trong nôi. trẻ mầm non  <br /> dễ xúc cảm, vốn ngây thơ trong sáng, nên tiếp xúc với âm nhạc là một điều không <br /> thể thiếu. Thế giới âm thanh muôn mầu không ngừng chuyển động tạo điều kiện  <br /> cho trẻ phát triển các chức năng tâm lý, năng lực hoạt động và sự hiểu biết của trẻ.<br /> Thực tế  cho thấy, trẻ  em  ở  tuổi mầm non rất nhạy cảm với âm nhạc. Trẻ <br /> thích nghe nhạc, hứng thú tham gia vào các hoạt động âm nhạc. Vì, âm nhạc có vai  <br /> trò hình thành những thói quen tốt cho trẻ như biết yêu thương con người, yêu thiên <br /> <br /> 6<br /> nhiên,…  Ngoài ra âm nhạc còn là phương tiện hữu hiệu phát triển tai nghe, ngôn <br /> ngữ, trí tuệ ,..Qúa trình trẻ tiếp xúc với hoạt động âm nhạc như học hát, nghe hát, <br /> trò chơi âm nhạc sẽ hình thành nhân cách cho trẻ, phát triển thẩm mỹ, đạo đức và  <br /> trí tuệ. Chính vì vậy, âm nhạc cho trẻ mầm non là một nhiệm vụ cần thiết.<br /> 3. Giải pháp và biện pháp<br /> a) Mục tiêu của giải pháp, biện pháp <br />           Trẻ hiểu được nội dung âm nhạc, khám phá được cái mới lạ khi vận động <br /> theo nhạc qua lời của bài hát về thế giới xung quanh, định hướng cơ bản trong môi <br /> trường xung quanh, giúp trẻ chính xác hóa những biểu tượng đã có về xã hội, từng  <br /> bước cung cấp cho trẻ những khái niệm mới và kinh nghiệm sống.<br />     Âm nhạc là một phương tiện hiệu quả, nó ảnh hưởng to lớn đến sự  phát <br /> triển ngôn ngữ, tai nghe âm nhạc và thẩm mỹ của trẻ, từ những hình tượng liên  <br /> tưởng trong bài hát trẻ nhận thức được tính rõ ràng, chính xác và phong phú của <br /> câu từ bài hát. Qua vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước, những động tác, hành động <br /> tình cảm cao quý của con người thể hiện trong âm nhạc sẽ giáo dục trẻ tình yêu <br /> Tổ quốc, yêu con người, hành vi, thái độ của trẻ đối với các hiện tượng, đời sống <br /> xung quanh…  <br />   b) Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp<br />    Dựa vào vốn kiến thức đã học và đư ợc bồi dưỡng chuyên môn, tôi đã tìm ra <br /> một số biện pháp sau :<br /> Biện pháp 1: Tạo môi trường hoạt động thuận lợi để rèn luyện cho trẻ<br /> Việc tạo môi trường trong trường mầm non rất quan trọng đòi hỏi giáo viên <br /> cần phải tạo được hứng thú hoạt động âm nhạc với trẻ. Một trong các cách tạo <br /> hứng thú âm nhạc cho trẻ đó là tạo môi trường trong và ngoài lớp học. Khi tạo môi  <br /> trường phải đảm bảo tính thẩm mỹ  (đẹp, trang trí phù hợp chủ  đề, đề  tài, trang  <br /> phục đa dạng, đồ dùng đa dạng về chủng loại). Đồng thời giáo viên phải chú ý tới  <br /> <br /> <br /> <br /> 7<br /> môi trường mà mình tạo ra, thường xuyên thay đổi nội dung trang trí để trẻ không  <br /> bị nhàm chán.<br /> VD: Trong lớp học với chủ đề “tết và mùa xuân”. Tôi sẽ tạo một phông màn <br /> trang trí về  ngày tết (nốt nhạc, bé tới chúc tết ông bà, bánh chưng, hoa mai, ..)tạo <br /> không khí như  ngày tết sau đó dẫn dắt trẻ  vào bài “sắp đến tết rồi”. Khi đó tôi <br /> chuẩn bị cho mỗi trẻ một cành mai, đào để trẻ cầm trên tay cùng hát và vận động  <br /> theo nhạc. Bên ngoài cửa lớp tôi cũng trang trí như vậy để trẻ học mọi lúc mọi nơi.  <br /> Qua đó kích thích tính tò mò ham học hỏi, lòng say mê học âm nhạc của trẻ. <br />    Vì vậy việc tạo môi trường âm nhạc cho trẻ  rất cần thiết, nó góp phần  <br /> nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc cho trẻ.<br /> Biện pháp 2: Cách thức tổ chức họat động âm nhạc cho trẻ<br /> a)Thiết lập tiết học một cách nhẹ nhàng, linh hoạt<br /> a.1 Dạy hát là trọng tâm<br /> Cần lựa chọn những bài hát để dạy trẻ có trong chương trình hoặc những bài <br /> dạy thêm. Cần chọn các bài hát có chất lượng nghệ  thuật, phù hợp với lứa tuổi,  <br /> chứa đựng tính nhân đạo.<br /> Khi dạy trẻ hát cần hát đúng, thuộc bài hát và thể  hiện tình cảm của bài hát <br /> đó đồng thời kết hợp rèn kỹ năng hát. Tùy theo mức độ  khó hay dễ, dài hay ngắn,  <br /> đơn giản hay phức tạp của bài hát, cô có thể  chọn cách dạy hát sao cho phù hợp  <br /> với trẻ lớp mình.<br /> VD: Khi cô dạy trẻ hát bài “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” khi trẻ đã thuộc rồi  <br /> thì cô cho trẻ thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát phù hợp với trẻ.<br /> Khi hát cô tổ chức cho trẻ với nhiều hình thức khác nhau như hát theo nhóm, <br /> hát to, hát nhỏ, hát nối đuôi, hát đối đáp,…Bên cạnh đó chúng ta chú ý tới phát âm  <br /> chính xác lời ca của trẻ, giúp trẻ hát đều và nhịp nhàng hơn.<br /> VD: Khi hát bài “Em thêm một tuổi” cho 2 tổ  đứng đối diện nhau để  hát  <br /> hoặc hát nối đuôi.<br /> <br /> 8<br /> a.2 Vận động là trọng tâm<br /> Vận động theo nhạc giúp trẻ  phát triển cảm giác nhịp điệu, sự  khéo léo về <br /> âm nhạc. Ngoài ra còn làm thỏa mãn nhu cầu tình cảm của trẻ, trẻ  được bọc lộ <br /> cảm xúc giao tiếp với bạn bè. <br /> VD: Bài “Fm đi mẫu giáo” trẻ vận động minh họa cùng cô kết hợp các động <br /> tác tay chân phù hợp với bài hát. Qua đó làm cho trẻ khắc sâu đến những ngày được <br /> học ở trường mầm non.<br /> Trong chương trình một số bài múa đã có biên soạn động tác múa gợi ý, song <br /> cô có thể dạy trẻ phối hợp các động tác tay chân, thân hình và thể hiện qua nét mặt  <br /> kết hợp với âm nhạc. Các động tác múa giúp trẻ hứng thú, tiết học thoải mái, nhẹ <br /> nhàng hơn.<br />   VD: Trong sách Chăm sóc giáo dục Mẫu giáo và hướng dẫn thực hiện (5 ­ 6  <br /> tuổi ) không biên soạn động tác múa bài: Cháu yêu bà của tác giả Xuân Giao. Dựa <br /> vào đặc điểm của lớp tôi các cháu có khả  năng múa được những động tác đơn <br /> giản, dựa vào nội dung của bài hát tôi đã sáng tạo ra động tác cho phần dạo nhạc  <br /> đầu,  động tác của bốn câu hát, phần nhạc kết. <br /> Phần dạo nhạc đầu: Đứng thẳng, chân đứng rộng bằng vai, hai tay đưa lên <br /> cao và đưa sang hai bên theo nhịp bài hát.<br />  + Động tác 1: “Bà ơi bà…lắm” Hai tay dang rộng từ từ  ấp vào ngực vào từ <br /> “lắm”, kết hợp với nhún chân.<br />   + Động tác 2: “Tóc bà trắng….mây” Hai tay đưa trên đầu vuốt nhẹ xuống hai <br /> bên ngực, kết hợp nhún chân vào tiếng “mây”<br />   + Động tác 3: “Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay”. Hai tay từ từ ấp lên ngực vào <br /> từ “lắm”. Sau đó đặt hai tay úp vào nhau và kết hợp với nhún chân vào từ “tay”<br />   + Động tác 4: “Khi cháu vâng lời ….vui”. Vỗ  tay theo nhịp sang hai bên kết  <br /> hợp với chống gót chân.<br />      Phần nhạc kết: Hai tay đưa cao lên trên đầu, lắc cổ tay, kết hợp bước xoay <br /> tròn tại chỗ một vòng.  <br /> 9<br /> Vỗ tay theo nhịp, phách của bài hát<br /> *Ví dụ: Trong bài Thật là hay có câu:<br />   Nghe  véo  von         trong vòm  cây          hoạ mi với sơn   ca   .<br />             Vỗ     vỗ   vỗ;       vỗ   vỗ    vỗ    vỗ;vỗ       vỗ  vỗ  vỗ  vỗ    vỗ;vỗ<br /> a.3 Nghe nhạc, nghe hát làm trọng tâm<br /> Nghe nhạc, nghe hát là 1 sự  tác động sâu sắc đối với tâm hồn trẻ. Nó phản  <br /> ánh và kích thích sự  vận động cùng với tính ham hoạt động của trẻ. Qua đó trẻ <br /> cảm nhận được sắc thái thể hiện trong âm nhạc.<br /> Các bài hát vui vẻ, nhộn nhịp dí dỏm hay ngộ nghĩnh đều khơi gợi hứng thú <br /> âm nhạc trong trẻ. Cô có thể  hát cho trẻ  nghe, nghe nhạc không lời, nghe hát qua <br /> băng đĩa kết hợp minh họa theo bài hát đó.<br /> VD: Bài “Bố là tất cả” diễn tả niềm hạnh phúc, tình cảm cha con trong gia <br /> đình.<br /> Khi nghe nhạc, nghe hát trẻ  được nghe rất nhiều thể  loại như  dân ca, hát <br /> ru,..Những bài hát này đều mang tính giáo duc cao.<br /> VD: Bài “Khúc hát ru của người mẹ trẻ”. Khi nghe trẻ cảm nhận được tình  <br /> yêu thương của mẹ dành cho mình thật bao la. Từ đó trẻ yêu thương mẹ của mình.<br /> VD: Bài “Yêu Hà Nội”. Khi nghe bài hát này làm khơi gơi ở trẻ tình yêu quê <br /> hương, đất nước, yêu thiên nhiên.<br /> b) Sử dụng một số trò chơi âm nhạc<br /> Trẻ ở lứa tuổi mầm non học tập thông qua hoạt động vui chơi. Bởi lẽ đó trò <br /> chơi âm nhạc là phương tiện đem đến cho trẻ giờ học sinh động, nhẹ nhàng, thoải  <br /> mái. Ngoài ra trò chơi âm nhạc còn giúp trẻ phát triển trí tuệ, năng khiếu, phản xạ <br /> nhanh nhạy và rèn luyện cho trẻ kỹ năng thông qua tai nghe.<br /> VD: Trò chơi: Bao nhiêu bạn hát, nghe tiếng hát tìm đồ vật,…Những trò chơi <br /> này đòi hỏi trẻ phải tập trung, lắng nghe lời hát của ai? mấy bạn hát? bạn đó đã sử <br /> dụng nhạc cụ nào?<br /> <br /> 10<br /> Ngoài những trò chơi mà hằng ngày trẻ chơi tôi còn sưu tầm và sáng tạo một  <br /> số trò chơi khác để trẻ hứng thú, linh hoạt trong khi chơi.<br /> VD: Trò chơi “Ô cửa thần kì” giúp trẻ  ôn luyện những bài hát mà trẻ  biết, <br /> rèn kỹ năng mạnh dan, tự tin muốn khám phá trước khi chơi. Cô chuẩn bị 4 ô cửa,  <br /> mỗi ô cửa có 1 bức tranh theo chủ đề. Sau đó cô mời lần lượt các đội chọn ô cửa  <br /> bất kỳ, khi ô cửa mở ra trog ô cửa đó có bức tranh gì thì đội đó phải hát môt bài về <br /> nội dung của bức tranh đó như  đội bạn Linh có tranh ô tô thì hát bài “Em tập lái ô  <br /> tô”. Nếu bạn Ngọc có tranh xe đạp thì hát bài “Bác đưa thư vui tính”. Mỗi lần chơi <br /> từ 4 đến 6 bạn và chơi nhiều lần.<br /> c) Sử dụng các loại nhạc cụ, dụng cụ học tập một cách sinh động<br />  Đồ  dùng phục vụ  cho bộ  môn âm nhạc phải được tăng cường và thay đổi <br /> thường xuyên. Tôi đã sử  dụng các nguyên vật liệu mở  như: mẩu gỗ, thanh tre, ly  <br /> nhựa, nắp thiếc, hộp sữa…để  làm nhạc cụ  cho gõ đệm. Chú ý sử  dụng đa dạng <br /> các dạng nguyên vật liệu tạo ra âm thanh khác nhau để trẻ có thể cảm nhận được <br /> và phân loại được âm thanh theo chất liệu của đồ dùng như:<br />    Sử dụng đồ dùng điện tử hiện đại như: ti vi, đầu đĩa, vi tính…<br />  Tôi vẽ tranh, sưu tầm tranh ảnh từ hoạ báo, lịch…có nội dung về hoạt động <br /> âm nhạc, nội dung bài sắp học để trang trí hoặc làm đồ dùng cho giảng dạy.<br />   Tôi chuẩn bị đồ chơi âm nhạc, bởi vì đồ  chơi là nhu cầu tự nhiên không thể <br /> thiếu đối với cuộc sống của trẻ. Đồ chơi có 2 loại chủ yếu:<br />           + Đồ chơi công nghiệp: Đàn, xắc xô, trống, kèn, mõ, trang phục…<br />   + Đồ chơi tự tạo: Đồ chơi tự tạo có muôn hình muôn vẻ bởi chúng được tạo <br /> ra từ những vật sẵn có, dễ kiếm, dễ làm. Nguồn gốc của đồ chơi tự tạo là vô tận.  <br /> Làm đồ chơi tự tạo là hoạt động sáng tạo và độc đáo. Có thể dùng luôn những đồ <br /> vật thông thường trong sinh hoạt hàng ngày, sử  dụng trực tiếp những vật liệu tự <br /> nhiên làm đồ chơi và bằng những vật liệu thu lượm được.<br />   *Ví dụ: <br />   + Tận dụng những đoạn tre già để đẽo phách tre.<br /> 11<br />   + Tận dụng bìa cứng, trang trí giấy đề  can để  tạo thành nhiều cái đàn có <br /> hình dáng khác nhau.<br />   + Tận dụng các vỏ lon bia, nước ngọt để làm trống, xúc xắc.<br />   + Làm đàn tơ rưng bằng tre nhỏ.<br />   + Vỏ hộp sữa làm trống cơm.<br />  + Tận dụng vải vụn của thợ may làm hoa cài tay.<br />  + Mút xốp làm mũ múa..v.v…<br />      Tôi xây dựng góc hoạt động âm nhạc với cách trang trí đẹp, nhiều đồ  chơi  <br /> đảm bảo an toàn, đa dạng về chủng loại, chất liệu. Các đồ chơi được sắp xếp sao <br /> cho gọn gàng, dễ lấy, dễ cất, có thể sử dụng vào các hoạt động khác.<br />  Ngoài ra phải gây sự chú ý cho trẻ bằng cách làm đồ thời trang sáng tạo để <br /> trẻ biểu diễn như: Cô dùng ống hút, mút bitít, giấy lụa, lá cây, nilon…Để làm trang  <br /> phục lạ mắt tạo sự thích thú cho trẻ.<br />  Góc âm nhạc được thay đổi theo chủ đề, trang trí đẹp mắt với những tranh <br /> ảnh ngộ nghĩnh cùng với những nốt nhạc do cô tạo ra.<br />   Trước khi dạy trẻ  giờ  hoạt động âm nhạc, cô phải chuẩn bị  chu đáo đồ <br /> dùng, trang thiết bị  cho trẻ  hoạt động. Sử  dụng những nội dung hay, mới lạ  phù <br /> hợp cùng với lời giới thiệu hấp dẫn làm kích thích nhu cầu và nguyện vọng mong <br /> muốn được hoạt động với âm nhạc của trẻ.<br /> d) Tổ  chức lồng ghép thích hợp bộ  môn âm nhạc với các hoạt động <br /> khác<br /> Như chúng ta đã biết một ngày của trẻ ở trường mầm non trẻ được tham gia  <br /> rất nhiều hoạt động. Thông qua các hoạt động này giáo viên có thể  tổ  chức tích  <br /> hợp âm nhạc vào từng đề tài. Có như  vậy sẽ kích thích tính tích cực của trẻ trong <br /> hoạt động âm nhạc và  tạo động lực thúc đẩy tốt hơn.<br /> VD1: Trong giờ  làm quen văn học với đề  tài “Cáo, thỏ  và gà trống” cho trẻ <br /> tích hợp hát bài “Con gà trống” hoặc bài thơ “Hạt gạo làng ta” sau khi đọc thơ xong  <br /> <br /> 12<br /> cô kết hợp cho trẻ  nghe bài hát “hạt gạo làng ta”. Qua đó giúp cho trẻ  nhớ  được  <br /> truyện, thơ, tiết học sinh động. <br /> VD2: Trong giờ  hoạt động tạo hình với đề  tài “Vẽ  ông mặt trời”. Khi vào <br /> bài cho trẻ hát bài “cháu vẽ ông mặt trời”. Cô có thể hát khi vào bài hoặc khi trẻ vẽ <br /> cô mở cho trẻ nghe để trẻ có hứng thú.<br /> Bởi lẽ  âm nhạc là môn học dễ  dàng lồng ghép thích hợp với tất cả  các bộ <br /> môn khác như để dẫn dắt vào bài, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, khám phá <br /> khoa học,…để giúp cho các bộ  môn khác trở  nên sinh động, lôi cuốn trẻ một cách <br /> nhẹ nhàng hơn.<br />       Biện pháp 3:  Kết hợp tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh<br /> Trẻ  rất dễ  nhớ  và cũng rất mau quên. Để  cho trẻ  khắc sâu những gì đã học <br /> được ở trường, lớp. Tôi kết hợp với cha mẹ các cháu khi có điều kiện như họp cha  <br /> mẹ  trẻ  đầu năm, giờ  đón trả  trẻ, ... để  hiểu được tính cách trẻ  và để  luyện thêm <br /> cho trẻ khi ở nhà.<br /> Trao đổi, hướng dẫn phụ huynh cách rèn cho trẻ tại nhà và giải thích cho phụ <br /> huynh hiểu rõ tầm quan trọng của việc cho trẻ  nghe nhạc sẽ phát triển khẳ  năng <br /> tai nghe rất cao.<br /> Vận động các bậc phụ  huynh, hỗ trợ  về nguyên vật liệu, phế  liệu sẵn có để <br /> trẻ tham gia vào hoạt động âm nhạc.<br /> Khuyến khích và yêu cầu các phụ  huynh thay phiên nhau dự  các hoạt động <br /> của trẻ để  họ  thấy được các con đi học ở trường mẫu giáo không chỉ  được chăm  <br /> sóc giáo dục chu đáo mà còn được tiếp thu những kiến thức kỹ năng, kỹ  xảo qua  <br /> từng chủ đề, đề tài của từng môn học nhất là hoạt động âm nhạc.<br />         3. Điều kiện thực hiện, giải pháp và biện pháp<br />          Điều kiện để thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp bao gồm:<br />           Cơ sở  vật chất của nhà trường phải đầy đủ, bao gồm: ti vi, đầu đĩa, trang <br /> phục, dụng cụ âm nhạc cho trẻ thực hiện<br /> <br /> 13<br />          Lựa chọn những bài hát phù hợp với từng độ tuổi và bài nghe hát để trẻ hiểu  <br /> rõ về nội dung bài dạy theo chủ đề.<br />          Xây dựng môi trường đẹp, thuận lợi. Tạo cho trẻ sự thoải mái khi tham gia <br /> vào tiết học.<br /> Biết phối hợp chặt chẽ  với các bậc phụ  huynh trẻ  để  động viên, khuyến  <br /> khích tạo cơ hội cho trẻ thích đến lớp.<br />         4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp<br />  Các giải pháp, biện pháp tương trợ, có quan hệ chặt chẽ với nhau cùng hướng  <br /> về một mục đích là giúp trẻ phát triển toàn diện cho trẻ qua hoạt động âm nhạc và <br /> đạt hiệu quả mong muốn. <br /> Từ đó có sự liên kết khăng khít giúp trẻ phát triển khẳ năng tai nghe, cảm thụ <br /> âm nhạc.<br />         5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu<br />         Bản thân tôi chủ nhiệm lớp nên đã nắm được trình độ  nhận thức, khẳ  năng <br /> của trẻ lớp mình.<br />         Tạo được niềm tin ở phụ huynh thông qua trẻ thích đến trường, lớp.<br />         Trẻ mạnh dạn, tự tin trong các hoạt động, trẻ  thuộc nhiều bài hát thích thể <br /> hiện với cô và bạn bè.<br />         Trẻ hứng thú tham gia tích cực vào hoạt động âm nhạc<br />         6. Kết quả <br />           a) Đối với trẻ: 95% trẻ  hát tự  nhiên, rõ lời, tự  tin thể  hiện hoạt động âm <br /> nhạc, tham gia tích cực và thành thạo các trò chơi. Biết tự sáng tạo những động tác <br /> minh họa theo lời bài hát. Mạnh dạn thể hiện với cô và bạn. Thuộc nhiều bài hát.<br />          b) Đối với giáo viên<br /> 90% giáo viên đã nắm  được phương pháp môn hoạt  động âm nhạc theo <br /> chuyên đề  đã được tập huấn, nắm được nội dung của từng hoạt động trong một  <br /> <br /> <br /> <br /> 14<br /> tiết dạy theo tưng thể loại và trọng tâm của tiết dạy, phát huy khẳ  năng tích cực <br /> sáng tạo của trẻ.<br /> 70% giáo viên biết tổ  chức văn nghệ, ngày hội ngày lễ  trong năm cho trẻ <br /> tham gia như: tết Trung thu, ngày hội bé đến trường,…<br /> c) Đối với phụ huynh học sinh<br /> Đã có sự quan tâm và phối kết hợp với giáo viên tạo ra những đồ dùng phục  <br /> vụ cho hoạt động âm nhạc. <br /> PHẦN III:   KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ<br /> <br /> 1. Kết luận<br />  Âm nhạc thực sự  gần gũi với trẻ  thơ, âm nhạc là món ăn tinh thần không <br /> thể  thiếu được, nó vừa là một nội dung giáo dục, vừa là phương tiện góp phần  <br /> giáo dục toàn diện nhân cách của trẻ. Để  làm tốt nội dung giáo dục âm nhạc, đòi <br /> hỏi giáo viên phải có lòng yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao trong  <br /> công việc. Đặc biệt phải có vốn kiến thức chuyên môn, có kinh nghiệm, biết xây <br /> dựng và sử dụng linh hoạt những phương pháp, biện pháp, thủ thuật trong tiết học<br />           2. Kiến nghị<br />          Tổ chức thêm chuyên đề giáo dục âm nhạc cụ thể theo từng thể loại và hoạt  <br /> động trọng tâm của từng tiết dạy theo chương trình mầm non mới để giáo viên xác <br /> định được khi lên tiết dạy hoạt động âm nhạc.<br />          Tạo điều kiện cho chị em giáo viên được dự giờ đồng nghiệp, giao lưu một  <br /> số trường khác để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy phục vụ cho bản thân.<br />     Tạo điều kiện mở một phòng hoạt động âm nhạc riêng để nhằm nâng cao <br /> chất lượng trong giờ dạy và học cho cô và trẻ.<br /> Trên đây là một số kiến nghị của tôi nhằm mục đích nâng cao công tác chăm <br /> sóc, giáo dục trẻ khi hoạt động âm nhạc. Kính mong nhà trường, Phòng giáo dục và  <br /> đào tạo tạo điều kiện giúp đỡ./.<br />                                                        Buôn Trấp, ngày 21 tháng 11 năm 2014<br /> <br /> 15<br />                                                                                   Người viết<br />     <br /> <br /> <br />                                                  Nguyễn Thị Út Quyên<br /> NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐÔNG SÁNG KIẾN<br /> <br /> ..........................................................................................................................................<br /> ..........................................................................................................................................<br /> ..........................................................................................................................................<br /> <br /> CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÁC CẤP NHẬN XÉT<br /> ..........................................................................................................................................<br /> ..........................................................................................................................................<br /> ..........................................................................................................................................<br /> ..........................................................................................................................................<br /> ..........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> ..........................................................................................................................................<br /> ..........................................................................................................................................<br /> ..........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 16<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> <br /> 1. Trò chơi, bài hát mẫu giáo 5 – 6 tuổi Nhà xuất bản giáo dục<br /> <br /> 2. Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp chủ đề “  <br /> của viện chiến lược và chương trình giáo dục”.<br /> 3. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non chu kỳ  II năm  <br /> <br /> 2004­ 2007 Vụ giáo dục mầm non .<br /> 4. Tài liệu “ Tâm lý học trẻ  em lứa tuổi mầm non ” của tác giả  Nguyễn Ánh  <br /> <br /> Tuyết – Nguyễn Thị Như  Mai ­ Đinh Thị Kim Hoa ( Nhà xuất bản đại học  <br /> sư phạm )<br /> 5. Giáo dục âm nhạc tập 1­2­3” của tác giả Phạm Thị Hoà<br /> 6. Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục âm nhạc” của vụ  giáo dục <br /> mầm non.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 17<br /> 18<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2