intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo

Chia sẻ: Hòa Phát | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
30
lượt xem
0
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của sáng kiến kinh nghiệm này nhằm tìm ra những biện pháp, nội dung cụ thể để bồi dưỡng cho giáo viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc, phát triển thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo, giúp cho giáo viên và học sinh mẫu giáo nắm và hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động âm nhạc. Nắm chắc kiến thức, mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp hướng dẫn trẻ hoạt động âm nhạc, hình thành phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc phong phú, sáng tạo và phát huy được tính tích cực ở trẻ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo

 1. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo PHỤ LỤC  PHẦN I: MỞ ĐẦU                                                                                        ....................................................................................      2 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI...................................................................................................... 2 2. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI............................................................................... 3 3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: ......................................................................................... 3 4. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU:................................................................................ 3 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: ................................................................................... 4 PHẦN II: NỘI DUNG............................................................................................................ 4 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN:............................................................................................................ 4 2. THỰC TRẠNG:............................................................................................................... 5 2.1. Thuận lợi, khó khăn:..................................................................................................... 5 2.2. Thành công - hạn chế................................................................................................... 7 2.3. Mặt mạnh - mặt yếu:..................................................................................................... 7 2.4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động......................................................................... 8 2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra................................ 8 3. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP: ................................................................................................ 9 3.1. Mục tiêu của biện pháp và giải pháp............................................................................. 9 3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp................................................. 9 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp.................................................................... 14 3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp................................................................ 14 3.5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu .................................. 14 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................................................ 17 1. Kết luận:........................................................................................................................ 17 2. Kiến nghị:....................................................................................................................... 18  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                           .......................................................................       20 Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang 1
 2. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT  ĐỘNG ÂM NHẠC CHO TRẺ MẪU GIÁO PHẦN I: MỞ ĐẦU Âm nhạc là lĩnh vực phát triển thẩm mỹ, là một loại hình nghệ thuật   đặc biệt bằng những ngôn ngữ  riêng đó là giai điệu, âm sắc, cường độ, nhịp  điệu, hòa âm, tiết tấu...cùng với thời gian đã thu hút, hấp dẫn làm thỏa mãn  nhu cầu tình cảm của tất cả con người. Âm nhạc gắn bó mật thiết với cuộc sống con người từ  lúc lọt lòng  mẹ  cho đến khi từ  biệt cõi đời. Đối với trẻ  thơ, thế  giới xung quanh chứa  đựng bao điều mới lạ, hấp dẫn, thông qua âm nhạc đã giúp trẻ  nhận thức   được thế  giới xung quanh, phát triển lời nói, quan hệ  giao tiếp trao đổi tình   cảm…Đối với trẻ, âm nhạc là thế giới kỳ diệu đầy cảm xúc, trẻ có thể tiếp   nhận âm nhạc ngay từ  khi còn nằm trong nôi. Trẻ  mầm non dễ  xúc cảm,  trong sáng, lành mạnh nên tiếp xúc với âm nhạc là điều không thể thiếu. Thế  giới âm thanh muôn màu không ngừng chuyển động tạo điều kiện phát triển   các chức năng tâm lý, năng lực hoạt động và hoàn thiện nhân cách  trẻ. 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Để  nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc cho trẻ  mầm non nói  chung trẻ  mẫu giáo nói riêng ngành giáo dục mầm non đã nghiên cứu để  đổi  mới hình thức giáo dục theo từng chủ đề và theo hướng tích hợp các nội dung   nhằm giúp cho trẻ  tiếp thu kiến thức âm nhạc, cũng như  kiến thức của các  lĩnh vực phát triển khác một cách nhẹ nhàng, logic giúp trẻ hiểu sâu, nhớ lâu  mà không mang tính gò bó, áp đặt, đảm bảo cho trẻ “  Học mà chơi ­ chơi mà   học”.  Trong chương trình giáo dục mầm non hiện nay, hoạt động âm nhạc  của trẻ  mẫu giáo được chia thành nhiều chủ  đề, các bài dạy trẻ  hát và nghe  hát giáo viên phải lựa chọn cho phù hợp với từng chủ đề, từng đề tài để giúp  trẻ cảm nhận sâu sắc hơn về chủ đề  đó. Nhưng trong thực tế  thì các bài hát  đó chưa được giáo viên lựa chọn theo đúng chủ đề, vì các bài hát phục vụ cho  từng chủ  đề   ở  trong chương trình còn quá ít, giáo viên không thuộc bài hát  ngoài chương trình có chủ  đề  bài hát còn nghèo nàn. Mặt khác trong hoạt  động học hiện nay giáo viên chưa lấy trẻ  làm trung tâm  việc lựa chọn nội  dung trọng tâm và tích hợp vẫn dập khuôn máy móc, các giờ học diễn ra thiếu  Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang 2
 3. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo tính chủ  động sáng tạo, các tác phẩm âm nhạc không đúng chủ  đề, các hoạt  động học hát, nghe hát, trò chơi âm nhạc không thống nhất. Từ  những đặc  điểm đó mà tôi đã đi sâu nghiên cứu đề  tài “  Một số  biện pháp nâng cao   chất lượng hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo”. 2. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI. ­ Mục tiêu:   Tìm ra những biện pháp, nội dung cụ thể để  bồi dưỡng  cho  giáo viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc, phát triển thẩm mỹ  cho trẻ  mẫu giáo, giúp cho giáo viên và học sinh mẫu giáo nắm và hiểu rõ  hơn về  ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động âm nhạc. Nắm chắc kiến  thức, mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp hướng dẫn trẻ hoạt động âm  nhạc, hình thành phương pháp tổ  chức hoạt động âm nhạc phong phú, sáng  tạo và phát huy được tính tích cực ở trẻ. ­ Nhiệm vụ:   ­ Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc tổ chức hướng dẫn, đối với việc   cho trẻ làm quen với phong cách biểu diễn âm nhạc để từ đó đem lại cho trẻ  sự mạnh dạn tự tin có một Phong cách biểu diễn tốt. ­ Tìm hiểu thực trạng hứng thú, kỹ năng , phong cách biểu diễn ở trẻ. ­ Nghiên cứu các giải pháp để nâng cao hiệu quả dạy âm nhạc cho trẻ ­ Nghiên cứu các giải thiết khoa học có liên quan đến đề tài ­ Đề  suất một số  biện pháp phát triển thẩm mỹ  cho trẻ  qua việc tổ  chức, hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.  3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:  ­ Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt   động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo  ­ Các biện pháp nâng cao chât l ́ ượng cho tre ho ̉ ạt động âm nhạc 4. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU: ­ Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu và áp dụng trong phạm  vi trường Mầm non Hoa Sen, thời gian nghiên cứu đề tài từ tháng 8/2015 đến  tháng 2/2016 trong phạm vi ngiên cứu“  Một số  biện pháp nâng cao chất   lượng hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo”. Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang 3
 4. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:  ­  Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Sưu tầm, phân tích, tổng hợp các nguồn tài liệu về đổi mới giáo dục   Mầm non, về vấn đề tổ chức hoat đông âm nh ̣ ̣ ạc cho trẻ mẫu giáo lớn, được   đăng tải trong chương trình giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo,   trong các loại sách có liên quan đến đề tài nghiên cứu của Nhà xuất bản Giáo   dục, trong các tạp chí, báo, các công trình nghiên cứu đã được công bố  liên  quan đến đề tài. Phương pháp quan sát,  Phương pháp dùng lời Phương pháp, khảo sát, thống kê. Phương pháp phân tích, so sánh và tổng kết kinh nghiệm. PHẦN II: NỘI DUNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN: Âm nhạc là một lĩnh vực phát triển thẩm mỹ giáo dục cái đẹp cho trẻ,   lời ca, giai điệu, bản nhạc của bài hát đã giúp trẻ  phát triển trí tưởng tượng,   hoặc nói lên cảm xúc của mình. Trẻ có thể diễn tả được ý nghĩa, những ước   mơ, những cảm xúc mạnh mẽ,  ở  một chừng mực nào đó trẻ  biết nhận xét  trao đổi …và hình thành thị hiếu thẩm mỹ. Khi trẻ tham gia các hoạt động âm nhạc mỗi trẻ đều phải chấp hành tổ  chức, sự  chú ý, phản  ứng nhanh, biết kiềm chế  điều khiển vận động, phù  hợp với âm nhạc, biết nhường nhịn giúp đỡ. Những cái đó giáo dục cho trẻ  văn hóa giao tiếp, hành vi văn minh tập thể, tạo điều kiện hình thành những   phẩm chất đạo đức và tính kỷ luật cho trẻ. Âm nhạc giúp trẻ phát triển trí nhớ và rèn luyện các giác quan đặc biết   là thính giác, điều đó có tác dụng rèn luyện đôi tai nhạy bén cho trẻ đồng thời  tăng cường sự nhận thức của trẻ với thế giới xung quanh.  Âm nhạc vốn rất gần gũi với trẻ em nhưng  ở những năm đầu tiên của   cuộc sống, tuy nhiên lòng yêu thích âm nhạc  ở  các cháu lại  ở  nhiều mức độ  khác nhau. Có cháu yêu đến độ  say mê, có cháu lại rất thờ   ơ  khi nhạc vang  lên. Và mức độ yêu âm nhạc phần lớn do hoàn cảnh cuộc sống, giáo dục của   người lớn xung quanh. Vì thế cho nên giáo dục âm nhạc là phương tiện giáo  dục thẩm mỹ, giáo dục đạo đức, góp phần phát triển trí tuệ và có sự tác động   lớn đến sự  phát triển tâm sinh lý của trẻ. Tất cả  những nội dung trên cần  được tiến hành thường xuyên đối với trẻ. Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang 4
 5. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo  Nghe hát và vận động không chỉ giúp trẻ tập phối hợp các động tác đi,  chạy, nhảy chính xác tác phong nhanh nhẹn, vận động toàn thân khi có nhạc   kèm theo tạo cho trẻ sự mềm dẻo, nhịp nhàng có ảnh hưởng tốt đến quá trình  tim mạch, phát triển các cơ. Nếu nghe nhạc đứng mức sẽ  làm thư  giãn thần   kinh, kích thích óc sáng tạo.  Hát cũng liên quan đến sự phát triển thể lực của   trẻ, củng cố  cơ  quan phát âm, thở  sâu, tránh nói lắp, đẩy mạnh chức năng  hoạt động của cơ quan phát thanh, hô hấp, hình thành giọng hát ở trẻ, tạo sự  liên hệ nhạy bén giữa các cơ quan. Giáo dục âm nhạc là một trong những con  đường hoàn thiện đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và thể lực cho trẻ mẫu giáo.  Với chương trình giáo dục mầm non hiện nay hoạt động âm nhạc của  mẫu giáo lớn được thực hiện theo 10 chủ đề giáo viên chủ động lựa chọn các  bài hát sao cho phù hợp với chủ đề đó và phù hợp với trẻ. Ngoài ra hoạt động  nghệ thuật luôn gắn bó mật thiết với tất cả các hoạt động trong nhà trường:  như  hoạt động góc, hoạt động ngày hội, ngày lễ, hoạt động học và các hoạt   động khác trong ngày… Trẻ    mẫu giáo là giai đoạn chuẩn bị  cho trẻ   đến  trường phổ  thông trẻ  có khả  năng tri giác toàn vẹn hình tượng âm nhạc cùng   với kinh nghiệm được tích lũy từ  trước. Trẻ  có thể  chuyển đổi điệu bộ  âm   nhạc theo âm điệu, biết kết hợp, khăng khít giữa thời gian với âm nhạc, vận   động phối hợp toàn thân với trình tự  tương đối phức tạp trong các điệu múa  hay tái hiện một số tiết tấu khó. Hoàn thiện các chức năng tâm lý chuẩn bị tốt  tâm thế bước vào lớp một 2.  THỰC TRẠNG: Trẻ  mầm non dễ  xúc cảm, trong sáng, lành mạnh nên tiếp xúc với âm  nhạc là điều không thể  thiếu. Thế  giới âm thanh muôn màu không ngừng  chuyển động tạo điều kiện phát triển các chức năng tâm lý, năng lực hoạt  động và hoàn thiện nhân cách  trẻ. Sau nhiều năm công tác tại trường mầm non tôi nhận ra rằng việc  truyền thụ âm nhạc cho trẻ đối với vùng đồng bào dân tộc rất cần thiết để áp   dụng vào thực tế môn GD âm nhạc cho trẻ MG vùng ĐBDT chưa qua chương  trình học lớp Chồi, mầm gặp những thuận lợi và khó khăn như sau:  2.1. Thuận lợi, khó khăn: a. Thuận lợi: Được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo các phân hiệu có lớp học rộng  rãi, thoáng mát  thuận lợi cho cô và trẻ hoạt động. Lớp học được trang bị về  loa, ti vi,… để giáo viên tổ chức hoạt động. Nhà trường thường xuyên tổ chức chuyên đề, dự giờ thăm lớp, khuyến  khích, động viên giáo viên tổ chức hoạt động, đánh giá rút kinh nghiệm. Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang 5
 6. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp chuyên đề do phòng giáo  dục và các đơn vị bạn tổ chức. + Giáo viên có kinh nghiệm, có kiến thức trong việc tổ chức hoạt động   âm nhạc. + Thường xuyên tìm tòi, khám phá những bài hát, bài nhạc để nâng cao  chất lượng giảng dạy. + Sau những thao dõi học sinh các lớp mẫu giáo, tôi đúc rút được một   số  kinh nghiệm nhỏ từ  việc chuyên đề  cho đến dạy môn âm nhạc, đây cũng  là môn dạy mà tôi yêu thích. Nên tôi rất tâm đắc với môn học này. + Các lớp học nằm trên trục đường chính của các thôn buôn nên thuận   lợi cho việc đưa đón, trả trẻ của phụ huynh. b. Khó khăn:  Hầu hết giáo viên chưa qua đào tạo về  chuyên ngành âm nhạc như  :  Đàn Organ, múa, âm nhạc… Cơ sở vật chất, đồ dùng phục vụ cho âm nhạc còn hạn chế như : Đàn,  nhạc cụ, nhà trường chưa có phòng chức năng riêng để  phát triển âm nhạc  cho trẻ có năng khiếu.  Nhận thức của phụ  huynh học sinh còn chưa đồng đều, còn cho rằng  việc cho trẻ đến trường chỉ là chơi chứ không phai là học. Lần đầu tiên trẻ đến rường còn rất mới lạ chưa biết âm nhạc là gì mà  chỉ biết hát theo cô các bạn cường độ, trường độ  của các bài hát MN còn tự  do vả lại học sinh hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số, lớp học ghép 2 ­ 3 độ  tuổi, trẻ còn nhút nhát khi đến trường. * Thực tế khảo sát: Về phía giáo viên MG Trung  Tổn Tốt Khá Yếu TT Nội dung bình g số SL % SL % SL % SL % Nắm   kiến   thức  1 18 4 7,2 6 33,3 6 33,3 2 11 về âm nhạc Nắm   kiến   thức  33, 2 18 6 7 38,8 3 16,6 2 11 về âm nhạc 3 3 Nắm   kiến   thức  18 4 7,2 6 33,3 5 27,7 3 16,6 Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang 6
 7. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo về âm nhạc Về phía học sinh: Trung  Tổng  Tốt Khá Yếu TT Nội dung bình số SL % SL % SL % SL % Kỹ năng hát đúng  1 lời, tròn vành, rõ  223 35 15,6 44 19,7 89 40 55 24,6 chữ Kỹ năng vận  2 223 53 23,7 62 27,8 58 26 50 22,4 động đúng Kỹ năng thể hiện  3 diễn cảm lời bài  223 45 20,1 52 23,3 73 32,7 53 23,7 hát và vận động  2.2. Thành công ­ hạn chế * Thành công:  + Sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào hoạt động âm nhạc của trẻ  Mẫu giáo tại trường MN Hoa Sen, giáo viên nắm vững kiến thức âm nhạc,   sáng tạo trong các hoạt động học cũng như các hoạt động vui chơi trong ngày,   trẻ hứng thú tham gia hoạt động, qua các tiết mục hát múa, trò chơi âm nhạc,  vận động tự  do...trẻ  đã có sự  sáng tạo, giờ  học thoải mái, không gò bó, trẻ  thực hiện đạt yêu cầu và tự tin trước tập thể. * Hạn chế:    + Cơ sở vật chất về môi trường hoạt động cho môn âm nhạc còn hạn  chế, phòng tổ chức âm nhạc chưa có, các loại nhạc cụ phục vụ môn âm nhạc   không có, trẻ  đa số  là đồng bào dân tộc nên còn nhút nhát rụt rè khi đến  trường mức độ đạt chưa được như ý muốn. 2.3. Mặt mạnh ­ mặt yếu: *  Mặt mạnh ­ Khi thực hiện đề tài, nhà trường cùng giáo viên cốt cán tìm tòi các tài  liệu đưa ra ý kiến thống nhất và tổ  chức chuyên đề, để  toàn giáo viên trong   nhà trường, đưa vào áp dụng trong hoạt động hàng ngày cũng từ  đó mà giáo  viên được nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ  vì vậy giáo viên nắm   vững phương pháp, có thêm nhiều kinh nghiêm để tổ chức tốt cho hoạt động  âm nhạc. Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang 7
 8. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo Trẻ đến lớp, mạnh dạn, tự tin, sáng tạo hơn trong các hoạt động nhất  là môn âm nhạc.   Trẻ  tiếp thu âm nhạc nhanh hứng thú trong các hoạt động cũng thông  qua âm nhạc giáo dục trẻ  tình yêu quê hương đất nước, yêu bạn bè những  người thân và yêu thiên nhiên. Phối hợp cùng phụ huynh sưu tầm và làm đồ dùng phục vụ cho môn âm   nhạc *  Mặt yếu                                            + Tuy nhiên còn có nhiều hạn chế như trẻ chưa qua lớp Mầm, Chồi mà   là lớp ghép 2 độ tuổi, nên trẻ còn nhút nhát, phát âm tiếng phổ thông chưa rõ   nên việc dạy trẻ hát và vận động còn gặp nhiều khó khăn cũng như   một số  hoạt động trong ngày. + Khả năng âm nhạc của giáo viên còn hạn chế  về cường độ, cao độ,   âm thanh, dụng cụ âm nhạc… 2.4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động ­ Cơ sở vật chất của trường còn hạn chế, các điểm lẽ cách xa, đồ dùng  phục vụ âm nhạc còn mang tính thủ công như; tải bài hát MN vào điện thoại  rôi sử dụng điện thoại cho trẻ nghe hát hoặc tập thể dục buổi sáng….. Do điều kiện cơ  sở  vật chất còn hạn chế  nên tác động đến quá trình  dạy và học  của giáo viên, học sinh. ­ Đa số giáo viên trẻ, nhiệt tình lại có năng khiếu về âm nhạc, sáng tạo  trong công tác làm đồ dùng về môn âm nhạc bên cạnh đó một số giáo viên lớn  tuổi, giáo viên người đồng bào kiến thức về âm nhạc còn hạn chế. 2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt  ra. Giáo dục âm nhạc là hoạt động nghệ  thuật có tác dục giáo dục thẩm  mỹ, tạo ra đời sống lành mạnh góp phần phát triển trí tuệ và thể chất cho trẻ,   tạo cho trẻ cảm thụ nghệ thuật qua các tác phẩm âm nhạc, khi được giáo viên  Mầm non sử  dụng đúng phương pháp  có mục đích, phù hợp sáng tạo sẽ  hỗ  trợ  trẻ  thu nhận về cường độ, trường độ  trẻ  sẽ  có kinh nghiệm và tạo cảm   giác, vui tươi yêu âm nhạc. Giáo viên có thể sử đàn guitar, organ hay bật nhạc   không lời êm dịu làm nhạc nền trong khi đang diễn ra các hoạt động khác của  trẻ (giờ ăn, chơi ở các góc chơi, chơi ngoài trời, trẻ làm bài tập theo nhóm...).  Ca hát và nghe nhạc giúp trẻ duy trì tập trung, phấn khởi trong khi hoạt động.   Trẻ  mẫu giáo thích hát theo lời bài hát, hay đung đưa người theo tiếng nhạc   có giai điệu êm dịu, vui tươi, nhộn nhịp. Ngoài ra, cô giáo Mầm non sử dụng   Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang 8
 9. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo âm nhạc để   ổn định lớp, nhóm, vào bài, chuyển tiếp các phần trong giờ  học   hoặc chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác để tạo sự hứng thú, thư  giãn, gây sự  chú ý cho trẻ, trẻ  sẽ  linh hoạt, mạnh dạn, thông minh qua việc  sáng tạo các động tác khi kết hợp với học hát và rèn luyện vận động. Khi vận   động theo nhạc sẽ  thúc đẩy sự  vận động, nhanh nhẹn, khéo léo, bền bỉ  và  dẻo dai của cơ thể. Tuy  nhiên, trên thực tế, giáo viên đã thực sự đầu tư vào hoạt động hay   chỉ  thực hiện theo hình thức đối phó, chưa chủ  động sáng tạo và linh hoạt   trong quá trình tổ chức hay vẫn duy trì những phương pháp cũ, hay vẫn truyền   thụ  kiến thức theo lối bị  động, nhồi nhét đó là những vấn đề, những thắc  mắc mà thực trạng đặt ra để  giải quyết. Vì vậy giáo viên phải động viên,  khuyến khích, kích thích tính chủ động và sáng tạo của trẻ, lấy trẻ làm trung  tâm nhằm kích lệ trẻ sáng tạo và vận động trong các hoạt động âm nhạc. 3. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP:  3.1. Mục tiêu của biện pháp và giải pháp Âm nhạc là nghệ  thuật âm thanh mang tính trừu tượng nhưng có tính   giáo dục sâu sắc, việc tạo  ấn tượng trực tiếp ban đầu thông qua hình  ảnh   trực quan là rất cần thiết. Để  giúp trẻ  tham gia vào các hoạt động nói chung   và hoạt động “nghệ thuật” (hoạt động âm nhạc) nói riêng, trước hết chúng ta   phải hiểu đối tượng cần được cung cấp âm nhạc để  rèn luyện nề  nếp cho  trẻ ngay từ ban đầu vì khi trẻ có nề nếp tốt cùng với sự hướng dẫn khoa học   của cô giúp trẻ  say mê với giờ  học, luôn thể  hiện cảm xúc, trí tưởng tượng  cho hoạt động  nghệ  thuật. Trẻ  phát huy hết được tính tích cực, chủ  động,  sáng tạo khi hoạt động, khơi dậy năng khiếu âm nhạc cho trẻ. 3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp Biện pháp 1. Tăng cường bổ sung cơ sở vật chất, đồ  dùng đồ  chơi   phục vụ cho hoạt động âm nhạc. ­ Tăng cường mua sắm cơ sở vật chất phục vụ cho âm nhạc;  Nhạc cụ  là một yếu tố  quan trọng quyết định sự  thành công của một  tiết học âm nhạc, nếu thiếu dụng cụ  âm nhạc hoặc dụng cụ  quá sơ  sài thì   chắc hẳn không thể  gây hứng thú cho trẻ  được vì vậy nhà trường đã dùng  nguồn kinh phí của nhà trường đầu tư về mua sắm đồ dùng dạy học cho môn  âm nhạc như; Đàn ogan, sáo trúc, trống, lắc, phách…..ngoài ra còn tham mưu  xã hội hóa mua sắm thêm loa đài, ti vi, băng đĩa phục vụ  cho các lớp học và  xây thêm phòng GD âm nhạc  Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang 9
 10. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo ­ Làm đồ  dùng đồ  chơi phục vụ  cho hoạt động âm nhạc gây hứng thú   cho trẻ: ­ Do kinh phí của nhà trường còn hạn hẹp nên sự  đầu tư  về  dụng cụ  âm nhạc cho các nhóm lớp còn hạn chế. Tuy nhiên không vì thế  mà để  cho   giờ học âm nhạc của trẻ kém hứng thú nhà trường xây dựng kế hoạch, đã sưu  tầm và làm thêm một số dụng cụ âm nhạc phục vụ giờ học cho trẻ: ­ Các cô giáo mần non luôn được ví là những người thợ  tài ba, có thể  làm ca sỹ hát cho các con nghe, có thể làm bác sĩ chữa những bệnh đơn giản  lại có thể làm họa sỹ  vẽ  những bức tranh thật đẹp cho các con thưởng thức  và học theo….Ở  đây việc làm đồ  dùng đồ  chơi sáng tạo cho giờ  học không  phải là quá khó mà đòi hỏi cô giáo phải luôn tâm huyết với nghề, luôn tìm tòi  khám phá ra cái mới, cái hay để đưa vào giờ học cho các con đạt hiệu quả tốt  nhất. Bản thân tôi luôn cố  gắng thu thập những vật liệu có sẵn, sưu tầm từ  phía phụ  huynh, để  làm ra những bộ  đồ  dùng đưa vào các tiết học giúp trẻ  hứng thú hơn đối với giờ hoạt động âm nhạc. ­ Với các đồ  chơi tự tạo (thanh tre, hòn sỏi, lon bia…) trẻ  vừa hát vừa  gõ đệm theo nhịp điệu bài hát bằng các mẫu hình tiết tấu, cũng tè những đồ  chơi bằng vật liệu tự nhiên trẻ tạo ra những âm thanh to nhỏ khác nhau giữa  các đồ vật VD gõ vào bát, lon bia, thanh tre… ­ Phát động phong trào làm đồ  dùng, đồ  chơi tự  tạo trong nhà trường .  Hàng tháng tôi xây dựng kế  hoạch phát động giáo viên các lớp làm đồ  dùng  đồ  chơi tự tạo, tổ chức chuyên đề  đồ  dùng đồ  chơi, tổ  chức thi đồ  dùng, đồ  chơi giữa các lớp có động viên khen thưởng. Đồ  dùng đồ  chơi phục vụ  cho  hoạt động âm nhạc muôn hình muôn vẻ bởi chúng được tạo ra từ những vật   liệu sẵn có, dễ  kiếm, dễ  làm, như  mặt nạ, mũ các con vật, mặt trăng, mô  hình ô tô máy bay…. Những mảnh bìa cứng, trang trí giấy đề can để tạo thành  nhiều chiếc đàn có hình dáng khác nhau. Tận dụng các vỏ lon bia, nước ngọt  để làm trống, xúc xắc. Làm đàn tơ rưng bằng tre nhỏ. Vỏ hộp sữa làm trống  cơm. Tận dụng vải vụn của thợ may làm hoa cài tay. Mút xốp làm mũ múa,   linon màu các loại cắt thành những bộ quần áo cho trẻ biểu diễn thời trang ... ­ Đồ dùng đồ chơi các lớp phong phú, đa dạng, đặc biệt là giúp cho giáo   viên biết tận dụng những phế liệu sẵn có tạo ra cho trẻ một thế giới âm nhạc  hết sức ngộ nghĩnh và đẹp mắt như:  Phách, đàn, xắc xô, trống, mũ múa... nhà  trường đã có tủ trưng bày nhạc cụ và đồ  dùng dạy học phục vụ cho môn âm  nhạc rất phong phú và và đã mua sắm một số  bộ trang phục như quần áo tứ  thân, quần áo dân tộc, quần áo bộ  đội, quần áo công an, quân áo công nhân,   quạt múa...Tất cả  những thứ  đó đều có thể  phục vụ  tốt cho hoạt động âm  nhạc. Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang  10
 11. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo Biện pháp 2. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ   giáo viên. ­ Bồi dưỡng chuyên môn qua tư vấn thiết kế bài soạn. Hàng tuần, hàng tháng tôi đều duyệt kế hoạch soạn giảng của giáo viên  nắm bắt được việc thực hiện chương trình hoạt động âm nhạc của các lớp   chọn những bài hát, hát nghe sao cho phù hợp với chủ đề. Có kế hoạch hướng   dẫn giáo viên sọan bài và đổi mới phương pháp sáng tạo trong các bài giảng   dạy, giúp giáo viên hiểu được đổi mới phương pháp không có nghĩa là loại bỏ  phương pháp cũ mà cơ  bản vẫn phải tuân thủ  các bước trong suốt tiến trình   tiết học , dựa trên cơ  sở  phương pháp dạy đặc trưng của lĩnh vực phát triển   thẩm mỹ. Đổi mới phương pháp là cách học “Lấy trẻ làm trung tâm” dựa trên   sự hiểu biết, hứng thú, nhu cầu của trẻ mà ta đưa nội dung bài dạy, kiến thức   cho phù hợp với trẻ, hình thức tiết học âm nhạc đa dạng, phong phú, nhẹ  nhàng, không gò bó, áp đặt trẻ, các trò chơi luôn đổi mới sáng tạo khuyến  khích nhanh nhẹ và linh hoạt hơn. ­ Chuẩn bị đồ dùng dạy học. Tư vấn cho giáo viên chuẩn bị những đồ dùng đồ chơi sáng tạo, phù hợp   với bài dạy và phù hợp với chủ  đề, để  khuyến khích cho trẻ  hoạt động âm   nhạc tránh dạy chay và hát đơn điệu khi thực hiện tiết dạy.  Tư  vấn cho giáo viên đưa công nghệ  thông tin vào giảng dạy, giúp trẻ  được thay đổi không khí mới, hấp dẫn trong giờ  học, tạo cho trẻ  hứng thú,  hăng say, tích cực tham gia vào hoạt động làm cho hiệu quả  giáo dục cao.Ví  dụ  :  Dạy múa bài “ Cháu yêu bà” của tác giả  Xuân Giao , tạo cho trẻ  hứng  thú và khơi gợi tình cảm của cháu đối với bà của mình bằng cách cho trẻ xem  video ­ clip vở kịch rối tóm tắt theo truyện “Tích chu”. Tôi thấy các cháu thích  thú khi được thay đổi không khí, có ý thức say xưa và tích cực vào vận động  theo nhạc. ­ Bồi dưỡng thông qua góp ý dự giờ thăm lớp. Trong quá trình chỉ  đạo chuyên môn bản thân tôi luôn phải học tập ,   nghiên cứu tài liệu tìm tòi ra những biện pháp sáng tạo để  hướng dẫn giáo  viên thực hiện tốt hơn trong hoạt động âm nhạc.Trường tôi có 6 đồng chí giáo  viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi sau mỗi lần dự  giờ, góp ý cụ  thể  từng mặt   mạnh , mặt còn hạn chế để giáo viên khắc phục. Như giáo viên hát còn chênh  nhạc, hát ngọng, tôi đã hát mẫu và sửa cho giáo viên, sử dụng đàn Ocgan chưa  thành thạo, máy vi tính chưa thạo, tôi góp ý cho giáo viên và kiểm tra việc xây   dựng kế  hoạch học tập tự  bồi dưỡng để  nâng cao trình độ  chuyên môn, có   Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang  11
 12. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo những định hướng cho giáo viên tự  học tập và thực hiện, giúp đỡ  dìu dắt   những giáo viên còn yếu. Thông qua các tiết dạy mẫu cho giáo viên thảo luận phân tích cụ  thể  các tiết dạy đó là đã đổi mới chưa, đổi mới ở  chỗ nào, tiết dạy đó mang lại  hiệu quả chưa? Đồng thời qua những lần chuyên đề  tôi nhận xét rất cụ  thể,  chỉ  ra cho giáo viên thấy những mặt được và những mặt còn hạn chế  trong  việc vận dụng phương pháp và quá trình giảng dạy. Qua đó giúp giáo viên  hiểu sâu hơn về  đổi mới phương pháp thực sự  mang lại hiệu quả  trong quá   trình tổ chức, thực hiện hoạt động âm nhạc cho trẻ 5 tuổi giúp giáo viên chủ  động , mạnh dạn, tích cực, sáng tạo hơn. Kết quả  giáo viên nắm vững phương pháp, biết làm đồ  dùng đồ  chơi  phục vụ  cho hoạt động và chủ  động sáng tạo hơn trong tổ  chức các hoạt  động âm nhạc hàng ngày cho trẻ Biện pháp 3. Bồi dưỡng qua thăm quan, học tập chuyên môn ở  các   trường, đơn vị điển hình trong huyện . Tổ chức cho giáo viên đi tham quan học tập một số đơn vị điển hình về  phong trào giáo dục mầm non để mở rộng kiến thức thực tế về hoạt động âm  nhạc, về  đồ  dùng đồ  chơi phục vụ  âm nhạc, trang trí phòng hoạt động âm   nhạc...Đây cũng là một hình thức bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên vô cùng   quan trọng.  Ngoài việc học tập về đồ dùng, đồ chơi giáo viên còn được dự giờ, học  tập phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ 5 tuổi của các bạn đồng  nghiệp.Và chính điều này đã giúp cho giáo viên có vốn kiến thức thực tế  phong phú, nên việc tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách chủ động ,   sáng tạo, linh hoạt hơn. Ngoài những biện pháp trên vấn đề  cũng hết sức quan trọng đó là bản  thân người giáo viên phải có năng khiếu về âm nhạc, ảnh hưởng rất lớn trong  việc dạy trẻ hoạt động âm nhạc, nên cần phải được rèn luyện trong mọi lúc,  mọi nơi. Kết quả: Trình độ  nhận thức của giáo viên đã được nâng lên rõ rệt   không những chắc về kiến thức mà còn linh hoạt, sáng tạo trong quá trình tổ  chức cho trẻ hoạt động âm nhạc. Biện pháp 4. Giáo dục âm nhạc trong các hoạt động. Trong chương trình đã tuyễn chọn và sắp xếp các bài hát, hình thức vận  động và trò chơi âm nhạc theo chủ đề, tuy nhiên một số bài hát phân bố trong  chủ đề  nhưng nội dung không theo chủ đề những bài hát này được chọ  theo   Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang  12
 13. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo thời gian phù hợp với ngày lễ. Vì vậy chúng ta phải căn cứ vào tình hình của  địa phương của lớp để hân bổ chương trình chủ đề cho phù hợp. Ngoài ra cô  cần sử dụng thêm bài hát ngoài chương trình để tổ chức cho trẻ thực hiện ở  hoạt động chung và hoạt động góc đáp ứng yêu cầu giáo dục theo chủ đề. ­ Trong giờ  hoạt động chung,  Ở  trường MN âm nhạc đã thực sự  trở  thành phương tiện cho các hoạt động giáo dục khác rất có hiệu quả  như  tổ  chức lễ hội, các buổi sinh hoạt văn nghệ, hoạt động thể dục hay tìm hiểu môi   trường xung quanh, làm quen với toán…trẻ  được cô tổ  chức cho thể  hiện   những kỹ năng và cùng với cô thực hiện nội dung giáo dục âm nhạc theo chủ  đề nhánh. Giờ hoạt động chung cần có ít nhất là 2 hoặc 3 trong các dạng hoạt   động, ca hát, nghe hát hoặc trò chơi âm nhạc nên cô giáo cần cân đối các hình  thức vận động mạnh mẽ  với thời gian tỉnh, tránh gây cho trẻ  mệt mỏi và   nhàm chán, khi tiến hành dạy âm nhạc nếu thấy trẻ còn chưa thực hiện được   các kỹ  năng của bài hát, cô cũng có thể  dành thời gian để  luyện tập cho trẻ  sau đó lại tiếp tục các diển biến theo chương trình đã chuẩn bị  sẳn. dựa vào   nội dung lời ca và tính chất, sắc thái âm nhạc để trò chuyện giải thích cho trẻ  hiểu, hoặc sử  dụng tranh,  ảnh, đồ  dùng trực quan để  giới thiệu tạo cho trẻ  hứng thú, giúp trẻ nhanh chóng làm quen với bài hát. * Biện pháp 5: Phối hợp với phụ huynh. Giáo dục âm nhạc là một hoạt động có thể  nói phải luyện tập thường  xuyên.  Đối  với  trẻ  nhỏ  dễ  nhớ  lại dễ  quên. Nếu  không  được tập luyện   thường xuyên thì sau những ngày nghỉ trẻ hay quên lời của bài hát. Vì thế tôi   thường xuyên trao đổi với giáo viên cách tiếp cận phụ huynh vào giờ đón, trả  trẻ để phụ huynh luyện cho trẻ trong thời gian ở nhà.  Trao đổi phụ huynh có thể mua cho trẻ băng nhạc, đĩa hát phù hợp với   lứa tuổi. Qua đó trẻ được làm quen với lời ca, giai điệu, nhạc của bài hát.  Thông qua các ngày hội, ngày lễ  như  ngày khai giảng năm học mới,  ngày 20/11, ngày 8/3, ngày tổng kết năm học. Tôi lồng ghép các tiết mục văn  nghệ  của các cháu trong các ngày lễ. Có thể  dành riêng cho trẻ  một chương   trình văn nghệ  chao m ̀ ừng ngày 8/3, 20/11, có sự  tham gia của các cô giáo và  các bậc phụ huynh . Đây là môt hinh th ̣ ̀ ưc tuyên truy ́ ền đên quí bâc ph ́ ̣ ụ huynh  và cộng đồng về  phong trào văn nghệ  của trường và các hoạt động âm nhạc  cho các cháu ở trường mầm non rất có hiệu quả. Ngoài ra nhân dịp 20/11, tôi mời phụ  huynh tham gia dự tiết dạy “Hội   giảng của giáo viên giỏi” nhăm đ ̀ ể họ thấy được các phương pháp, hình thức   tổ chức hoạt động âm nhạc giữa cô và trẻ trên lớp. Từ đó giúp phụ huynh có  Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang  13
 14. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo cách nhìn, cách nghĩ tốt hơn, về việc học tập cho các cháu, nhất là giáo dục   âm nhạc ở  trường, lớp mầm non là như thế nào. 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp ­ Muốn đạt được những giải pháp này nhà trường cần có sự  kết hợp   chặt chẻ  giữa giáo viên với phụ  huynh cần nắm những nội dung của các  dạng hoạt động âm nhạc để  có thể  lựa chọn bài hát phù hợp có tính nghệ  thuật cho các chương trình hoạt động của trẻ ­ Giáo viên cần nắm vững phương pháp, hình thức tổ  chức của hoạt   động giáo dục âm nhạc và một số  hoạt động khác, yêu nghề, yêu trẻ, tự  tìm  tòi, sáng tạo, học hỏi qua đồng nghiệp, tài liệu, và truy cập internet để  có   những biện pháp hay. ­ Giáo viên phải biết tham mưu với nhà trường tạo điều kiện về cơ sở  vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục âm nhạc, có kỹ năng   giao tiếp tốt, biết vận dụng kiến thức chuyên môn của mình để giải thích cho   phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của hoạt động âm nhạc, từ đó có được  sự   ủng hộ  của phụ  huynh, chú ý đến những trẻ  có năng khiếu âm nhạc để  bồi dưỡng. 3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp ­ Các biện pháp nêu ra tuy khác nhau về mặt nội dung và phương pháp  tuy nhiên đều có mối quan hệ  mật thiết và hỗ  trợ  cho nhau nhằm nâng cao  chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ  cũng như  kiến thức của các lĩnh vực  phát triển khác nó liên kết một cách nhẹ  nhàng, logic giúp trẻ  hiểu sâu, nhớ  lâu mà không mang tính gò bó, áp đặt, đảm bảo cho trẻ “ Học mà chơi ­ chơi  mà học”.  3.5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên  cứu  Xuất phát từ  thực trạng chất lượng hoạt động âm nhạc cho trẻ  mẫu  giáo   còn nhiều điểm hạn chế, tôi đã nghiên cứu tìm tòi và mạnh dạn đưa ra   giải pháp áp dụng vào trong quá trình chỉ  đạo, thực hiện hoạt động âm nhạc   và thu được hiệu quả đáng kể. Về cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi đáp ứng nhu cầu hoạt   động âm nhạc của trẻ, đã tích hợp nội dung giáo dục và đổi mới hình thức tổ  chức đã khắc sâu kiến thức âm nhạc và tình cảm của trẻ đối với thiên nhiên,   cỏ cây, hoa lá, tình cảm của trẻ với quê hương đất nước, đồi với ông bà, cha  mẹ,người thân và bạn bè. Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang  14
 15. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo Cũng từ những giải pháp trên đã giúp cho giáo viên có được những kiến   thức cơ  bản về  hoạt động âm nhạc. Khả  năng tổ  chức cho trẻ  hoạt động  năng động, linh hoạt, sánh tạo hơn, không còn gò bó, áp đặt trong phạm vi   chật hẹp về kiến thức âm nhạc. * Kết quả cụ thể:   * Đối với giáo viên T.S Tốt Khá Đạ t K.Đạt ố Nội dung CB,  SL % SL % SL % SL % Trướ VC c khi  Nắm kiến thức  22, 2 áp  18 4 22,2 5 27,7 4 5 về âm nhạc 2 7,7 dụng  đề tài Khả   năng   tổ  18 4 22,2 5 27, 4 22, 5 2 chức tiết dạy 7 2 7,7 Khả   năng   chủ  4 18 3 16,6 2 11 5 27,7 8 động sáng tạo 4,4 Nắm kiến thức  18 8 44,4 6 33,3 2 11 0 0 Sau  về âm nhạc khi áp  Khả   năng   tổ  18 8 44,4 6 33,3 3 16,6 1 5,5 dụng  chức tiết dạy đề tài Khả   năng   chủ  18 5 27,7 6 33,3 5 27,7 2 11 động sáng tạo * Đối với trẻ MG tuổi Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang  15
 16. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo Muốn nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo hoạt động âm nhạc trong  Tổn Tốt Khá Trung bình Yếu Nội dung g số SL % SL % SL % SL % Kỹ năng hát đúng  223 35 15,6 44 19,7 89 40 55 24,6 lời, tròn vành , rõ  Trướ chữ c khi  áp  Kỹ năng vận động  223 53 23,7 62 27,8 58 26 50 22,4 đúng dụng  đề tài Kỹ năng thể hiện  223 45 20,1 52 23,3 73 32,7 53 23,7 diễn cảm lời bài  hát và vận động  Kỹ năng hát đúng  223 65 29 60 27 86 38 12 5,3 lời, tròn vành , rõ  Sau  chữ khi áp  dụng  Kỹ năng vận động  223 78 35 70 31,3 65 29 10 4,4 đề tài đúng Kỹ năng thể hiện  223 80 40 85 38 48 21,5 10 4,4 diễn cảm lời bài  hát và vận động  trường Mầm non, cán bộ  quản lý phải chú trọng đầu tư  cơ  sở  vật chất mua  sắm tài liệu đồ dùng, đồ chơi phục vụ dạy và học. Phải nắm chắc chuyên môn, nắm chắc khả năng giảng dạy và học tập  của cô và cháu trong nhà trường để có kế hoạch bồi dưỡng sát thực. Phải tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên bằng  nhiều hình thức để  nâng cao vốn kiến thức về  âm nhạc phát huy khả  năng   sáng tạo linh hoạt chủ động trong quá trình tổ  chức hoạt động âm nhạc cho  trẻ. Thường xuyên trao đổi đối với các bậc cha mẹ  để  thống nhất biện  pháp giáo dục và tính ham tích được hoạt động âm nhạc của trẻ. PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận: Âm nhạc thực sự  gần gũi với trẻ  thơ, âm nhạc là món ăn tinh thần  không thể  thiếu được, nó là một nội dung giáo dục vừa là phương tiện góp  phần giáo dục toàn diện nhân cách của trẻ. Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang  16
 17. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo Để  tổ  chức tốt hoạt động âm nhạc đòi hỏi giáo viên phải có lòng yêu   nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Đặc biệt phải có   vốn kiến thức chuyên môn, có kinh nghiệm biết xây dựng và sử  dụng linh  hoạt những phương pháp, biện pháp, thủ thuật đề ra trong tiết học. Phải đầu   tư  thời gian, nghiên cứu tìm tòi sáng tạo đặc biệt phải có phương pháp giáo  dục phù hợp, lôi cuốn trẻ  trước khi tiến hành hoạt động âm nhạc phải tổ  chức hoạt động âm nhạc cho trẻ  mọi lúc, mọi nơi, cải tiến phương pháp,  biện pháp tổ chức hoạt động âm nhạc, lấy trẻ làm trung tâm, tránh dập khuôn  máy móc. Qua quá trình nghiên cứu” Một số  biện pháp chỉ  đạo nâng cao chất   lượng hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn” tôi nhận thấy rằng trẻ mẫu  giáo 5 tuổi rất thích, hứng thú và có khả năng hoạt động âm nhạc. Nếu làm tốt những điều trên, tôi tin rằng năng lực cảm thụ nghệ thuật  âm nhạc của trẻ  mẫu giáo thông qua tiết dạy cho trẻ  sẽ  khá hơn. Trẻ  hiểu  thế  giới xung quanh thông qua các hình tượng âm nhạc, xúc cảm thẩm mỹ  của trẻ cũng trở nên phong phú. Trẻ biết rung động trước cái đẹp, yêu cái đẹp  để  rồi từ  đó tạo ra cái đẹp. Như  vậy chúng ta đã góp phần không nhỏ  vào  việc giáo dục thế hệ trẻ ngay từ tuổi ấu thơ. 2. Kiến nghị: Đề  nghị  các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư  và hỗ  trợ  cơ  sở  vật   chất, trang thiết bị đồ dùng, tài liệu học tập cho các trường mầm non Trên đây là những kinh nghiệm được đúc rút từ  thực tế đã làm, tôi xin   được   trình   bày  để   các   bạn  đồng   nghiệp  tham   khảo.  Trong   quá  trình  viết  không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Rất mong được sự  góp ý  của các bạn đồng nghiệp và hội đồng khoa học các cấp.   Người viết                                                                      Nguyễn Thị Hiền Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang  17
 18. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang  18
 19. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Chăm sóc giáo dục mầm non và hướng dẫn thực hiện. 2. “Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp  chủ đề” của viện chiến lược và chương trình giáo dục. 3. “Giáo dục âm nhạc tập 1,2,3” của tác giả Phạm Thị Hòa. 4. “Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục âm nhạc” của vụ  giáo dục mầm non. Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang  19
 20. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5. “Tâm lý học mầm non”. 6 . Học các môđun Bồi dưỡng thường xuyên   Thực hiện: Nguyễn Thị Hiền     Mầm non Hoa Sen                               Trang  20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2