intTypePromotion=1

Bài giảng Vật lý 12 bài 30: Hiện tượng quang điện thuyết lượng tử ánh sáng

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc Châu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
318
lượt xem
47
download

Bài giảng Vật lý 12 bài 30: Hiện tượng quang điện thuyết lượng tử ánh sáng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống những bài giảng Hiện tượng quang điện thuyết lượng tử ánh sáng Vật lý 12 giúp các bạn học sinh học tốt hơn, giáo viên lấy làm tư liệu tham khảo. 10 bài giảng hay nhất về hiện tượng quang điện thuyết lượng tử ánh sáng môn vật lý 12 bao gồm những bài giảng đặc sắc nhất được tuyển tập lại với thiết kế bằng các hiệu ứng trong slide bài giảng sinh động hấp dẫn, giúp học sinh tiếp thu bài nhanh nhất, giáo viên có phương pháp giảng dạy tốt. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý 12 bài 30: Hiện tượng quang điện thuyết lượng tử ánh sáng

 1. Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG BÀI 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG GV: NGÔ BÁ TÙNG
 2. Đặt vấn đề, nhắc lại kiến thức cũ Khi một người tiến về garage, cánh cửa garage lập tức mở ra, sau khi người đó qua cửa, thì nó đóng lại. Cánh cửa đóng mở tự động dựa trên hiện tượng quang điện.
 3. Đặt vấn đề, nhắc lại kiến thức cũ  Người ta có thể làm cho các êlectron bật ra khỏi tấm kim loại bằng cách nào ? nung nóng tấm kim loại  Còn cách nào khác làm cho các electron bật khỏi bề mặt tấm kim loại không ?
 4. Đặt vấn đề, nhắc lại kiến thức cũ Trong ánh sáng hồ quang có :  Tia hồng ngoại.  Trong Tia tửánh sáng hồ quang có những thành ngoại.  phần Ánhbức sángxạ nàothấy. nhìn ?
 5. Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Tiết 52 - Bài 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Heinrich Rudolf Hertz I. HiỆN TƯỢNG i. Hiện tượng quang điện QUANG ĐiỆN 1. Thí nghiệm của Héc về hiện tượng quang điện 1. Thí nghiệm của Chiếu ánh sáng + ++ Héc về hiện tượng hồ quang vào 1 quang điện tấm kẽm ban đầu Tấm kẽm Zn tích điện âm -- Góc lệch của kim tĩnh điện Chứng tỏ: tấm kẽm bị kế giảm chứng tỏ điều gì ? mất điện tích âm (electron) Tĩnh điện kế
 6. Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Tiết 52 - Bài 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Heinrich Rudolf Hertz I. HiỆN TƯỢNG i. Hiện tượng quang điện QUANG ĐiỆN 1. Thí nghiệm của Héc về hiện tượng quang điện 1. Thí nghiệm của Héc về hiện tượng Trong thí nghiệm trên thì nguyên nhân nào quang điện Vậy: Khi ánh sáng hồ quang làm êlectron bật khỏi tấm kẽm ? chiếu vào tấm kẽm thì các electron bị bật khỏi tấm kẽm.
 7. Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Tiết 52 - Bài 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Heinrich Rudolf Hertz I. HiỆN TƯỢNG i. Hiện tượng quang điện QUANG ĐiỆN 1. Thí nghiệm của Hộc về hiện tượng quang điện 1. Thí nghiệm của Chiếu ánh + ++ Héc về hiện tượng sáng hồ quang quang điện vào một tấm Tấm kẽm kẽm ban đầu tích điện tích điện dương -- dương Điện tích của tấm kẽm như thế nào sau khi chiếu ánh sáng hồ quang ? Điện tích của tấm kẽm hầu như không đổi
 8. Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Tiết 52 - Bài 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Heinrich Rudolf Hertz I. HiỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN i. Hiện tượng quang điện 1. Thí nghiệm của Héc về 1. Thí nghiệm của Héc về hiện tượng quang điện hiện tượng quang điện Lặpchiếu Khi lại thíánh nghiệm sáng với hồ quang tấm kẽmvàomang tấm điện kẽm dương tích điện thì dương kim tĩnh thìđiện kế không electron vẫn bị bị bật thaykhỏi đổi.tấm Vì sao kẽm? nhưng bị tấm kẽm tích điện dương hút lại ngay. Vậy: Electron vẫn bị bật khỏi tấm kẽm mang điện dương khi ánh sáng hồ quang chiếu vào. Hiện tượng vừa khảo sát gọi là hiện tượng quang điện, vậy hiện tượng quang điện là gì ?
 9. Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Tiết 52 - Bài 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Heinrich Rudolf Hertz I. HiỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN ĐIỆN i. Hiện tượng quang điện 2. Định nghĩa Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện( ngoài).
 10. Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Tiết 52 - Bài 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Heinrich Rudolf Hertz I. HiỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN i. Hiện tượng quang điện 3. Chú ý Tấm thủy tinh dày. + ++ 3. Chú ý Tấm kẽm Chắn chùm tia hồ mang quang bằng tấm điện âm thủy tinh dày. --- G Tấm kẽm Điện không tích tấm mất kẽm điện như tích thế âm.nào ?
 11. Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Tiết 52 - Bài 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Heinrich Rudolf Hertz I. HiỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN i. HiÖn tîng quang ®iÖn 1. ThÝ nghiÖm cña HÐc vÒ 3. chú ý hiÖn tîng quang ®iÖn 2. §Þnh nghÜa Kết luận 3. Chó ý NếuBứcchắnxạchùm tia hồcó tử ngoại quang khả bằng năng tấmgây thủyratinh thì hiện dàytượng hiện tượng quang điện quang điệncòn ở kẽm, không ánhxảy sáng  chứng ra nhìn thấy tỏ điều gì? thì không.
 12. Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Tiết 52 - Bài 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Heinrich Rudolf Hertz I. HiỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN II. ĐỊNH LUẬT VỀ GIỚI HẠN QUANG ĐIỆN 1. ThÝ nghiÖm cña HÐc vÒ hiÖn tîng quang ®iÖn 2. §Þnh nghÜa  Làm thế nào để khảo sát hiện 3. Chó ý II. §ÞNH LUËT VÒ Học sinh đọc mục II, trả tượng quang điện đối với một kim loại ? GIíI H¹N QUANG §IÖN lời  câu hỏi Ánh sáng kích thích là gì ?  Giới hạn quang điện của kim loại là gì ?  Để gây ra hiện tượng quang điện đối với một kim loại thì phải thoả điều kiện gì ?
 13. Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Tiết 52 - Bài 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Heinrich Rudolf Hertz I. HiỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN II. ĐỊNH LUẬT VỀ GIỚI HẠN QUANG ĐIỆN Định luật về giới hạn quang điện : Đối với mỗi kim loại, ánh sáng kích thích phải có bước sóng λ ngắn hơn hay bằng II. ĐịNH LUậT Về GIớI HẠN QUANG giới hạn quang điện λ0 của kim loại đó, mới gây ĐIỆN ra được hiện tượng quang điện. Học sinh nghiên cứu bảng 30.1 ( giá trị giới hạn quang điện λ0 của một số kim loại), trả lời câu hỏi : So sánh giới hạn quang điện (λ0) của các kim loại khác nhau ? Giới hạn quang điện của mỗi kim loại đặc trưng riêng cho kim loại đó
 14. Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Tiết 52 - Bài 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN Max Planck THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG ( 1858-1947) I. HiỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN III. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 1. Giả thuyết của Plăng Học sinh đọc mục III.1 Lượng năng lượng mà mỗi một lần nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và bằng hf ( f : tần số ánh sáng; h : hằng số) 2. Lượng tử năng lượng 1. Giả thuyết của Plăng Lượng năng lượng trong giả thuyết của Plăng 2. Lượng tử năng lượng gọi là lượng tử năng lượng, kí hiệu ε ( exilon) ε = hf (h = 6,625.10^-34J.s : hằng số Plăng)
 15. Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Tiết 52 - Bài 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Albert Einstein ( 1879-1955) I. HiỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN III. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 3. Thuyết lượng tử ánh sáng Năm 1905, dựa vào giả thuyết của Planck để giải thích hiện tượng quang điện, Einstein đề ra thuyết lượng tử ánh sáng  Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.  Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều 3. Thuyết lượng tử ánh sáng giống nhau, mỗi phôtôn mang năng lượng hf. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo tia các sáng. Khi nguyên tử (hay phân tử) phát xạ hay hấp thụ thì chúng phát ra hay hấp thụ 1 phôtôn.
 16. Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Tiết 52 - Bài 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Albert Einstein ( 1879-1955) III. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 4. Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết lượng tử  Anhxtanh cho rằng hiện tượng quang điện xảy Mỗi ra dophôtôn khi bị có sự hấp thụhấp thụ sẽcủa phôtôn truyền toàn bộ ánh sáng kíchnăng thíchlượng của nó cho bởi electron trong1 kim electron. loại. Công  Vậy để để “thắng” electron bứtlực ra liên khỏikết kimcủa electron loại thì nănggọi là công lượng nàythoát phải như (A). thế nào?  Để hiện tượng quang điện xảy ra: c hc hf  A hay h  A; Đặt 0     0.  A
 17. Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Tiết 52 - Bài 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Albert Einstein ( 1879-1955) IV. LƯỠNG TÍNH SÓNG–HẠT CỦA ÁNH SÁNG  Hiện tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng; Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt. Vậy : Ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt  Ánh sáng có bước sóng càng ngắn thì tính chất hạt thể hiện rõ.  Ánh sáng có bước sóng càng dài thì tính chất sóng thể hiện rõ.
 18. Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Tiết 52 - Bài 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Albert Einstein ( 1879-1955) ** Củng cố, vận dụng Trả lời các câu hỏi sau : Câu 1: Chiếu ánh sáng hồ quang lên một tấm kẽm trung hoà điện thì tấm kẽm sẽ A. Tích điện âm. sai B. Tích điện dương. Đúng C. Không bị tích điện. sai D. Tích điện âm có độ lớn tăng dần rồi hạ xuống. sai
 19. Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Tiết 52 - Bài 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Albert Einstein ( 1879-1955) **Củng cố, vận dụng Trả lời các câu hỏi sau : Câu 2: Nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng A. Giải thích sự hấp thụ ánh sáng của sai môi trường vật chất. B. Xác định ánh sáng là lưỡng tính sai sóng hạt. C. Xác định ánh sáng có tính chất sóng. sai D. Xác định ánh sáng có tính chất hạt. Đúng
 20. Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Tiết 52 - Bài 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐiỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Albert Einstein ( 1879-1955) ** Giao nhiệm vụ về nhà  Về nhà trả lời câu hỏi và làm các bài tập trang 158 SGK; bài 30.1 đến 30.11 SBT.  Xem trước bài Hiện tượng quang điện trong
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2