intTypePromotion=1

Bài giảng Xử lý số tín hiệu (Digital signal processing) - Chương 3: Các hệ thống thời gian rời rạc (Bài tập)

Chia sẻ: Hi Hi Ha Ha | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
43
lượt xem
4
download

Bài giảng Xử lý số tín hiệu (Digital signal processing) - Chương 3: Các hệ thống thời gian rời rạc (Bài tập)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này cung cấp 4 bài tập và bài giải chi tiết liên quan đến các kiến thức đã học từ bài giảng Xử lý số tín hiệu (Digital signal processing) - Chương 3: Các hệ thống thời gian rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xử lý số tín hiệu (Digital signal processing) - Chương 3: Các hệ thống thời gian rời rạc (Bài tập)

  1. Bài tập Xử lý số tín hiệu Chương 3: Các hệ thống thời gian rời rạc
  2. Bài 3.1  Xác định tính chất tuyến tính, bất biến của hệ thống 1. y(n) = 3x(n) + 5 2. y(n) = x2(n-1) + x(2n) 3. y(n) = ex(n) 4. y(n) = nx(n – 3) + 3x(n) 5. y(n) = n + 3x(n) Giải câu 1 (các câu còn lại tương tự)  Kiểm tra tính tuyến tính: - Gọi y1(n), y2(n) là đầu ra tương ứng với đầu vào x 1(n), x2(n) y1(n) = 3x1(n) + 5 y2(n) = 3x2(n) + 5
  3. Bài 3.1 - Khi đầu vào là x(n) = a1x1(n) + a2x2(n) thì đầu ra là y(n) = 3x(n) + 5 = 3(a1x1(n) + a2x2(n)) + 5 = a1.3x1(n) + a2. 3x2(n) + 5 (1) - Tổ hợp của y1(n) và y2(n) là a1.y1(n) + a2.y2(n) = a1[3x1(n) + 5] + a2[3x2(n) + 5] = a1.3x1(n) + a2.3x2(n) + 5(a1 + a2) (2) - So sánh (1) và (2) thì y(n) khác a1.y1(n) + a2.y2(n) nên hệ thống không có tính tuyến tính
  4. Bài 3.1  Kiểm tra tính bất biến - Cho tín hiệu vào là xD(n) = x(n – D), gọi đầu ra tương ứng là yD(n): yD(n) = 3xD(n) + 5 = 3x(n – D) + 5 - Đầu ra y(n) làm trễ đi D mẫu là y(n – D) = 3x(n – D) + 5 - yD(n) = y(n – D)  hệ thống có tính bất biến
  5. Bài 3.2  Xác định đáp ứng xung nhân quả của hệ thống LTI có pt I/O sau: y(n) = 4x(n) + x(n – 1) + 4x(n – 3) Giải Cho đầu vào x(n) = (n)  đầu ra y(n) = h(n) Vậy: h(n) = 4 (n) + (n – 1) + 4 (n – 3) hay: h = [4; 1; 0; 4]
  6. Bài 3.3  Xđ đáp ứng xung nhân quả h(n) khi n ≥ 0 của hệ thống LTI có: y(n) = - 0.81y(n – 2) + x(n) Giải - Cho x(n) = (n) => y(n) = h(n) - Thay vào pt I/O suy ra: h(n) = - 0.81h(n – 2) + (n) - Nhân quả nên h(n) = 0 với n < 0 - h(0) = - 0.81h(-2) + (0) = 1 - h(1) = - 0.81h(-1) + (1) = 0 - h(2) = - 0.81h(0) = - 0.81 - h(3) = - 0.81h(1) = 0 …
  7. Bài 3.3  Tóm lại h(n) = 0 với n < 0 Với n ≥ 0 thì: h(n) = 0 với n lẻ h(n) = (-0.81)n/2 với n chẵn
  8. Bài 3.4  Xác định pt I/O đối với hệ thống LTI có đáp ứng xung h(n) = (-0.6)nu(n) Giải h(n) = [1 -0.6 (-0.6)2 (-0.6)3 … ] Áp dụng công thức tích chập: y(n) = h(n)*x(n) = h(0)x(n) + h(1)x(n – 1) + h(2)x(n – 2) + … y(n) = x(n) + (-0.6)x(n – 1) + (-0.6)2x(n – 2) + … = x(n) + (-0.6)[x(n – 1) + (-0.6)x(n – 2) + (-0.6)2x(n – 3) + …]
  9. Bài 3.4 Mà y(n – 1) = h(0)x(n – 1) + h(1)x(n – 2) + h(2)x(n – 3) + … = x(n – 1) + (-0.6)x(n-2) + (-0.6)2x(n – 3) + … y(n) = x(n) + (-0.6)y(n – 1) Vậy phương trình vi sai I/O của hệ thống là: y(n) = - 0.6y(n – 1) + x(n)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2