intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xử lý số tín hiệu

Xem 1-20 trên 416 kết quả Bài giảng Xử lý số tín hiệu
 • Bài giảng Nghiên cứu marketing được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên hiểu biết khái quát về nghiên cứu marketing, quá trình nghiên cứu marketing; nội dung dự án nghiên cứu marketing; hiểu cách thức lập kế hoạch nghiên cứu marketing; hiểu những vấn đề về nội dung và phương pháp trong tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động nghiên cứu marketing; thực hành các kỹ năng lập kế hoạch nghiên cứu, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin thứ cấp và sơ cấp.

  pdf19p diepvunhi 17-01-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lập trình hệ cơ điện tử: Chương 13 - C++ nâng cao" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Xử lý ngoại lệ (Exception Handling; Bộ nhớ độn; Namespace; Template; Bộ tiền xử lý (Preprocessor); Xử lý tín hiệu (Signal Handling); Đa luồng (Multithread); Một số lớp quan trọng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  ppt83p phuongthuy205 11-01-2023 17 1   Download

 • Bài giảng "Nhập môn cơ điện tử: Chương 6 - Xử lý tín hiệu" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Khái niệm và phân loại xử lý tín hiệu số; Quá trình xử lý tín hiệu số; Phương pháp xử lý tín hiệu số. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf16p phuongthuy205 11-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 1: Khái niệm chung. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và phân loại tín hiệu; ưu điểm và nhược điểm của xử lý số tín hiệu; ứng dụng ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf28p chutieubang 06-12-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 2: Tín hiệu và hệ thống rời rạc. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: lấy mẫu tín hiệu rời rạc; biểu diễn tín hiệu rời rạc; các hệ thống rời rạc; biến đổi Fourier rời rạc của tín hiệu rời rạc tuần hoàn; biến đổi Fourier rời rạc của tín hiệu có độ dài hữu hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf81p chutieubang 06-12-2022 9 0   Download

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 3: Lọc số. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu; thông số của một bộ lọc; bộ lọc có đáp ứng xung hữu hạn (FIR); bộ lọc có đáp ứng xung vô hạn (IIR);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf184p chutieubang 06-12-2022 12 0   Download

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 4: Vi xử lý tín hiệu số. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu; cấu trúc chung của các bộ vi xử lý; định dạng số của các bộ vi xử lý; tập lệnh; các bộ vi xử lý mở rộng; cài đặt thuật toán xử lý tín hiệu lên DSP;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf75p chutieubang 06-12-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Tin học cơ sở 4 - Bài 8: Con trỏ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Con trỏ = địa chỉ biến; Tệp nhị phân; Dự án nhỏ: đọc tệp audio WAV. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p dongcoxanh2510 29-10-2022 14 1   Download

 • "Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản" được biên soạn với mục tiêu trình bày được một số kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính. Nhận biết được các thiết bị phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng. Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  ppt32p quynhngasp 13-09-2022 67 1   Download

 • Phần 1 của bài giảng "Xử lý tín hiệu số" có nội dung gồm 3 chương trình bày: tổng quan về xử lý số tín hiệu; lấy mẫu và khôi phục tín hiệu; tín hiệu và hệ thống thời gian rời rạc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf55p charaznable 06-06-2022 12 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của bài giảng Xử lý tín hiệu số có nội dung gồm các chương còn lại trình bày về: xử lý tín hiệu trong miền thời gian; biến đổi Z; phân tích tín hiệu trong miền tần số; phép biến đổi DFT và giải thuật Fourier nhanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p charaznable 06-06-2022 14 2   Download

 • Bài giảng Thiết kế mạch số dùng HDL - Chương 9: Giải thuật và kiến trúc cho các bộ xử lý số có nội dung trình bày về giải thuật, chương trình lặp lồng nhau (NestedLoop) và đồ thị dòng dữ liệu (Data Flow Graph); bộ lọc số và bộ xử lý tín hiệu số; khối cơ bản cho các bộ xử lý tín hiệu; kiến trúc pipeline; bộ đệm vòng; FIFO và sự đồng bộ hóa giữa các mạch đồng bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p haoasakura 30-05-2022 15 1   Download

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu chương 3 – Các hệ thống thời gian rời rạc trình bày nội dung về quy tắc vào ra (Input/ Output Rules), tuyến tính và bất biến, đáp ứng xung, bộ lọc FIR và IIR, tính nhân quả và ổn định. Mời các bạn tham khảo.

  pdf40p lavender2022 23-04-2022 20 2   Download

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu chương 4 – Bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn và tích chập FIR trình bày nội dung về phương pháp xử lý khối và phương pháp xử lý mẫu. Kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf69p lavender2022 23-04-2022 28 2   Download

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 5 - Biến đổi Z cung cấp kiến thức về những tính chất cơ bản của biến đổi Z, miền hội tụ, nhân quả và sự ổn định, phổ tần số và biến đổi ngược. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf81p lavender2022 23-04-2022 16 2   Download

 • Nối tiếp chương 5, bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 6 - Thiết kế bộ lọc số dựa vào hàm truyền trình bày nội dung về các dạng mô tả tương đương của bộ lọc số, các hàm truyền, đáo ứng hình sine, thiết kế cực và zero, mạch lọc ngược, giải chập và tính ổn định. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf84p lavender2022 23-04-2022 20 2   Download

 • Chương 7 của bài giảng Xử lý số tín hiệu gồm nội dung thực hiện mạch lọc số dạng trực tiếp, dạng canonical, dạng cascade, cascade sang canonical, cài đặt phần cứng và các bộ đệm vòng, các ảnh hưởng của quá trình lượng tử hóa trong mạch lọc số. Mời các bạn tham khả!

  pdf54p lavender2022 23-04-2022 20 2   Download

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu chương 1 - Lấy mẫu và khôi phục tín hiệu giới thiệu một số cơ bản liên quan đến các tín hiệu tương tự, định lý lấy mẫu, lấy mẫu các tín hiệu sine, phổ của các tín hiệu được lấy mẫu, khôi phục tín hiệu tương tự và các thành phần cơ bản của hệ thống DPS. Mời các bạn tham khảo.

  pdf62p lavender2022 23-04-2022 16 2   Download

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 2 - Lượng Tử Hóa giới thiệu các nội dung về quá trình lượng tử hóa, lấy mẫu dư và định dạng nhiễu (noise shaping), bộ chuyển đổi D/A và bộ chuyển đổi A/D. Mời các bạn tham khảo!

  pdf37p lavender2022 23-04-2022 19 2   Download

 • Bài giảng này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đo lường điện tử như: Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử, đánh giá sai số và xử lý kết quả đo, các phương pháp đo, nguyên lý xây dựng, cấu trúc, cũng như ứng dụng đo lường của các thiết bị đo tham số và đặc tính của tín hiệu và mạch điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf86p chenlinong_0310 23-02-2022 25 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Xử lý số tín hiệu
p_strCode=baigiangxulysotinhieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2