intTypePromotion=1

Bài tập ôn tập tính chất cơ lý vật liệu polymer

Chia sẻ: Phát Phát | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:31

0
92
lượt xem
8
download

Bài tập ôn tập tính chất cơ lý vật liệu polymer

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Bài tập ôn tập tính chất cơ lý vật liệu polymer" cung cấp cho người đọc 30 bài tập ôn tập tính chất cơ lý vật liệu polymer giúp người đọc có thể ôn tập và củng cố lại các kiến thức đã học. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập ôn tập tính chất cơ lý vật liệu polymer

 1. BÀI TẬP ÔN TẬP TÍNH CHẤT CƠ LÝ VẬT LIỆU POLYMER
 2. Bài Tập 1 Đồ thị khảo sát đường cong biến dạng của Polyethylene theo nhiệt độ 1. Mô tả quy trình thí nghiệm khảo sát độ biến dạng của mẫu theo nhiệt độ tăng dần. 2. Xác định trạng thái của vật liệu trong các vùng I, II và III. 3. Xác định trên đồ thị vùng nhiệt độ tại điểm chuyển trạng thái của vật liệu 4. Mẫu đồ thị này là kết quả khảo sát của loại polymer có tính chất như thế nào? 5. Giải thích quá trình biến thiên của độ biến dạng vật liệu này theo nhiệt độ
 3. Bài Tập 2 Biểu dồ hiệu ứng-dãn của LDPE
 4. Bài Tập 3 Khảo sát các giá trị độ bền kéo của PVC, người ta thu được đồ thị kết quả khảo sát độ dài tương đối lúc đứt của polymer theo biến thiên nhiệt độ như sau. Giải thích sự thay đổi tính chất này theo nhiệt độ của vật liệu.
 5. Tính chất kéo của một số polymer Bài Tập 4
 6. Tính chất kéo của một số polymer Bài Tập 5
 7. Tính chất kéo của màng phim PET Bài Tập 6
 8. Bài Tập 7 Tính chất kéo của màng phim PE
 9. Tính chất kéo của màng phim Polyester Bài Tập 8
 10. Tính chất kéo của polymer ở nhiệt độ thấp Bài Tập 9
 11. Bài Tập 2 Bài Tập 10 Hãy giải thích khảo sát sự ảnh hưởng của chất hóa dẻo tributyrin lên tính chất nhiệt của PVC. Từ đó hãy cho biết ở hàm lượng chất hóa dẻo nào thì vật liệu có khả năng ứng dụng tốt nhất?
 12. Bài Tập 11 Qua khảo sát các giá trị độ bền kéo của 4 loại polymer HDPE, LDPE, PP, PMMA và PVC, người ta thu được đồ thị kết quả khảo sát độ dài tương đối lúc đứt của polymer theo biến thiên nhiệt độ như sau: PMMA HDPE LDPE PP PVC Hãy giải thích sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên % dãn dài lúc đứt của từng loại polymer. Từ đó hãy so sánh độ dãn dài và độ bền kéo của các loại polymer tại nhiệt độ khảo sát là 100 độ C.
 13. Bài Tập 12 Đường biểu diễn cơ lý kéo ứng suất và độ biến dạng trên thuộc loại vật liệu polymer nào? Hãy cho ví dụ và giải thích sự biến thiên của đường biểu diễn trên. Dựa vào đồ thị hãy xác định giá trị độ bền kéo và độ kéo dãn của vật liệu.
 14. Bài Tập 13 Hãy giải thích sự biến thiên của modul đàn hồi của vật liệu polymer theo hàm lượng pha gia cường đất sét đưa vào? Từ đó dự đoán loại vật liệu nanocomposite tạo thành
 15. Bài Tập 14 Hãy giải thích sự ảnh hưởng số nguyên tử C của chất hóa dẻo alcohol (methyl, ethyl, butyl và octyl) lên độ bền kéo của hai loại vật liệu PVC có trọng lượng phân tử khác nhau (đường 1 và 3)? Từ đó so sánh TLPT của 2 loại PVC này.
 16. Bài Tập 15   Tính chaát cô lyù cuûa heä                            Loaïi ñaát seùt PVC/ñaát seùt 100/ 100/ 100/ 100/ 100/   Ñoä beàn va 0 3.18 1 3.04 2 2.99 3 2.44 5 2.33 N757  ñaäp (Kj/m2)   ÖÙng suaát 45.6 46.4 40.7 38.9 31.1 Chöa  keùo (Mpa) 6 7 5 0 5 bieán  Ñoä daõn 63.0 61.0 59.2 57.9 52.6 daøi luùc 8 6 0 7 1 tính    ñöùt (%) 3.18 5.73 6.70 6.42 4.64   Ñoä beàn   N757  va ñaäp (Kj/m2) ÖÙng 45.6 60.5 69.4 68.9 47.8   bieán  suaát keùo 6 2 2 3 2 tính (Mpa) Ñoä daõn 63.0 62.0 58.5 54.0 45.1 daøi luùc 8 2 0 6 1 ñöùt (%) Tính chaát cô lyù cuûa heä PVC/Ñaát seùt N757 khoâng bieán tính vaø bieán tính  theo tæ leä thay ñoåi cuûa khoaùng seùt
 17. Bài Tập 16   Tính chaát cô lyù cuûa heä                     Loaïi ñaát seùt         PVC/ñaát seùt 100/ 100/ 100/ 100/ 100/ 0 1 2 3 5  Ñaát seùt              Laâm Ñoàng  chöa bieán  Ñoä beàn  3.18 2.72  2.72 2.46 2.13 tính va ñaäp (Kj/m2)   Ñoä beàn va 3.18 5.34 6.87 6.39 5.73 Ñaát seùt  ñaäp    Laâm  (Kj/m2) ÖÙng suaát 45.6 61.2 71.2 70.9 64.7 Ñoàng  keùo (Mpa) 6 3 7 4 3 bieán  Ñoä daõn 63.0 56.2 54.3 50.2 38.8 tính daøi luùc 8 1 6 5 8 ñöùt (%) Tính chaát cô lyù cuûa heä PVC/Ñaát seùt Laâm Ñoàng khoâng bieán tính vaø  bieán tính theo tæ leä thay ñoåi cuûa khoaùng seùt
 18. 600 Bài Tập 17 500 % kéo dãn 400 300 200 100 0 5 10 15 20 25 30 % glycerin trong polyvinylalcol Hãy giải thích vì sao khi đưa glycerin vào trong PVA thì độ dãn dài kéo của vật liệu tăng? Từ đó hãy suy luận các tính chất đo kéo còn lại của vật liệu
 19. Bài Tập 18 Ảnh hưởng của hàm lượng chất khâu mạng trong hỗn hợp PVA/tinh bột lên tính chất cơ lý kéo đã được biểu diễn như hai hình ở trên. Hãy giải thích sự biến thiên này trên các đường biểu diễn
 20. Bài Tập 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản