intTypePromotion=1

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: Điều tra diễn biến bệnh mốc sương cà chua (Phytophthora infestans(Mont.) De Bary) và khảo sát hiệu lực phòng trừ bệnh của một số thuốc hóa học, sinh học tại huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng

Chia sẻ: Ngocnga Ngocnga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
174
lượt xem
33
download

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: Điều tra diễn biến bệnh mốc sương cà chua (Phytophthora infestans(Mont.) De Bary) và khảo sát hiệu lực phòng trừ bệnh của một số thuốc hóa học, sinh học tại huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mốc sương cà chua (Phythophthora infestans (Mont.) de Bary) là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, phẩm chất của cà chua. Để góp phần hạn chế sự phát sinh, phát triển của bệnh, cần hiểu rõ sự phát sinh phát triển của bệnh, và nâng cao công tác bảo vệ thực vật.Đề tài này được tiến hành nhằm có cái nhìn sâu hơn về bệnh mốc sương cà chua và xác định một số thuốc có hiệu lực tốt trong việc phòng trừ bệnh mốc sương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: Điều tra diễn biến bệnh mốc sương cà chua (Phytophthora infestans(Mont.) De Bary) và khảo sát hiệu lực phòng trừ bệnh của một số thuốc hóa học, sinh học tại huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA NÔNG HỌC BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: ĐIỀU TRA DIỄN BIẾN BỆNH MỐC SƯƠNG CÀ CHUA (PHYTOPHTHORA INFESTANS(MONT.) DE BARY) VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC,SINH HỌC TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG SVTH: Trần Triệu Vân Lớp: DH07BVA TP. Hồ Chí Minh, tháng 8/2011
 2. NỘI DUNG BÁO CÁO ● Phần 1: Giới thiệu ● Phần 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu ● Phần 3: Kết quả và thảo luận ● Phần 4: Kết luận và đề nghị *
 3. Phần 1 GIỚI THIỆU *
 4. 1.1 Đặt vấn đề Mốc sương cà chua (Phythophthora infestans (Mont.) de Bary) là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, phẩm chất của cà chua. Để góp phần hạn chế sự phát sinh, phát triển của bệnh, cần hiểu rõ sự phát sinh phát triển của bệnh, và nâng cao công tác bảo vệ thực vật, được sự phân công của bộ môn BVTV - Khoa Nông học, dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Võ Thị Thu Oanh, đề tài tiến hành nhằm có cái nhìn sâu hơn về bệnh mốc sương cà chua và xác định một số thuốc có hiệu lực tốt trong việc phòng trừ bệnh mốc sương *
 5. 1.2 Mục đích, yêu cầu - Mục đích Nghiên cứu diễn biến bệnh mốc sương hại cà chua và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh phát triển bệnh. Xác định hiệu lực phòng trừ bệnh mốc sương hại cà chua của một số loại thuốc hóa học, sinh học nhằm chọn ra loại thuốc có hiệu quả cao để khuyến cáo sử dụng trong việc phòng trừ bệnh mốc sương. - Yêu cầu Theo dõi được diễn biến bệnh mốc sương cà chua, tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh phát triển bệnh mốc sương Sử dụng các loại thuốc đăng ký phòng trừ bệnh mốc sương cà chua làm thí nghiệm và xác định hiệu lực phòng trừ bệnh của thuốc *
 6. Phần 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU *
 7. 2.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu ● Thời gian: Từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2011 ● Địa điểm: Đề tài tiến hành tại 3 xã của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng là xã Lạc Xuân, Ka Đô và thị trấn Thạnh Mỹ. Thí nghiệm khảo sát hiệu lực phòng trừ bệnh của một số thuốc hóa học và sinh học được tiến hành tại ruộng cà chua của anh Lê Thanh Thảo, thôn Lạc Bình, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng *
 8. 2.2 Nội dung nghiên cứu ● Nội dung 1: Điều tra hiện trạng bệnh mốc sương cà chua và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh phát triển của bệnh. ● Nội dung 2: Khảo sát hiệu lực phòng trừ bệnh mốc sương cà chua của một số thuốc hóa học, sinh học. *
 9. 2.3 Phương pháp nghiên cứu 1. Điều tra diễn biến bệnh mốc sương cà chua Điều tra 3 xã trồng rau điển hình của huyện Đơn Dương, mỗi xã điều tra 3 ruộng trồng cà chua có diện tích từ 500 – 1000 m2. Điều tra theo các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh phát triển bệnh: ○ Ảnh hưởng của giống: điều tra bệnh theo các giống trồng phổ biến ở Đơn Dương. ○ Ảnh hưởng của mật độ trồng. ○ Ảnh hưởng của thời gian sinh trưởng: điều tra bệnh ở giai đoạn cây con, đang sinh trưởng mạnh và cho quả. ○ Ảnh hưởng của phân bón: điều tra bệnh theo các ruộng cà chua bón các loại phân, liều lượng… khác nhau *
 10. 2.3 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp điều tra: - Điều tra theo phương pháp 5 điểm chéo góc, mỗi điểm điều tra 5 cây, đếm toàn bộ số lá trên 4 cành khoảng giữa thân, 4 cành này phân theo 4 hướng khác nhau như: Đông-Tây-Nam-Bắc, tùy theo giai đoạn sinh trưởng của cây cà chua - Định kỳ 7 ngày điều tra một lần, điểm đầu tiên cách bờ 5 cây *
 11. 2.3 Phương pháp nghiên cứu Hình 2.1 Phương pháp đánh dấu mẫu điều tra *
 12. 2.3 Phương pháp nghiên cứu Các chỉ tiêu theo dõi: ● Tỷ lệ bệnh (%) = (Số lá bị bệnh/Tổng số lá điều tra) x100 % ● Chỉ số bệnh (%) = (Σ a x n)/(C x N) x100% Với: a: cấp bệnh n: Số cây (lá) bị bệnh ở cấp tương ứng N: Tổng số cây (lá) điều tra C: Cấp bệnh cao nhất Phân cấp bệnh dựa theo bảng phân cấp theo tiêu chuẩn Bảo Vệ Thực Vật *
 13. 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2. Thí nghiệm khảo sát hiệu lực phòng trừ bệnh mốc sương của một số thuốc hóa học, sinh học ● Bố trí thí nghiệm tại ruộng cà chua (500 m2) của anh Lê Thanh Thảo, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương ● Bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên, đơn yếu tố, 7 nghiệm thức, 3 lần lặp lại ● Số lần phun thuốc: 3 lần cách nhau 7 ngày, phun khi bệnh chớm xuất hiện ● Thời gian theo dõi tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh: Trước phun, 3 và 7 ngày sau mỗi lần phun *
 14. 2.3 Phương pháp nghiên cứu ❖ Các chỉ tiêu theo dõi - Tỉ lệ bệnh(%) và chỉ số bệnh (%) - Hiệu quả kỹ thuật của thuốc : Tính theo công thức Henderson-Tilton dựa trên chỉ số bệnh H % = (1-((Ta x Cb)/(Tb x Ca)))x 100% Với Ta: CSB ở NT xử lý sau thí nghiệm Tb: CSB ở NT xử lý trước thí nghiệm Ca : CSB ở NT đối chứng sau thí nghiệm Cb : CSB ở NT đối chứng trước thí nghiệm - Năng suất, - Hiệu quả kinh tế của thuốc ❖ Xử lý số liệu: Các số liệu được ghi chép, thống kê và xử lý bằng chương trình Micosoft Excel và xử lý ANOVA-2 của phần mềm MSTATC *
 15. 2.3 Phương pháp nghiên cứu Bảng 2.1 Các nghiệm thức và liều lượng sử dụng trong thí nghiệm Nghiệm Liều Thuốc sử dụng Nồng độ hoạt chất thức Lượng sử dụng NT I Mataxyl 500WP 625 ppm 0,5 kg/ha NT II Norshield 86,2WG 1508 ppm 0,7 kg/ha NT III Ridomil MZ 72WP 5400 ppm 3 kg/ha NT IV Melody Duo 66,75WP 2503 ppm 1,5 kg/ha NT V Biobus 1.00WP 109 bào tử/ g 1 kg/ha NT VI TP-Zep 18EC 450 ppm 1 lít/ha NT VII Không phun ----- ----- *
 16. 2.3 Phương pháp nghiên cứu Hình 2.2 Toàn cảnh khu thí nghiệm 45 NST *
 17. Phần 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN *
 18. 3.1 Kết quả điều tra bệnh mốc sương cà chua 1. Chế độ nhiễm bệnh mốc sương cà chua tại Đơn Dương năm 2011 Qua thời gian thực tập, và điều tra ghi nhận ở ba xã trồng cà chua điển hình của huyện Đơn Dương, là xã Lạc Xuân, xã Ka Đô và thị trấn Thạnh Mỹ, chúng tôi đã tổng hợp được bảng số liệu về chế độ nhiễm bệnh mốc sương cà chua, số liệu được thể hiện ở bảng 3.1 *
 19. 3.1 Kết quả điều tra bệnh mốc sương cà chua Bảng 3.1 Chế độ nhiễm bệnh mốc sương trên cà chua tại huyện Đơn Dương năm 2011 Địa điểm Diện tích Tỉ lệ bệnh Chỉ số bệnh điều tra (ha) (%) (%) Thạnh Mỹ 150 12,57 4,65 Ka Đô 180 11,36 3,95 Lạc Xuân 170 10,81 3,54 Trung bình 400 11,58 4,05 Ghi chú: Điều tra vào thời điểm 45 NST *
 20. *
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2