intTypePromotion=1

Báo cáo tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Techcombank

Chia sẻ: Buidangkhoa Buidangkhoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
177
lượt xem
45
download

Báo cáo tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Techcombank

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của báo cáo Khái quát cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh cũng như tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của ngân hàng, phân tích thực trạng, đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TECHCOMBANK), đề xuất các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của TECHCOMBANK trong nội bộ ngành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Techcombank

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH<br /> KHOA KINH TẾ VÀ QUẢ<br /> <br /> C<br /> <br /> ----------------<br /> <br /> VŨ THỊ MAI HƢƠ<br /> MSSV: 1254020102<br /> <br /> GIẢI PHÁP Â<br /> <br /> CAO Ă<br /> <br /> ỰC<br /> <br /> CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG<br /> TMCP KỸ THƢƠ<br /> <br /> VIỆT NAM<br /> <br /> (TECHCOMBANK)<br /> <br /> BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP<br /> NGÀNH KINH TẾ<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2016<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH<br /> KHOA KINH TẾ VÀ QUẢ<br /> <br /> C<br /> <br /> ----------------<br /> <br /> VŨ THỊ MAI HƢƠ<br /> MSSV: 1254020102<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ă<br /> <br /> ỰC<br /> <br /> CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG<br /> TMCP KỸ THƢƠ<br /> <br /> VIỆT NAM<br /> <br /> (TECHCOMBANK)<br /> <br /> BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP<br /> NGÀNH KINH TẾ<br /> <br /> GIẢ<br /> <br /> VIÊ HƢỚNG DẪN:<br /> <br /> Th.S. QUAN MINH QUỐC BÌNH<br /> Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2016<br /> <br /> LỜI CẢM Ơ<br /> Xin chân thành cảm ơn Thầy – Th.S Quan Minh Quốc Bình, Giảng<br /> viên trƣờng Đại học Mở TPHCM đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em trong<br /> quá trình làm bài.<br /> Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần<br /> Kỹ Thƣơng Việt Nam - Hội sở Miền Nam đã tạo điều kiện cho em đƣợc thực<br /> tập và cung cấp thông tin cho em để hoàn thành bài báo cáo này.<br /> TP. HCM, Ngày ... tháng ... năm 2016<br /> Sinh viên thực tập<br /> (Ký, ghi rõ họ và tên)<br /> <br /> VŨ THỊ MAI HƢƠ<br /> <br /> Trang i<br /> <br /> TECHCOMBANK<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> Hội sở miền Nam<br /> <br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> <br /> ------------<br /> <br /> ----------------------------------<br /> <br /> NHẬN XÉT SINH VIÊN THỰC TẬP<br /> Kính gửi:<br /> <br /> Khoa Kinh tế và Luật, Trƣờng Đại học Mở Tp.HCM<br /> <br /> Trong thời gian từ ngày 01/09/2015 đến ngày 08/01/2016, Đơn vị chúng tôi có<br /> nhận sinh viên VŨ THỊ MAI HƢƠ<br /> <br /> MSSV: 1254020102 của Trƣờng đến<br /> <br /> thực tập tại đơn vị, Sau khi hoàn tất quá trình thực tập, chúng tôi có nhận xét về<br /> quá trình thực tập nhƣ sau:<br /> <br /> Nội dung đánh giá<br /> <br /> Trung<br /> Kém Yếu<br /> <br /> Khá Giỏi<br /> bình<br /> <br /> 1. Kiến thức: (Vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng)<br /> Kiến thức về ngành đã học<br /> Ứng dụng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ<br /> trong quá trìnhlàm việc<br /> Tiếp thu kiến thức mới để nâng cao trình độ và<br /> chia sẻ vớiđồng nghiệp<br /> Kiến thức về xã hội, kinh tế, văn hóa đảm bảo<br /> cho công việc<br /> 2. Kỹ năng: (Vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng)<br /> Kỹ năng thực hành nghề nghiệp<br /> Các kỹ năng mềm (giao tiếp, trình bày, quản lý<br /> thời gian, tổchức công việc,...)<br /> <br /> Trang ii<br /> <br /> Trung<br /> <br /> Nội dung đánh giá<br /> <br /> Kém Yếu<br /> <br /> Khá Giỏi<br /> bình<br /> <br /> Kỹ năng tin học, ngoại ngữ phục vụ công việc<br /> Kỹ năng hành chính văn phòng (soạn thảo, in<br /> ấn, photocopy, lƣu trữ, đọc văn bản,...)<br /> 3. Thái độ: (Vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng)<br /> Đạo đức, trách nhiệm với công việc, tinh thần<br /> kỉ luật<br /> Quan hệ tƣơng thân, thân thiện, hỗ trợ đồng<br /> nghiệp<br /> Lắng nghe, góp ý xây dựng, có tính cầu thị<br /> Cần mẫn, nhiệt tình, trung thực, tác phong<br /> nghiêm túc, thái độchuyên nghiệp<br /> Kết quả thực tập:<br /> <br /> Đạt Không Đạt<br /> <br /> Một số ý kiến khác:<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> TP. HCM, Ngày ... tháng ... năm 2015<br /> Lãnh đạo đơn vị<br /> (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)<br /> <br /> Trang iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2