intTypePromotion=3

Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch Sử lớp 11 năm 2017-2018 có đáp án

Chia sẻ: Nguyên Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
629
lượt xem
56
download

Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch Sử lớp 11 năm 2017-2018 có đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao trong đợt kiểm tra 1 tiết sắp tới, TaiLieu.VN giới thiệu đến bạn Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch Sử lớp 11 năm 2017-2018 có đáp án được chọn lọc và cập nhật những đề thi theo chuẩn của bộ GD&ĐT trong các năm gần đây, hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn. Tham khảo đề thi giúp các bạn hệ thống được kiến thức lịch sử đã học, hiểu biết trình bày và liên hệ các kiến thức của Lịch sử thế giới với nhau. Qua đó giúp bạn nâng cao kỹ năng trình bày, phân tích về một vấn đề Lịch sử cụ thể. Ngoài ra, quý thầy cô có thể sử dụng bộ đề này làm tài liệu tham khảo cho việc ra đề thi đánh giá năng lực nhận thức của học sinh, từ đó điều chình phương pháp dạy hợp lý giúp các em học tốt bộ môn này hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch Sử lớp 11 năm 2017-2018 có đáp án

BỘ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT<br /> MÔN LỊCH SỬ LỚP 11<br /> NĂM 2017-2018 (CÓ ĐÁP ÁN)<br /> <br /> 1. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch Sử 11 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Lê Qúy Đôn<br /> 2. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch Sử 11 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Phan Ngọc Hiển<br /> 3. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch Sử 11 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Trần Hưng Đạo<br /> 4. Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Lê Quý Đôn<br /> 5. Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Minh Khai<br /> 6. Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Phan Ngọc Hiển<br /> <br /> Trang 1/6 - Mã đề: 151<br /> Sở GD-ĐTQuảng Nam<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> <br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> <br /> Kiểm Tra 1 tiết- -sử 11-Năm học 2017-2018 Mã đề: 151<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> <br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> <br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> <br /> 21<br /> 22<br /> 23<br /> 24<br /> <br /> 25<br /> 26<br /> 27<br /> 28<br /> <br /> 29<br /> 30<br /> 31<br /> 32<br /> <br /> 33<br /> 34<br /> 35<br /> 36<br /> <br /> 37<br /> 38<br /> 39<br /> 40<br /> <br /> 1. Thực dân Anh đã dựa vào cớ nào để xâm lược Trung Quốc?<br /> A. Chính quyền nhà Thanh bế quan toả cảng.<br /> B. Nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh.<br /> C. Chính quyền nhà Thanh gây chiến với thực dân Anh<br /> D. Chính quyền nhà Thanh cấm đạo.<br /> 2. Giai cấp mới nào ở Nhật Bản giàu có về kinh tế nhưng không có quyền lực về chính trị?<br /> A. Quý tộc.<br /> B. Tư sản thương nghiệp.<br /> C. Tư sản công thương<br /> D. Địa chủ.<br /> 3. Chủ trương đấu tranh của đảng Quốc Đại trong những năm 1885-1905 là:<br /> A. Dùng phương pháp đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang để giành độc lập dân tộc.<br /> B. Tiến hành công cuộc "tự khai hóa" làm cho Ấn Độ giàu mạnh.<br /> C. Dùng phương pháp đấu tranh ôn hòa đòi chính phủ Anh tiến hành cải cách.<br /> D. Dùng phương pháp đấu tranh vũ trang giải phóng dân tộc.<br /> 4. Nhận xét nào dưới đây phù hợp với tình hình Ấn Độ ở thế kỷ XVII?<br /> A. Đất nước ổn định, phát triển.<br /> B. Thực dân Anh hoàn thành xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ.<br /> C. Chính quyền Ấn Độ thực hiện chính sách mở cửa buôn bán với phương Tây.<br /> D. Trong nước các thế lực phong kiến tranh giành quyền , bên ngoài các nước tư bản phương Tây tranh nhau xâm lược.<br /> 5. Nước khởi đầu cho phong trào giải phóng dân tộc, thành lập chế độ cộng hoà ở Mỹ Latinh là:<br /> A. Ác-hen-ti-na<br /> B. Ha-i-ti.<br /> C. Chi-lê.<br /> D. Cu Ba.<br /> 6. Đảng Quốc Đại là chính đảng của giai cấp nào?<br /> A. Giai cấp phong kiến Ấn Độ B. Giai cấp tiểu tư sản Ấn Độ.<br /> C. Giai cấp tư sản Ấn Độ<br /> D. Giai cấp vô sản Ấn Độ<br /> 7. Đầu thế kỷ XIX, chế độ nào thống trị ở Nhật Bản?<br /> A. Tướng quân.<br /> B. Nhật hoàng<br /> C. Mạc Phủ.<br /> D. Sô gun<br /> 8. Đầu thế kỷ XIX.chế độ Mạc Phủ đứng trước nguy cơ và thử thách nghiêm trọng nào?<br /> A. Mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt.<br /> B. Nhân dân trong nước nổi dậy đấu tranh.<br /> C. Nhà Thanh chuẩn bị xâm lược Nhật Bản.<br /> D. Các nước tư bản dùng vũ lực đòi Nhật Bản mở cửa.<br /> 9. Bet-tô-ven là nhà soạn nhạc vĩ đại của nước nào:<br /> A. Đức<br /> B. Pháp<br /> C. Anh<br /> D. Mĩ<br /> 10. Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi?<br /> A. Dân chủ tư sản triệt để.<br /> B. Dân chủ tư sản không triệt để.<br /> C. Cách mạng vô sản.<br /> D. Dân chủ tư sản kiểu mới.<br /> 11. Ai là tác giả của học thuyết Tâm dân ở Trung Quốc.<br /> A. Hồng Tú Toàn.<br /> B. Lương Khải Siêu<br /> C. Tôn Trung Sơn.<br /> D. Viên thế Khải.<br /> 12. Vì sao nói, cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản vào giữa thế kỷ XIX có tính chất như là một cuộc cách mạng tư sản?<br /> A. Đã lật đổ được chế độ phong kiến B. Đã mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.<br /> C. Do giai cấp tư sản lãnh đạo<br /> D. Đã đẩy lùi được sự can thiệp của tư bản phương Tây<br /> 13. Hậu quả của việc triều Mãn Thanh ký hiệp ước Nam kinh là gì?<br /> A. Trung Quốc thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến.<br /> B. Trung Quốc trở thành nước phụ thuộc.<br /> C. Trung Quốc trở thành nước thuộc địa.<br /> D. Trung Quốc thành nước nửa phụ thuộc, nửa thuộc địa<br /> 14. Trong nền kinh tế nông nghiệp của Nhật Bản tồn tại quan hệ sản xuất nào?<br /> A. Xã hội chủ nghĩa.<br /> B. Phong kiến lạc hậu.<br /> C. Tư bản chủ nghĩa.<br /> D. Chiếm nô.<br /> 15. Tôn Trung Sơn là lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng nào?<br /> A. Dân chủ tư sản.<br /> B. Vô sản<br /> C. Trung lập.<br /> D. Phong kiến.<br /> 16. Trước những khó khăn trong và ngoài nước Thiên hoàng đã làm gì để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng lạc hậu?<br /> A. Thực hiện một loạt các cải cách tiến bộ.<br /> B. Thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.<br /> C. Tiếp tục duy trì những chính sách kinh tế, xã hội cũ. D. Nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.<br /> 17. Đế quốc nào hoàn thành việc xâm lược Ấn Độ?<br /> .C. Anh.<br /> A. Mĩ<br /> B. Pháp<br /> D. Đức.<br /> 18. Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến là cuộc khởi nghĩa?<br /> A. Nghĩa hoà đoàn.<br /> B. Cuộc vân động Duy tân. C. Vũ Xương.<br /> D. Thái bình Thiên quốc.<br /> 19. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Ấn Độ ở thế kỷ XIX là:<br /> A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến. B. Mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản Ấn Độ.<br /> C. Mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh. D. Mâu thuẫn giữa tư sản dân tộc với thực dân Anh.<br /> 20. Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trong lĩnh vực nào?<br /> A. Kinh tế, chính trị.<br /> B. Chính trị, xã hội.<br /> C. Kinh tế, quân sự , văn hóa giáo dục, chính trị D. Kinh tế, chính trị, quân sự.<br /> 21. Điều nào sau đây không thuộc ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi.<br /> A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc Phát triển.<br /> <br /> Trang 2/6 - Mã đề: 151<br /> B. Giải phóng toàn bộ Trung Quốc khỏi ách cai trị của thực dân.<br /> C. Lật đổ chế độ quân chủ tồn tại lâu đời ở Trung Quốc. D. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.<br /> 22. Ở thế kỷ XVI, XVII, người dân châu Phi phải hứng chịu thảm hoạ gì?<br /> A. Các nước tư bản bóc lột, phá huỷ nền văn minh của các dân tộc châu Phi<br /> B. Bị các nước tư bản phương Tây xâm lược và xâu xé.<br /> C. Bị bắt và đem bán sang châu Mỹ làm nô lệ<br /> D. Các cuộc xung đột sắc tộc, dân tộc liên miên<br /> 23. Về chính trị, xã hội thực dân Anh đã tiến hành cai trị ở Ấn Độ như thế nào?<br /> A. Thông qua chính quyền tay sai.<br /> B. Chính sách chia để trị..<br /> C. Cai trị gián tiếp.<br /> D. Cai trị trực tiếp và gián tiếp.<br /> 24. Phong trào đấu tranh 1905-1908 của nhân dân Ấn Độ do giai cấp nào lãnh đạo?<br /> A. Tư sản.<br /> B. Nông dân.<br /> C. Tiểu tư sản.<br /> D. Công nhân.<br /> 25. Tư sản Ấn tham gia đấu tranh nhằm mục đích gì?<br /> A. Được tự do buôn bán và tham gia vào bộ máy chính quyền.<br /> B. Lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn.<br /> C. Tự do buôn bán.<br /> D. Tham gia vào bộ máy chính quyền Anh.<br /> 26. Khi tiến hành cải cách chính quyền, Thiên hoàng Minh Trị đã có quyết định quan trọng nào?<br /> A. Tăng thêm quyền lực cho quý tộc phong kiến.<br /> B. Giảm bớt quyền lực cho Tướng quân.<br /> C. Nâng cao địa vị chính trị cho quý tộc tư sản hoá.<br /> D. Nông dân được cử đại diện tham gia vào chính quyền nhà nước.<br /> 27. Cuối thế kỷ XIX, Nhật Bản đã thi hành chính sách đối ngoại như thế nào?<br /> A. Xâm lược và bành trướng.<br /> B. Mở rộng buôn bán.<br /> C. Vừa dùng vũ lực vừa đàm phán.<br /> D. Thân thiện với các nước.<br /> 28. Thể chế chính trị của Nhật vào đầu thế kỷ XIX.<br /> A. Tư sản.<br /> B. Chiếm hữu nô lệ<br /> C. Xã hội chủ nghĩa<br /> D. Phong kiến.<br /> 29. Văn hóa thời cận đại từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX phản ánh điều gì:<br /> A. Tấn công vào chủ nghĩa đế quốc, bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động, phản ánh cuộc sống khổ cực của nhân dân các<br /> nước thuộc địa<br /> B. Tấn công vào thành trì phong kiến và giáo hội ki tô, hình thành quan điểm tư tưởng con người tư sản,<br /> hình thành quan điểm tư tưởng con người tư sản<br /> C. Hình thành quan điểm tư tưởng con người tư sản D. Tấn công vào thành trì phong kiến và giáo hội ki tô<br /> 30. Châu Phi được xem là một trong những chiếc nôi của văn minh nhân loại là do?<br /> A. Ở đây có nhiều kỳ quan nổi tiếng thế giới. B. Sớm tiếp nhận ánh sáng của nền văn minh Hy Lạp-La Mã.<br /> C. Các nhà khảo cổ học tìm thấy nhiều di chỉ của Người tinh khôn giai đoạn sớm<br /> D. Là quê hương của nền văn minh sông Nin cổ xưa.<br /> 31. Văn hóa thời cận đại từ trước thế kỉ XIX phản ánh điều gì:<br /> A. Tấn công vào thành trì phong kiến và giáo hội ki tô<br /> B. Tấn công vào thành trì phong kiến và giáo hội ki tô, hình thành quan điểm tư tưởng con người tư sản<br /> C. Tấn công vào chủ nghĩa tư bản, bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động<br /> D. Hình thành quan điểm tư tưởng con người tư sản<br /> 32. Mục tiêu của phong trào đấu tranh 1905-1908 ở Ấn Độ?<br /> A. Đòi chính phủ Anh tiến hành cải cách.<br /> B. Để giai cấp tư sản Ấn tự do phát triển kinh tế.<br /> C. Để giai cấp tư sản được tham gia vào các hội đồng tự trị. D. Vì một nước Ấn Độ độc lập và dân chủ.<br /> 33. Lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi là.<br /> .C. Viên Thế Khải<br /> .D. Lương Khải Siêu.<br /> A. Tôn Trung Sơn<br /> B. Khang Hữu Vi<br /> 34. Đặc điểm nổi bật của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh trong thế kỷ XIX là.<br /> A. Một số nước như Cu Ba, quần đảo Ăng-ti... giành được độc lập<br /> B. Một loạt nước cộng hoà ra đời trong những năm 20 của thế kỷ XIX<br /> C. Phong trào giải phóng dân tộc do giai cấp quý tộc phong kiến lãnh đạo<br /> D. Toàn bộ Mỹ Latinh được giải phóng khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân.<br /> 35. Cuộc chiến tranh mà thực dân Anh tiến hành xâm lược Trung Quốc có tên gọi là gì?<br /> A. Chiến tranh thuốc phiện.<br /> B. Chiến tranh buồn cười.<br /> C. Chiến tranh lạnh.<br /> D. Chiến tranh vũ khí.<br /> 36. Ti-Lắc đứng đầu phái nào trong đảng Quốc đại?<br /> A. Phái ôn hoà. B. Cấp tiến, Cực đoan.<br /> C. Phái ôn hoà, Cực đoan.<br /> D. Phái ôn hoà, Cấp tiến.<br /> 37.Vai trò của Ấn Độ khi trở thành thuộc địa của thực dân Anh?<br /> A. Là nơi giao lưu buôn bán lớn nhất của Anh.<br /> B. Là thuộc địa quan trọng nhất của Anh.<br /> C. Là nơi cung cấp nguyên liệu cho Anh.<br /> D. Là căn cứ quân sự quan trọng của Anh ở Nam Á.<br /> 38. Đứng đầu và nắm mọi quyền hành ở Nhật Bản là ai?<br /> A. Tể tướng.<br /> B.Thiên hoàng.<br /> C. Sô gun.<br /> D. Thái tử.<br /> 39. Phản ứng của giai cấp tư sản Trung Quốc trước nguy cơ bị xâm lược.<br /> A. Đứng về phía thực dân để chống lại triều đình.<br /> B. Đòi cải cách, duy tân đất nước.<br /> C. Chống lại sự thoả hiệp của triều đình với bọn thực dân.<br /> D. Đứng về phía triều đình để chống lại thực dân.<br /> 40. Những bức họa nổi tiếng trên thế giới "Mùa thu vàng" "Tháng ba về" là của nhà danh họa nào?<br /> A. Ph-ghi-ta<br /> B. Van -gốc<br /> C. Lê-vin-tan<br /> D. Pi-ca-so<br /> <br /> Trang 3/6 - Mã đề: 151<br /> <br /> ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 11- HỌC KÌ I-17-18<br /> Đáp án mã đề: 151<br /> <br /> 1B 2C 3C 4D 5B 6C 7C 8D 9A 10B 11C 12B 13A 14B 15A 16 A 17C 18D 19C<br /> 20C<br /> 21B 22C 23B 24A 25 A 26C 27A 28 D 29A 30D 31B 32D 33A 34B 35A<br /> 36B 37B 38C 39B 40C<br /> Đáp án mã đề: 185<br /> <br /> 1D 2A 3A 4A 5C 6C 7D 8A 9A 10D 11C 12B 13D 14B 15C 16B 17C<br /> 18D 19B 20A<br /> 21C 22A 23B 24C 25D 26A 27A 28A 29D 30B 31C 32D 33B 34C 35B<br /> 36C 37D 38B 39D 40D<br /> Đáp án mã đề: 219<br /> <br /> 1A 2C 3A 4C 5D 6D 7D 8 D 9C 10B 11C 12B 13A 14C 15A 16D 17B<br /> 18C 19D 20D 21A 22A<br /> 23D 24D 25D 26B 27B 28A 29C 30B 31D 32B 33C 34A 35A 36B<br /> 37C 38A 39A 40C<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản