Bộ thí nghiệm ảo Vật lý 9

Chia sẻ: Vũ Hồng Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:50

1
309
lượt xem
95
download

Bộ thí nghiệm ảo Vật lý 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bộ thí nghiệm ảo Vật lý 9

 1. BỘ THÍ NGHIỆM ẢO VẬT LÝ 9
 2. Bài 4 Đoạn mạch nối tiếp A A–V V meter Automatic Voltage Stabilizer Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 3. Bài 5 Đoạn mạch song song A A–V V meter Automatic Voltage Stabilizer Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 4. Bài 10 Biến trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật A A–V V meter Automatic Voltage Stabilizer Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 5. Bài 12 Công suất điện A V V A–V A–V meter meter Automatic Voltage Stabilizer Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 6. Bài 13 Điện năng - Công của dòng điện Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 7. Bài 15 Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện A V V A–V A–V meter meter Automatic Voltage Stabilizer U U1 U2 U3 I I1 I2 I3 UI U1I1 U2I2 U2I2 Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 8. Bài 16 Định luật Joule -Lense A V A–V meter Automatic Voltage Stabilizer V A–V meter Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 9. Bài 18 Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I2 trong định luật Joule -Lense ∆ t0 = t02 - t01 I t01 t02 I1 I2 I3 V Automatic Voltage Stabilizer A A–V meter K. Vật Lý ĐHSP Hà Nội 2 Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 10. Bài 21 Nam châm vĩnh cửu S N •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 11. Bài 22 Tác dụng từ của Dòng điện - Từ trường On Off + 1.5 V - •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 12. Bài 23 Từ phổ - Đường sức N N S S •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 13. Bài 24 Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua A V A–V meter Automatic Voltage Stabilizer •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 14. Bài 25 Sự nhiễm từ của sắt thép – Nam châm điện A V A–V meter Automatic Voltage Stabilizer •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 15. Bài 25 Sự nhiễm từ của sắt thép – Nam châm điện ON OFF •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 16. Bài 26 Ứng dụng của nam châm điện •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 17. Bài 27 Lực điện từ ON OFF + 1.5 V - N S •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 18. Bài 28 Động cơ điện một chiều N ON OFF - 12 V + S •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 19. Bài 29 Thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu - Nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng đi ện V Power 3V •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 20. Bài 31 Hiện tượng cảm ứng điện từ N S •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Đồng bộ tài khoản