Các bộ vi xử lý trên thực tế

Chia sẻ: Bui Duc To | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:121

2
234
lượt xem
151
download

Các bộ vi xử lý trên thực tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'các bộ vi xử lý trên thực tế', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các bộ vi xử lý trên thực tế

 1. © DHBK 2005 Nội dung môn học 1. Giới thiệu chung về hệ vi xử lý 2. Bộ vi xử lý Intel 8088/8086 3. Lập trình hợp ngữ cho 8086 4. Tổ chức vào ra dữ liệu 5. Ngắt và xử lý ngắt 6. Truy cập bộ nhớ trực tiếp DMA 1. Các bộ vi xử lý trên thực tế 1
 2. © DHBK 2005 Chương 7: Các bộ vi xử lý trên thực tế 7.1 General purpose microprocessors 7.1.1 Intel 80x86 7.1.2 Xu hướng phát triển 7.2 Microcontrollers 7.2.1 Vi điều khiển của Microchip và Motorola 7.2.2 Họ vi điều khiển 8051 7.2.3 Họ vi điều khiển AVR 7.2.4 PSOC 7.2.5 Xu hướng phát triển 7.3 Digital signal processors 7.3.1 Texas Instruments 7.3.2 Motorola 7.3.3 Philips 2
 3. © DHBK 2005 Chương 7: Các bộ vi xử lý trên thực tế 7.1 General purpose microprocessors 7.1.1 Intel 80x86 7.1.2 Xu hướng phát triển 7.2 Microcontrollers 7.2.1 Vi điều khiển của Microchip và Motorola 7.2.2 Họ vi điều khiển 8051 7.2.3 Họ vi điều khiển AVR 7.2.4 PSOC 7.2.5 Xu hướng phát triển 7.3 Digital signal processors 7.3.1 Texas Instruments 7.3.2 Motorola 7.3.3 Philips 3
 4. © DHBK 2005 7.1.1 Vi xử lý của Intel 4 Nguồn Intel
 5. © DHBK 2005 7.1.1 Vi xử lý của Intel Nguồn Intel 5
 6. © DHBK 2005 7.1.1 Vi xử lý của Intel 6 Nguồn Intel
 7. © DHBK 2005 7.1.1 Vi xử lý của Intel 7 Nguồn Intel
 8. © DHBK 2005 7.1.1 Intel 4004 • First microprocessor (1971) • 4-bit processor • 2300 Transistors (P- MOS), 10 µ m • 0.06 MIPS, 108 KHz, 640 bytes addressable memory • -15V power supply 8
 9. © DHBK 2005 7.1.1 Intel 8008 • First 8-bit processor (1972) • Cost $500; at this time, a 4- bit processor costed $50 • Complete system had 2 Kbyte RAM • 200 KHz clock frequency, 10 µ m, 3500 TOR, 0.06 MIPS, 16 Kbyte addressable memory • 18 pin package, multiplexed address and data bus 9
 10. © DHBK 2005 7.1.1 Intel 8080 • Second gen. 8-bit processor, introduced in 1974 • 40 pin package, NMOS, 500K instructions/s, 6 µ m, 2 MHz, ±5V & +12V power supply, 6 KTOR, 0.64 MIPS • 64 Kbyte address space (“as large as designers want”, EDN 1974) 10
 11. © DHBK 2005 7.1.1 Intel 8088 • 16-bit processor • introduced in 1979 • 3 µ m, 5 a 8 MHz, 29 KTOR, 0.33 a 0.66 MIPS, 1 Mbyte addressable memory 11
 12. © DHBK 2005 7.1.1 Intel 8086 16 bit integer CPU 16 data 20 address • Introduced: 1978 • Clock frequency: 8 - 10 MHz 12
 13. © DHBK 2005 7.1.1 Intel 80286 MMU 16 bit integer CPU 16 data 24 address • Introduced: 1983 • 1.5 µ m, 134 KTOR, 0.9 to 2.6 MIPS • Clock frequency: 6 - 25 MHz 13
 14. © DHBK 2005 7.1.1 Intel 80386sx MMU 32 bit integer CPU 16 data 24 address • Introduced: 1986 • 1 µ m, 275 KTOR, 16 to 33 MHz, 5 to 11 MIPS • Clock frequency: 16 - 25 MHz • Software support and hardware protection for multitasking 14
 15. © DHBK 2005 7.1.1 Intel 80386dx MMU 32 bit integer CPU 32 data 32 address • Introduced: 1988 • Clock frequency: 16 - 40 MHz • Software support and hardware protection for multitasking 15
 16. © DHBK 2005 7.1.1 Intel 80486dx 8 Kbyte cache 32 bit integer CPU 32 data MMU 64 bit FPU 32 address • Introduced: 1989 • Clock frequency: 25 - 50 MHz • Software support and hardware protection for multitasking • Support for parallel processing • Cache required: external memory is not fast enough 16
 17. © DHBK 2005 7.1.1 Intel 80486sx 8 Kbyte cache 32 bit integer CPU 32 data MMU 32 address • Introduced: 1989 • 0.8 µ m, 1.2 MTOR, 20 to 41 MIPS • Clock frequency: 25 - 50 MHz • Software support and hardware protection for multitasking • Support for parallel processing • Cache required: external memory is not fast enough 17
 18. © DHBK 2005 7.1.1 Intel 80486dx2 8 Kbyte cache 32 bit integer CPU 32 data MMU 64 bit FPU 32 address • Introduced: 1992 • Clock frequency: internal: 50 - 66 MHz, external: 25 - 33 MHz • Software support and hardware protection for multitasking • Support for parallel processing • Cache required: external memory is not fast enough 18
 19. © DHBK 2005 7.1.1 Intel Pentium 8 Kbyte 32 bit integer 64 program cache pipelined CPU data 8 Kbyte 32 bit integer 32 data cache pipelined CPU address Static branch 64 bit FPU prediction unit MMU • Introduced: 1993 • (.8 µ m, 3.1 MTOR) up to (.35 mm, 4.5 MTOR incl. MMX) • Clock frequency: internal: 60 - 166 MHz, external: 66 MHz • Support for parallel processing: cache coherence protocol • Super scalar 19
 20. © DHBK 2005 7.1.1 Intel Pentium Pro 8 Kbyte L1 32 bit integer 64+ECC program cache pipelined CPU data 8 Kbyte L1 32 bit integer 36 data cache pipelined CPU address Dynamic branch 32 bit integer prediction unit pipelined CPU 64 bit MMU pipelined FPU to L2 cache Instruction Address dispatch unit generation unit • Introduced: 1995, 0.35 µ m, 3.3 V, 5.5 MTOR, 35W, 387 pin • Clock frequency: 150 - 200 MHz Internal, 60 - >100 MHz External • Super scalar (4 Instr./cycle), super pipelined (12 stages) • Support for symmetrical multiprocessing (≤ 4 CPU) • MCM: 256-1024 Kbyte L2 4-way set associative cache 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản