intTypePromotion=1

Cách thiết lập hệ thống mạng ngang hàng

Chia sẻ: Kieu Thu Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
124
lượt xem
37
download

Cách thiết lập hệ thống mạng ngang hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Full Control : Cho phép mọi người được toàn quyền trên thư mục này. Change : cho phép sửa đổi và xoá tập tin trong thư mục này. Read : Chỉ được đọc tài liệu, không được phép xóa hay sửa đổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách thiết lập hệ thống mạng ngang hàng

 1. LOGO THIEÁT LAÄP HEÄ THOÁNG MAÏNG NGANG HAØNG NG NG NG 1 Chọn kiểu cấu trúc mạng(topology) 2 Chọn lựa và cài đặt giao thức 3 Chọn lớp IP, gán địa chỉ IP IP, 4 Đặt tên cho máy tính 5 Ánh xạ ổ đĩa 6 Cài đặt và chia sẽ máy iin mạng n 7 Chia sẽ và truy xuất tài nguyên 1
 2. LOGO Moâ hình  Topology: Star  NetID : 192.168.1.0 192.168.1  HostID : 192.168.1.1 192.168.1.n 192.168.1.1  Computer name : U01 U(n) Computer U05 U01 U02 U03 U04 192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.3 192.168.1.4 192.168.1.5 192.168.1.0 U… Un U06 U07 U08 192.168.1.6 192.168.1.7 192.168.1.8 192.168.1.(…) 192.168.1.n 2 dungnc2000@yahoo.com
 3. LOGO Bước 1: Cài đặt và kiểm tra card mạng 1: card  Start  settings  control panel  system Start Đã nhận Card mạng và không bị dấu (?) Card Hoặc dấu (X) 3
 4. LOGO Bước 2 : Cài đặt giao thức Right click Chọn Chọn 4
 5. LOGO Bước 2 : Cài đặt giao thức (tt)  Chọn các giao thức cần cài đặt 5
 6. LOGO Bước 3 : Thiết lập địa chỉ IP Thi  Cũng trong cửa sổ Local Area Connectication Local Connectication Properties Nhập các thông số để cấu hình 6
 7. LOGO Bước 4 : Đặt tên cho Computer  Right Click vào biểu tượng My Computer chọn Properties Right My ch Đặt tên Computer và WorkGroup Computer 7
 8. 5. Kiểm tra hoạt động của giao thức và sự 5. Ki LOGO thông mạng Kiểm tra địa chỉ IP của máy IP Start  Run  cmd  Enter  nhập “ipconfig” Start Run Enter 8
 9. LOGO Kiểm tra  Kiểm tra sự thông mạng bằng lệnh “Ping” Máy này và máy có số IP 192.168.3.1 IP đã thông nhau Ok Ok Máy này và máy có số IP 192.168.3.4 IP không thông nhau không ?? No Ok! 9
 10. LOGO Kiểm tra  Kiểm tra bằng cách gởi 1 message 10
 11. LOGO Kiểm tra  Ngưng gởi thông điệp  Cho gởi lại thông điệp 11
 12. LOGO 6. Chia sẽ tài nguyên 6. Chia Chia sẻ thư mục  Right click Right vào thư mục muốn chia sẻ, chọn ch “Sharing Sharing and Security… Security ” 12
 13. LOGO 6. Chia sẽ tài nguyên(tt) Chia sẻ thư mục 13
 14. LOGO 6. Chia sẽ tài nguyên(tt) Chia sẻ thư mục  Full Control : Cho Cho phép mọi người được toàn quyền trên thư mục này  Change : cho phép cho sửa đổi và xoá tập tin trong thư mục tin trong này  Read : Chỉ được Ch đọc tài liệu, không không được phép xóa hay hay 14 sửa đổi
 15. LOGO 7. Truy xuất tài nguyên 7.  Cách 1: Start  Run  Nhập vào Text box Open địa chỉ IP hoặc tên máy tính muốn truy cập tài nguyên  OK 15
 16. LOGO Truy xuất tài nguyên(tt) Tài nguyên do máy do 192.168.10.200 chia sẽ 192.168.10.200 chia 16
 17. LOGO Truy xuất tài nguyên(tt)  Double click vào biểu tượng My Network Double My Places Places 17
 18. LOGO 8. Ánh xạ ổ đĩa 8. Ánh xạ thư mục được chia sẻ của các máy tính khác trên mạng làm ổ đĩa của máy mình 18
 19. LOGO Ánh xạ ổ đĩa (tt) 19
 20. LOGO Ánh xạ ổ đĩa (tt) 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2