intTypePromotion=1

Cạnh tranh và giá trong xây dựng

Chia sẻ: Le Hao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
187
lượt xem
61
download

Cạnh tranh và giá trong xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với ngành xây dựng trong thực tế có một số đặc điểm khác biệt với mô hình của thị trường cạnh tranh: Thị trường ngành xây dựng bị phân khúc một cách mạnh mẽ Sản phẩm ngành xây dựng không thể nào đồng dạng mà thay đổi rất lớn về kích thước, về chất lượng, vật liệu… Nhiều hợp đồng xây dựng rất phức tạp nên rất ít công ty có thể thỏa mãn được yêu cầu để tham gia.Khách hàng thường không có đủ thông tin về thị trường xây dựng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cạnh tranh và giá trong xây dựng

 1. Cạnh tranh và giá trong xây dựng Phần GV: Lê Hoài Long 1
 2. Thị trường xây dựng Đối với ngành xây dựng trong thực tế có một số đặc  điểm khác biệt với mô hình của thị trường cạnh tranh: Thị trường ngành xây dựng bị phân khúc một cách mạnh  mẽ Sản phẩm ngành xây dựng không thể nào đồng dạng mà  thay đổi rất lớn về kích thước, về chất lượng, vật liệu… Nhiều hợp đồng xây dựng rất phức tạp nên rất ít công ty có  thể thỏa mãn được yêu cầu để tham gia. GV: Lê Hoài Long 2
 3. Thị trường xây dựng hàng thường không có đủ thông tin về  Khách thị trường xây dựng.  Khi mà sản phẩm có tính đơn lẻ và đặc trưng thì cách duy nhất để đạt được sự cạnh tranh trực tiếp đó là đấu thầu.  Có 2 loại là đấu thầu tự do và đấu thầu hạn chế. GV: Lê Hoài Long 3
 4. Định giá thông qua đấu thầu đấu thầu tự do, yêu cầu của khách  Trong hàng về công trình được quảng cáo hay công bố rộng rãi và tất cả các nhà thầu quan tâm đều được mời tham gia.  Khi tất cả yêu cầu thiết kế kỹ thuật đã được chỉ rõ, các nhà thầu lúc này chỉ được đánh giá đơn thuần thông qua giá thầu và các đặc điểm thiết kế kỹ thuật không được xem xét. GV: Lê Hoài Long 4
 5. Định giá thông qua đấu thầu  Đ ấu thầu tự do này rất gần với cạnh tranh hoàn hảo  Khách hàng có thể so sánh giá các công vi ệc và cảm thấy yên tâm với giá trị đồng tiền mà mình bỏ ra. GV: Lê Hoài Long 5
 6. Định giá thông qua đấu thầu nhiên không có gì đảm bảo rằng các nhà  Tuy thầu tham gia cạnh tranh một cách công bằng và hết mình.  Quá trình đấu thầu cũng khá tốn tiền bạc nhưng phần lớn nhà thầu tham gia sẽ thất bại.  Chi phí chuẩn bị hồ sơ cao GV: Lê Hoài Long 6
 7. Định giá thông qua đấu thầu  Đ ấu thầu hạn chế phần nào tránh được những vấn đề trên trong khi vẫn giữ được tính cạnh tranh.  Vấn đề về chất lượng đã được kiểm soát tốt hơn  Giảm được chi phí chuẩn bị số lượng hồ sơ thiết kế kỹ thuật GV: Lê Hoài Long 7
 8. Định giá thông qua đấu thầu Đấu thầu hạn chế đó là phải lựa chọn một danh  sách các nhà thầu đã được kiểm tra năng lực và phải giới hạn số lượng. Danh sách các nhà thầu phải được xem xét đánh  giá lại thường xuyên và loại bỏ ngay những nhà thầu không thể đảm bảo chất lượng. Các nhà thầu phải cạnh tranh nhau về chất lượng,  về uy tín trước khi được mời vào tham gia đấu thầu - lúc này giá cả mới được xem xét. Có một nguy cơ đó là các nhà thầu có thể liên kết  với nhau để kiềm giữ và đẩy giá thầu lên cao. GV: Lê Hoài Long 8
 9. Các phương pháp thực hiện Thiết kế - đấu thầu – xây dựng: Đấu thầu mục  đích là để đảm bảo đạt được một giá có tính cạnh tranh cao nhưng nó cũng tách biệt chi phí giữa thiết kế và thi công công trình. Thiết kế phải hoàn tất trước khi tiến hành đấu thầu. Thiết kế - thi công: Việc tách rời thiết kế và thi  công sẽ được bỏ qua nếu nhà thầu được cho phép cung cấp dịch vụ trọn gói cho một giá duy nhất. Quản lý xây dựng: nhà thầu (quản lý xây dựng)  đồng ý quản lý hợp đồng với một giá cố định và trở thành nhà cố vấn chuyên nghiệp cho chủ đầu tư GV: Lê Hoài Long 9
 10. Các phương pháp thực hiện  Thiết kế - đấu thầu – xây dựng: Trong trường hợp đặc biệt chỉ có một đơn vị phù  hợp chủ đầu tư có thể yêu cầu ký hợp đồng thương thảo. Nếu có nhiều hơn một đơn vị có đủ khả năng  đáp ứng yêu cầu của công trình và thể hiện sự quan tâm thì tất cả sẽ được cung cấp bảng chi tiết thiết kế thi công để họ có thể định giá. Sự lựa chọn nhà thầu có thể dựa trên đấu thầu 2  giai đoạn với sự kết hợp một số các tiêu chí lựa chọn chứ không chỉ đơn thuần là giá thấp nhất GV: Lê Hoài Long 10
 11. Các phương pháp thực hiện Chủ đầu tư Trả thiết kế Kí hợp đồng và trả tiền theo hợp phí đồng Thi công Ký hợp đúng hợp đồng thiết đồng kế Thiết kế Thầu thi công Quan hệ phi hợp đồng Quan hệ thiết kế - đấu thầu – thi công GV: Lê Hoài Long 11
 12. Các phương pháp thực hiện  Thiết kế – thi công: Trường hợp này thường được áp dụng khi việc  lựa chọn thiết kế bị giới hạn. Điều thuận tiện của phương án này là tiết kiệm  thời gian và giá cả được biết trước ngay từ đầu. Với nhà thầu, hợp đồng thiết kế-thi công cho  phép họ làm việc với khả năng của họ. Cạnh tranh ở đây không chỉ dựa trên giá mà bao  gồm cả thiết kế và phương pháp kỹ thuật thi công. GV: Lê Hoài Long 12
 13. Các phương pháp thực hiện Ch đâu tư Cung cấp Trả toàn bộ công trình chi phí theo hợp đồng Đơn vị thầu thiết kế - thi công Thiết kế Thi công Quan hệ thiết kế – thi công GV: Lê Hoài Long 13
 14. Các phương pháp thực hiện Quản lý xây dựng:  Dự án xây dựng không còn là cơ hội kiếm lời trên chi phí  chủ đầu tư bỏ ra dựa trên sự thương thảo hợp đồng thi công. Nhà thầu vẫn thay mặt chủ đầu tư trong thương thảo với các thầu phụ nhưng không sở hữu tài nguyên để thi công công trình cho chủ đầu tư. Các nhà thầu phụ lúc này làm thuê cho nhà thầu quản lý  hoặc kí hợp đồng với chủ đầu tư nhưng vẫn chịu sự quản lý của đơn vị quản lý xây dựng chuyên nghiệp. Đặc điểm cốt yếu nhất mà nhà thầu phải thực hiện đó là  “lập kế hoạch tổng quát, điều khiển và phối hợp để thực hiện dự án từ giai đoạn ban đầu đến khi kết thúc dự án và hướng đến việc thỏa mãn các yêu cầu của chủ đầu tư, bảo đảm hoàn thành dự án đúng thời gian và ngân sách, và phải đảm bảo chất lượng. “ GV: Lê Hoài Long 14
 15. Các phương pháp thực hiện  Quản lý xây dựng: Cho phép tiết kiệm đáng kể thời gian, nhất là bởi  vì công trường có thể khởi công trước khi thiết kế hoàn tất. Mặc dù nhà thầu không chịu trách nhiệm thiết kế  nhưng họ vẫn kiểm soát được quá trình thiết kế ngay từ khi dự án bắt đầu. Có thể áp dụng một kỹ thuật mới có tên là fast-  track đó là rút ngắn thời gian dự án thông qua việc lồng các giai đoạn thiết kế và thi công lại với nhau GV: Lê Hoài Long 15
 16. Các phương pháp thực hiện Chủ đầu tư Kí hợp Trả thiết kế đồng và phí Trả Tư vấn trả tiền phí Quản lý xây theo hợp quản thiết dựng– thiết đồng thi lý Thi kế kế , thi công công công đúng Quản lý xây đúng hợp dựng hợp đồng đồng Kiểm tra, Kiểm tra, giám sát giám sát thiết kế Đơn vị thi công Quan hệ Quản lý xây dựng GV: Lê Hoài Long 16
 17. Lựa chọn hình thức thầu thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của hợp  Tùy đồng  Tùy thuộc vào ưu tiên của chủ đầu tư với dự án  Chủ đầu tư đã có nhiều kinh nghiệm trong ngành xây dựng hay không? GV: Lê Hoài Long 17
 18. Đấu thầu ở Việt Nam tác đấu thầu ở Việt Nam được quy  Công định bởi Luật Đấu Thầu, Luật Xây dựng và Luật Sửa đổi của Luật Đấu Thầu và Luật Xây dựng, và Nghị Định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu Thầu và Luật Sửa Đổi. Phạm vi điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật này là các dự án có vốn nhà nước từ 30% trở lên.  Đối với các dự án sử dụng vốn tư nhân sẽ được điều chỉnh bởi Luật Xây dựng. GV: Lê Hoài Long 18
 19. Đấu thầu ở Việt Nam Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng  Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng được thực hiện đối với các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát và các hoạt động xây dựng khác.  Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có thể giao một phần công việc của hợp đồng cho thầu phụ.  Thầu phụ không được giao toàn bộ hoặc phần việc chính theo hợp đồng cho các nhà thầu khác. GV: Lê Hoài Long 19
 20. Đấu thầu ở Việt Nam Yêu cầu lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng  Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư xây dựng công trình có quyền quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu bảo đảm những yêu cầu sau đây: Đáp ứng được hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công  trình; Chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động  xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng phù hợp, có giá dự thầu hợp lý; Khách quan, công khai, công bằng, minh bạch;  GV: Lê Hoài Long 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2