intTypePromotion=1
ADSENSE

Chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

102
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

  1. Chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Thành phố Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:
  2. Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tùy trường hợp cụ thể Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận; Quyết định sửa đổi, bổ sung giấy phép hoặc Giấy phép hoạt động nghiệp vụ Các bước Mô tả bước Tên bước Khi có nhu cầu thay đổi nội dung hoạt động, Quỹ tín dụng nhân 1. Bước 1 dân cơ sở gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố 01 bộ hồ sơ.
  3. Mô tả bước Tên bước Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành 2. Bước 2 phố xem xét giải quyết việc đề nghị thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản giải thích lý do. - Trường hợp Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân đã được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cấp ghi chung là hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng hoặc được huy động vốn, cho vay vốn và thực hiện các hoạt động ngân hàng khác khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cho phép thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thỉnh, thành phố ra văn bản chấp thuận về việc thay đổi nội dung hoạt động (mẫu số 3, 4 kèm theo Quyết định 05/2007/QĐ-NHNN) và không phải ra Quyết định sửa đổi, bổ 3. Bước 3 sung Giấy phép thành lập và hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân. - Trường hợp Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân đã được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cấp có ghi từng nội dung hoạt động nghiệp vụ cụ thể của Quỹ tín dụng nhân dân (huy động vốn, cho vay vốn, …) mà không có nội dung ghi cho phép Quỹ tín dụng nhân dân được thực hiện các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng khác khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cho phép thì
  4. Mô tả bước Tên bước Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố ra Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân về nội dung đề nghị thay đổi. - Trường hợp nội dung hoạt động thay đổi thuộc loại hoạt động nghiệp vụ ngân hàng phải được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cấp phép thì Ngân hàng Nhà nướcchi nhánh tỉnh, thành phố không phải ra văn bản chấp thuận hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân mà thực hiện cấp Giấy phép các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng nói trên cho Quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Quỹ tín dụng nhân dân tiến hành thông báo nội dung hoạt động thay đổi cho các đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; Đăng báo địa phương trong 03 số liên tiếp về nội dung thay đổi; 4. Bước 4 Tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ về việc thay đổi phạm vi, thời hạn hoạt động để trình Đại hội thành viên gần nhất thông qua; Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố ra Quyết định chuẩn y Điều lệ đã được Đại hội thành viên thông qua; Thực hiện các công việc khác có liên quan. H ồ sơ
  5. Thành phần hồ sơ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) đề nghị 1. Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thay đổi nội dung hoạt động; trong đó nêu rõ sự cần thiết phải thay đổi và nội dung dự kiến xin thay đổi; Văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với tr ường hợp ủy 2. quyền); Nghị quyết Đại hội thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở về việc thay 3. đổi nội dung hoạt động. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định
  6. Nội dung Văn bản qui định Quỹ tín dụng nhân dân được thay đổi nội dung hoạt Quyết định số 1. động xuất phát từ yêu cầu thực tế và khả năng trình 05/2007/QĐ-NHN... độ quản lý của đội ngũ cán bộ. Việc thay đổi nội dung hoạt động không được làm thay đổi tính chất, mục tiêu hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, phải tuân thủ theo đúng quy định hiện Quyết định số 2. hành của Ngân hàng Nhà nước và được Đại hội thành 05/2007/QĐ-NHN... viên của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở nhất trí thông qua.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2