intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ số KPI nhà máy

Chia sẻ: V. Rohto Vitamin | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:18

69
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KPI nhà máy gồm các chỉ số đánh giá về chuyên môn, chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số phát triển năng lực của các chức danh trong nhà máy như giám đốc nhà máy, phó giám đốc nhà máy phụ trách kỹ thuật, trưởng ca, nhân viên kỹ thuật nhiệt, cơ khí, điện..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ số KPI nhà máy

KPI NHÀ MÁY NĂM 20...

1. Chức danh: Giám đốc nhà máy 

TT Chỉ số đánh giá Chu kỳ đánh giá Chi tiết chỉ số đánh giá Xuất sắc (5) Tốt (4) Khá (3) Trung bình (2) Yếu (1)
I. Chỉ số chuyên môn
1 Sản lượng sản phẩm đầu ra Vụ Chỉ tiêu tuyệt đối 100% >=95% >=90% >=80% <80%
2 Tổng thu hồi  Vụ Chênh lệch so với kế hoạch (chưa hoàn thành) 0% <=0.25% <=0.5% <=1% >1%
3 Hiệu suất an toàn sản xuất Vụ Chênh lệch so với kế hoạch (chưa hoàn thành) 0% <=0.25% <=0.5% <=1% >1%
4 Chỉ tiêu kỹ thuật môi trường cơ bản Vụ Chênh lệch chưa hoàn thành so với kế hoạch 0% <=0.25% <=0.5% <=1% >1%
5 Chỉ tiêu cấp điện và hơi Vụ Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 100% >=95% >=90% >=80% <80%
6 Chỉ tiêu thực hiện các quy định quản lý tài chính Vụ Theo kết quả đánh giá của phòng KTTC (đánh giá chéo) >=4.5 >=4.0 >=3.5 >=3.0 <3.0
7 Xây dựng và triển khai kế hoạch SCL Vụ Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 100% >=98% >=95% >=92% <92%
8   Vụ Tiến độ SCL: số ngày chậm so với kế hoạch 0 <5 <7 <10 >10
9 Thực hiện cơ chế báo cáo Vụ Thực hiện báo cáo theo đúng quy định Luôn đúng hạn Được nhắc 1 lần Được nhắc 2 lần Được nhắc 3 lần Được nhắc 4 lần
10 An toàn lao động Vụ Số tai nạn hoặc vi phạm ATLĐ, PCCN trong nhà máy Vài vấn đề rất nhỏ đã được khắc phục kịp thời Vài vi phạm và sự cố nhẹ 1 tai nạn LĐ quan trọng 2 tai nạn LĐ quan trọng hoặc bị nhắc 2 lần 3 tai nạn LĐ quan trọng hoặc thường xuyên bị nhắc
11 Hoàn thành các kế hoạch, dự án phát sinh trong vụ Vụ Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 100% >=95% >=90% >=80% <80%
12 Tiết kiệm chi phí Vụ Tỷ lệ tiết kiệm so với định mức vật tư, thiết bị >=5% >=3% >=0% >=-2% <-2%
II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

2. Chức danh: Phó giám đốc nhà máy phụ trách kỹ thuật

TT Chỉ số đánh giá Chu kỳ đánh giá Chi tiết chỉ số đánh giá Xuất sắc (5) Tốt (4) Khá (3) Trung bình (2) Yếu (1)
I. Chỉ số chuyên môn
1 Sản lượng sản phẩm đầu ra Vụ Chỉ tiêu tuyệt đối 100% >=95% >=90% >=80% <80%
2 Tổng thu hồi  Vụ Chênh lệch so với kế hoạch (chưa hoàn thành) 0% <=0.25% <=0.5% <=1% >1%
3 Hiệu suất an toàn sản xuất Vụ Chênh lệch so với kế hoạch (chưa hoàn thành) 0% <=0.25% <=0.5% <=1% >1%
4 Chỉ tiêu kỹ thuật môi trường cơ bản Vụ Chênh lệch chưa hoàn thành so với kế hoạch 0% <=0.25% <=0.5% <=1% >1%
5 Xây dựng và triển khai kế hoạch SCL Vụ Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 100% >=98% >=95% >=92% <92%
6   Vụ Tiến độ SCL: số ngày chậm so với kế hoạch 0 <5 <7 <10 >10
7 Tiết kiệm chi phí Vụ Tỷ lệ tiết kiệm so với định mức vật tư, thiết bị >=10 >=5% >=0% >=-2% <-2%
8 An toàn lao động Vụ Số tai nạn hoặc vi phạm ATLĐ, PCCN trong nhà máy Vài vấn đề rất nhỏ đã được khắc phục kịp thời Vài vi phạm và sự cố nhẹ 1 tai nạn LĐ quan trọng 2 tai nạn LĐ quan trọng hoặc bị nhắc 2 lần 3 tai nạn LĐ quan trọng hoặc thường xuyên bị nhắc
9 Thực hiện cơ chế báo cáo Vụ Thực hiện báo cáo theo đúng quy định Luôn đúng hạn Được nhắc 1 lần Được nhắc 2 lần Được nhắc 3 lần Được nhắc 4 lần
II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

3. Chức danh: Trưởng ca

TT Chỉ số đánh giá Chu kỳ đánh giá Chi tiết chỉ số đánh giá Xuất sắc (5) Tốt (4) Khá (3) Trung bình (2) Yếu (1)
I. Chỉ số chuyên môn
Trong vụ                
1 Tỉ lệ sản phẩm nhập kho đáp ứng được yêu cầu chất lượng của Cty Vụ Số ca có chỉ tiêu thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch 1 2 3 4 >4
2 Đảm bảo vận hành máy móc thiết bị trong ca Vụ Số sự cố trong ca sản xuất phụ trách (không có dự báo và báo cáo trước đó) vài sự cố nhỏ, không ảnh hưởng gì 1 sự cố quan trọng 2 sự cố quan trọng 3 sự cố quan trọng 4 sự cố quan trọng
3   Vụ Số giờ máy móc ngừng hoạt động vì lý do kỹ thuật trong ca sản xuất phụ trách 0 <=4 <=6 <=10 >10
4 Đảm bảo các chỉ số về môi trường Vụ Số ca phát hiện vượt chỉ số môi trường cho phép 1 2 3 4 >4
5 An toàn lao động trong ca sản xuất Vụ Số vi phạm ATLĐ và tai nạn LĐ trong ca phụ trách Vài vấn đề rất nhỏ đã được khắc phục kịp thời Vài vi phạm và sự cố nhẹ 1 tai nạn LĐ nhưng hậu quả thấp 1 tai nạn lao động hậu quả lớn 1 tai nạn lao động hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản
6 Đảm bảo nhân lực cho ca sản xuất Vụ Số ca thiếu nhân lực không có phương án bổ sung trước đó 1 2 3 4 >4
7 Tỉ lệ nội dung báo cáo tổng kết được lập theo đúng yêu cầu Vụ Cách tính = tổng nội dung trong báo cáo được đánh giá là "tốt" và "đúng hạn"/tổng nội dung theo yêu cầu*100% 100% 90% 85% 80% 79%
Ngoài vụ                
9 Xây dựng và triển khai kế hoạch SCL công đoạn Vụ Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 100% >=98% >=95% >=92% <92%
    Vụ Tiến độ SCL: số ngày chậm so với kế hoạch 0 <5 <7 <10 >10
10 Tiết kiệm chi phí Vụ Tỷ lệ tiết kiệm so với định mức vật tư, thiết bị >=10% >=5% >=0% >=-2% <-2%
II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Chỉ số KPI nhà máy, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI phòng ban doanh nghiệp, mục tiêu BSC doanh nghiệp thông qua Bộ tài liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên TaiLieu.VN.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2